Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań średniego stopnia polimeryzacji papieru celulozowego pobranego z transformatora nr 167547

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r323_2019

Data

24.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

raport z badań