Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Węglińskiego pn. Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym.

Autorzy

Identyfikator dzieła

r287_2019

Słowa kluczowe
PL
  • mleczan diamidoaminy
  • budownictwo drogowe
  • mrozoodporność gruntów
  • grunty spoiste
Data

03.10.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

recenzja