Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Synteza stopów tytanu typu beta metodami topienia łukowego, mechanicznej syntezy i metalurgii proszków i ich struktur porowatych oraz badania struktury krystalograficznej, mikrostruktury i składu fazowego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r95_2019

Keywords
PL
 • topienie łukowe
 • mechaniczna synteza
 • metalurgia proszków
 • stopy tytanu typu betta
 • przejście fazowe
 • XRD
 • SEM
 • wytworzenie warstw fluoroapatytu
 • odporność korozyjna
 • odporność korozyjna english: arc
 • elting
 • mechanical alloying
 • powder metallurgy
 • titanium β alloys
 • phase transformation
 • X-ray diffraction
 • fluoroapatite coating
 • corrosion resistance
Date

16.08.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

17

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.