Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra inż. Łukasza Piątkowskiego

Autorzy

Identyfikator dzieła

r120_2019

Słowa kluczowe
PL
  • granica faz woda-lipid
  • zanik anizotropii
  • femtosekundowa absorpcja
Data

20.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

recenzja