Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Piechockiego pt. „Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych”.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r165_2019

Słowa kluczowe
PL
  • elektrotechnika
Data

06.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

recenzja