Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć naukowych dr inż. Łukasza Amanowicza w postępowaniu habilitacyjnym pod nazwą „Analiza wybranych komponentów systemów ogrzewania i wentylacji budynków w aspekcie wzrostu efektywności energetycznej”

Authors

Work ID

r3193_2022

Date

01.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.