Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Określenie właściwości lepkosprężystych oraz dynamiki polimeryzacji wytworzonych żywic

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r750_2020

Słowa kluczowe
PL
  • benzoksazyny
  • lepkosprężystość
  • kompozyty ścierne
Data

16.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań