Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 1996 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1604)

 • 1201.
  Badanie procesu mieszania złożonych układów technologicznych w mieszalnikach smukłych / Szymon Woziwodzki (WTCH) / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Tomasz Sterzyński (WTCH), Joanna Karcz - Poznań, Polska, 2003 - 137 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1202.
  Separacja i oznaczanie glikoli oligooksyetylenowych i produktów ich biotransformacji / Agnieszka Zgoła (WTCH) / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Irena Staneczko-Baranowska, Adam Voelkel (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 242 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1203.
  Morphology and Metallic Properties of Nanoparticles Prepared by Nanosphere Lithography / Jakub Rybczyński / prom. Michael Giersig (WFT), rec. Bronisław Susła (WFT), Bogusław Mróz, Luis Manuel Liz-Marzán - Poznań, Polska, 2003 - 126 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1204.
  Sterowanie przedsięwzięciami inżynieryjno-budowlanymi w aspekcie strategii finansowania / Tomasz Wiatr / prom. Oleg Kapliński - Poznań, Polska, 2003 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1205.
  Określenie przydatności wybranych barwników w fotodynamicznej terapii nowotworów / Aneta Waszkowiak / prom. Danuta Frąckowiak (WFT), rec. Danuta Wróbel (WFT), Andrzej Kowalczyk - Poznań, Polska, 2003 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1206.
  Separacja glikoli oligooksypropylenowych i ich oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej / Joanna Rychłowska (WTCH) / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Bogusław Buszewski, Adam Voelkel (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 169 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1207.
  Zastosowanie techniki zatrzymanego przepływu do badania i oznaczania wybranych merkaptopirymidyn jako induktorów reakcji jodo-azydkowej / Agnieszka Wiśniewska / prom. Jan Kurzawa (WTCH), rec. Zenon Łukaszewski (WTCH), Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2003 - 194 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1208.
  Fotopolimeryzacja wielofunkcyjnych (met)akrylanów w obecności aromatycznych tioli / Dorota Zych-Tomkowiak / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Mirosław Gibas, Stefan Paszyc - Poznań, Polska, 2003 - 178 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1209.
  Identifikacja zwarcia doziemnego z jednoczesna przerwą w fazie zwartej w rozdzielczych sieciach SN / Andrzej Kwapisz (WE) / prom. Józef Lorenc (WE), rec. Jan Iżykowski, Kazimierz Musierowicz (WE) - Poznań, Polska, 2003 - 129 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1210.
  Sposoby pozyskiwania i kondycjonowania sygnału fotopletyzmograficznego / Michał Bołtrukiewicz (WE) / prom. Anna Cysewska-Sobusiak (WE), rec. Leszek R. Jaroszewicz, Janusz Sawicki (WE) - Poznań, Polska, 2003 - 102 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1211.
  Digital Video Bitrate Control Using Coder Models / Adam Łuczak (WE) / prom. Marek Domański (WE), rec. Andrzej Kasiński (WE), Tomasz P. Zieliński - Poznań, Polska, 2003 - 145 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1212.
  Aspekt jakościowy i energetyczny suszenia konwekcyjnego i mikrofalowego / Kinga Rajewska (WTCH) / prom. Stefan Jan Kowalski (WTCH), rec. Tomasz Sterzyński (WTCH), Zdzisław Pakowski - Poznań, Polska, 2003 - 107 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1213.
  Wydzielanie cynku (II) z roztworów potrawiennych kwasu solnego w obecności jonów żelaza / Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) / prom. Jan Szymanowski (WTCH), rec. Andrzej Lewandowski (WTCH), Władysław Walkowiak - Poznań, Polska, 2003 - 180 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1214.
  Metody konwersji i analizy sygnałów dźwiękowych do zastosowań w warstwie wysokiego poziomu modułowych systemów automatyki i systemów multimedialnych / Tomasz Marciniak / prom. Adam Dąbrowski, rec. Krzysztof Kozłowski, Ryszard Tadeusiewicz - Poznań, Polska, 2003 - 155 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1215.
  Nanokrystaliczne stopy typu TiFe odwracalnie absorbujące wodór / Ewa Jankowska / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ), rec. Andrzej Czerwiński, Jan M. Skowroński (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1216.
