Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie badań właściwości mechanicznych 3 rodzajów plietylenu przetworzonego technologią rotomouldingu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r21_2019

Słowa kluczowe
PL
  • rotomouldingu
  • polietylen
  • wytrzymałość na zginanie
  • wydłużenie
  • udarność
Data

19.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań