Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Łukasza Rymaniaka oraz osiągnięcia naukowego pt.: „Nowe metody oceny wskaźników ekologicznych autobusów miejskich i pojazdów pozadrogowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji”

Authors

Work ID

r1453_2020

Date

01.12.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.