Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące określenia wpływu i oddziaływania przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Bielsko przy uI. Armii Poznań dz. 163 na część budynku zlokalizowaną na działce 162

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3555_2023

Date

09.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

13

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.