Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja cyklu publikacji pt. : „Lokalne i globalne funkcje sztucznych potencjałów w sterowaniu systemami robotów mobilnych” oraz ocena całokształtu dorobku dr inż. W. Kowalczyka w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk, technicznych, w dziedzinie automatyka i robotyka

Autorzy

Identyfikator dzieła

r153_2019

Data

05.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja