Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia naukowego, aktywności naukowej oraz dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i zawodowego dr inż. Piotra Smarzewskiego zawodowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1538_2021

Data

21.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja