Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Właściwości elektrochemiczne materiału elektrodowego ogniw kwasowo-ołowiowych poddanych różnemu typowi formacji

Autorzy

| [ S ] student

Identyfikator dzieła

r506733_2017

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • akumulator kwasowo-ołowiowy
Data

03.04.2017

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

66

Typ dzieła

raport z badań