Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku habilitacyjnego dra inż. Piotra Siwaka na podstawie publikacji pt: Technologia iskrowo-plazmowego wytwarzania kompozytów z węglików spiekanych typu WC-Co oraz badania ich właściwości technologicznych i eksploatacyjnych

Authors

Work ID

r2518_2022

Date

18.01.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.