Processing may take a few seconds...

Book


Title

V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016

Year of publication

2016

Publication language

polish

Place

Wrocław, Polska

Date of publication

2016

Chapters
Biodegradacja leków nootropowych, które współcześnie zanieczyszczają nasz ekosystem (p. 11)
Biologiczna degradacja surfaktantu C12E9 przez wybrany szczep bakteryjny (p. 41)
Przemiany selenizowanego preparatu witaminowego dla dzieci w środowisku soku żołądkowego (p. 45)
Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi (p. 48-49)
Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym imregnowanym solami pirydyniowymi (p. 49)
Wykorzystanie naturalnego sorbentu do wydzielania i zatężania dodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi (p. 49)
Badania nad możliwością wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych do wydzielania i zatężania pozostałości żeńskich hormonów z matryc wodnych (p. 58)
Hydrometalurgiczne metody pozyskiwania metali ze złóż naturalnych (p. 121)
Synteza i analiza spektoskopowa eterów pirydynoketoksymów (p. 295-302)
Conference

V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016, 16-17.04.2016, Wrocław, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.