Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Synteza stopów tytanu typu beta metodami topienia łukowego, mechanicznej syntezy i metalurgii proszków i ich struktur porowatych oraz badania struktury krystalograficznej, mikrostruktury i składu fazowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r95_2019

Słowa kluczowe
PL
 • topienie łukowe
 • mechaniczna synteza
 • metalurgia proszków
 • stopy tytanu typu betta
 • przejście fazowe
 • XRD
 • SEM
 • wytworzenie warstw fluoroapatytu
 • odporność korozyjna
 • odporność korozyjna english: arc
 • elting
 • mechanical alloying
 • powder metallurgy
 • titanium β alloys
 • phase transformation
 • X-ray diffraction
 • fluoroapatite coating
 • corrosion resistance
Data

16.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

17

Typ dzieła

raport z badań