Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza przemieszczeń podpór i przęseł mostu w Nowym Mieście, w ciągu drogi krajowej nr 11

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2165_2021

Date

13.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

27

Type of work

research report