Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pana dr. inż. Arkadiusza Klozińskiego z Politechniki Poznańskiej w związku z postanowieniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autorzy

Identyfikator dzieła

r681_2020

Data

21.01.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja