Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja szczegółowa 7 artykułów: „Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym”; „Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie?”; „Ocena programu społecznego „rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta”; „Rozwój jednostki we wspólnocie społecznej – wyznacznik systemu społeczno-ekonomicznego”; „Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania”; „Wyzwania charakterystyki młodych na rynku pracy: potencjał interpretacyjny neuronauk”; „Wpływ zmian demograficznych na rozwój systemu opieki zdrowotnej w krajach UE” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie

Autorzy

Identyfikator dzieła

r221_2019

Słowa kluczowe
PL
  • seria Organizacja i Zarządzanie
  • recenzja
Data

23.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

21

Typ dzieła

recenzja