Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia naukowego pt.: „ Ocena energetyczna nisko- i zeroemisyjnych napędów pojazdów samochodowych w kontekście uciążliwości środowiskowej” oraz istotnej aktywności naukowej dr inż. Andrzeja Szałka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2969_2022

Date

31.05.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.