  Badanie równowagi i dynamiki adsorpcji wybranych hydrofobowych ekstrahentów i ich kompleksów z Cu(II) w modelowych układach ekstrakcyjnych / Katarzyna Staszak (WTCH) / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Marek Majdan, Jan Szymanowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 190 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1217.
  Czwartorzędowe sole alkanolodialkiloalkoksymetyloamoniowe / Przemysław Chwała / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Henryk Koroniak, Eugeniusz Milchert - Poznań, Polska, 2003 - 137 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1218.
  Metoda badania i oceny skuteczności działań w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa budowy maszyn / Maciej Szafrański / prom. Władysław Mantura, rec. Adam Hamrol (WBMiZ), Eugeniusz Krzemień - Poznań, Polska, 2003 - 243 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1219.
  Wpływ modeli konstytutywnych na ocenę wytrzymałości cienkościennych konstrukcji ramowych / Miłosz Olejniczak / prom. Jerzy Zielnica (WBMiZ), rec. Katarzyna Kowal-Michalska, Wacław Szyc (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 147 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1220.
  Metody transmisji z modulacją OFDM w kanałach z zanikami / Zbigniew Długaszewski (WE) / prom. Krzysztof Wesołowski (WE), rec. Piotr Gajewski, Paweł Szulakiewicz (WE) - Poznań, Polska, 2003 - 147 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1221.
  Sterowanie bezczujnikowe silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych / Andrzej Urbański / prom. Krzysztof Zawirski (WE), rec. Roman Muszyński (WE), Teresa Orłowska-Kowalska - Poznań, Polska, 2003 - 144 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1222.
  Replication of Checkpoints in DSM Systems with Read-Write Objects / Michał Szychowiak / prom. Jerzy Brzeziński, rec. Zbyszko Królikowski, Krzysztof Zieliński - Poznań, Polska, 2003 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1223.
  Wpływ warunków zewnętrznych na skurcz betonu modyfikowanego domieszkami chemicznymi / Dariusz Janiszewski / prom. Józef Jasiczak - Poznań, Polska, 2003 - 1 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1224.
  Analiza stateczności trójwarstwowej, otwartej powłoki stożkowej o niesymetrycznej budowie warstw nośnych w zakresie sprężysto-plastycznym / Edward Tertel / prom. Jerzy Zielnica (WBMiZ), rec. Jacek Krużelecki, Krzysztof Magnucki (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 130 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1225.
  Kwalifikacja polietylenu kablowego do regeneracji na podstawie analizy spektrofotometrycznej w podczerwieni / Ireneusz Sosnowski / prom. Aleksandra Rakowska (WE), rec. Zbigniew Gacek, Hanna Mościcka-Grzesiak (WE) - Poznań, Polska, 2003 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1226.
  Struktura i właściwości nanokompozytowych układów termoplastycznych poliestrów z amorficzną krzemionką / Karol Bula (WBMiZ) / prom. Jan Jurga (WBMiZ), rec. Marek Kozłowski, Tomasz Sterzyński (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 153 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1227.
  Wpływ parametrów wytwarzania powłok z azotku boru metodą impulsowo-plazmową na ostrzach skrawających na ich jakość technologiczną i użytkową / Witold Misiak / prom. Maciej Kupczyk (WBMiZ), rec. Tadeusz Burakowski, Mieczysław Kawalec (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 169 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1228.
  Wykorzystanie nośności granicznej w projektowaniu elementów maszyn z materiałów anizotropowych / Mirosław Matyjaszczyk / prom. Janusz Mielniczuk, rec. Witold Rybarczyk, Marian Dudziak - Poznań, Polska, 2003 - 137 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1229.
  Analiza zależności między wielkościami termodynamicznymi procesu spalania a emisją cząstek stałych i tlenków azotu silnika ZS / Arkadiusz Opaliński / prom. Jerzy Merkisz, rec. Wojciech Serdecki, Maciej Sobieszczański - Poznań, Polska, 2003 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1230.
  Adaptacyjny obserwator stanu silnika indukcyjnego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych / Andrzej Przybył / prom. Krzysztof Zawirski (WE), rec. Roman Muszyński (WE), Teresa Orłowska-Kowalska - Poznań, Polska, 2003 - 132 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1231.
  Konstrukcja i wykorzystanie multiplikatora naprężęń w pomiarach rentgenowskich stałych sprężystości faz w warstwie wierzchniej materiałów polikrystalicznych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej / Witold Rewers / prom. Dominik Senczyk (WBMiZ), rec. Tadeusz Bołd, Jerzy Zielnica (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 136 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1232.
