Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

G-MAPSEQ – a new method for mapping reads to a reference genome

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Foundations of Computing and Decision Sciences

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 41 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • computational biology
  • next generation sequencing
  • parallel computing
  • reads mapping
Strony (od-do)

123 - 142

DOI

10.1515/fcds-2016-0007

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15