Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników z symulacji komputerowych procesu wtryskiwania wyrobów w firmie PROPLAST

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1235_2020

Słowa kluczowe
PL
  • symulacje komputerowe procesu wtryskiwania
  • układy chłodzenia
  • deformacje wyprasek wtryskowych
Data

10.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

14

Typ dzieła

raport z badań