Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r14_2019

Data

04.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja