Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Krzysztofa Fica na temat: „Opis zjawisk pojemnościowych i typu redoks na granicy faz elektroda węglowa/elektrolit wodny w ujęciu operando”

Authors

Work ID

r575_2019

Keywords
PL
  • recenzja habilitacyjna
Date

17.12.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.