Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Anazlizy topologiczne modeli sieci KSE oraz analiza newralgiczności elementów modelu sieci KSE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r558239_2019

Słowa kluczowe
PL
  • systemy informatyczne
  • analiza topograficzna
Data

15.05.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

14

Typ dzieła

raport z badań