Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. inż. J. Stefanowskiego, prof. nadzw. w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r245_2019

Data

26.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja