Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Otrzymywanie, oczyszczanie i analiza wielofunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Identyfikator dzieła

r1266_2020

Data

30.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie