Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Optymalizacja składu chemicznego stopów RE-Mg-Ni przez częściowe zastąpienie Co, Mn i Al w stopach typu RE2Ni7, badania ich struktury krystalograficznej, składu chemicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r518453_2017

Keywords
PL
  • wodór
  • materiały wodorochłonne
  • stopy Re-Mg-Ni
Date

15.09.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

research report