Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie badań sejsmicznych oraz inwentaryzacji fotograficznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1570_2021

Słowa kluczowe
PL
  • Tallboy
Data

27.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

56

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie