Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Funkcjonalne materiały z udziałem biopolimerów - otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1978_2021

Słowa kluczowe
PL
  • materiały hybrydowe
  • materiały nieorganiczne
  • biomateriały
  • opinia
  • zestawienie kosztów
  • protokół zdawczo-odbiorczy
Data

15.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych