Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego habilitanta w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Łukasza Januszkiewicza

Autorzy

Identyfikator dzieła

r117_2019

Data

22.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja