Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Rzemienieckiego na temat: „Aktywne biologicznie ciecze jonowe z kationami pochodzącymi od chininy i diglikoloaminy”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1537_2021

Data

11.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

recenzja