Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitanta dr Michała Michałkiewicza

Autorzy

Identyfikator dzieła

r124_2019

Data

27.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja