Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r15_2019

Data

05.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

recenzja