Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie aktywnego okna dielektrycznego (przetwornik ultradźwiękowy wbudowany w ceramiczne okno dielektryczne) wyposażonego w przewód koncentryczny ze złączem sygnałowym w ilości 2 sztuk. Do każdego ADW dołączany jest certyfikat kalibracji (wg normy ASTM E976) oraz protokół z testu wnz wykonany w kadzi transformatora WN

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1753_2021

Słowa kluczowe
PL
  • aktywne okno dielektryczne
  • transformator energetyczny
  • wyładowania niezupełne
Data

20.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie