Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chleboś „Metoda diagnozy wyników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury postępowań w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno prawnego”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r94_2019

Data

14.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja