Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data opublikowania

2016

Rozdziały
Biodegradacja leków nootropowych, które współcześnie zanieczyszczają nasz ekosystem (s. 11)
Biologiczna degradacja surfaktantu C12E9 przez wybrany szczep bakteryjny (s. 41)
Przemiany selenizowanego preparatu witaminowego dla dzieci w środowisku soku żołądkowego (s. 45)
Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi (s. 48-49)
Wykorzystanie naturalnego sorbentu do wydzielania i zatężania dodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi (s. 49)
Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym imregnowanym solami pirydyniowymi (s. 49)
Badania nad możliwością wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych do wydzielania i zatężania pozostałości żeńskich hormonów z matryc wodnych (s. 58)
Hydrometalurgiczne metody pozyskiwania metali ze złóż naturalnych (s. 121)
Synteza i analiza spektoskopowa eterów pirydynoketoksymów (s. 295-302)
Konferencja

V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016, 16-17.04.2016, Wrocław, Poland