  Badania trwałości ponaprawczej ślizgowych łożysk rozrusznika / Krzysztof Siczek / prom. Jan Burcan, rec. Karol Nadolny (WMRiT), Andrzej Niewczas - Poznań, Polska, 2003 - 162 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1233.
  Stabilizacja małych prędkości liniowego serwonapędu elektrohydraulicznego z semi-aktywnym tłumikiem magnetoreologicznym / Dariusz Sędziak (WBMiZ) / prom. Andrzej Milecki (WBMiZ), rec. Andrzej Ławniczak (WBMiZ), Edward Palczak - Poznań, Polska, 2003 - 113 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1234.
  Klasyfikacja i kodowanie części maszyn dla wariantowego systemu komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych (CAPP) na przykładzie części urządzeń mechatronicznych / Erwin Przybysz / prom. Stanisław Legutko (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 392 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1235.
  Prognozowanie jakości odlewów za pomocą komputerowych systemów symulacyjnych / Piotr Mikołajczak (WBMiZ) / prom. Zenon Ignaszak (WBMiZ), rec. Andrzej Barbacki (WBMiZ), Andrzej Michalski - Poznań, Polska, 2003 - 240 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1236.
  Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa sferoidalnego / Piotr Kuryło / prom. Stanisław Janik, rec. Tadeusz Burakowski, Maciej Kupczyk (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 245 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1237.
  Modelowanie procesów eksploatacji pojazdów w systemie transportowym / Robert Kaszuba (WMRiT) / prom. Jerzy Kwaśnikowski, rec. Marek Ciesielski, Wojciech Osmólski (WMRiT) - Poznań, Polska, 2003 - 130 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1238.
  Relacje geometryczne łożysk wału a straty tarcia w silniku spalinowy / Krzysztof Kula / prom. Antoni Iskra, rec. Wojciech Serdecki, Jerzy Sygniewicz - Poznań, Polska, 2003 - 157 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1239.
  Divisible Job Scheduling in Systems with Limited Memory / Paweł Wolniewicz / prom. Maciej Drozdowski, rec. Jacek Błażewicz, Franciszek Seredyński - Poznań, Polska, 2003 - 159 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1240.
  Integration of Artificial Intelligence Methods in Management and Control Systems of Complex Processes / Krzysztof Oborzyński / prom. Andrzej Urbaniak, rec. Zbigniew Banaszak, Joanna Józefowska - Poznań, Polska, 2003 - 243 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1241.
  Flexible, Knowledge-Based Decision Support Systems in Mobile Environment / Szymon Wilk / prom. Roman Słowiński, rec. Ignacy S. Kaliszewski, Jan Węglarz - Poznań, Polska, 2003 - 140 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1242.
  Metodyka doboru standardowego systemu informatycznego do wspomagania przepływu materiałów w magazynie / Aleksander Niemczyk / prom. Marek Fertsch, rec. Tadeusz Krupa, Zenobia Weiss (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1243.
  Technologiczne podstawy procesu wiercenia otworów w zahartowanych stalach / Zbigniew Nowakowski (WBMiZ) / prom. Mieczysław Kawalec (WBMiZ), rec. Piotr Cichosz, Maciej Kupczyk (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1244.
  Niejawne metody interwałowe typu Rungego-Kutty / Barbara Szyszka / prom. Andrzej Marciniak, rec. Stanisław Białas, Tomasz Szulc - Poznań, Polska, 2003 - 163 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1245.
  Wpływ częściowej substytucji niklu przez AL, Mn, Co na właściwości fizyczne i elektrochemiczne nanokrystalicznych stopów LaNi5 / Marek Nowak (WBMiZ) / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 112 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1246.
  Implementacja metod badawczych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej elektronicznych urządzeń medycznych w świetle dyrektyw Nowego Podejścia Wspólnoty Europejskiej / Krzysztof Sieczkarek / prom. Wojciech Machczyński (WE), rec. jerzy Bajorek, Konrad Skowronek (WE) - Poznań, Polska, 2003 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1247.
  Analiza sprzężenia pasa zębatego w warunkach eksploatacji / Grzegorz Domek / prom. Marian Dudziak (WMRiT), rec. Janusz Mielniczuk, Jerzy Osiński - Poznań, Polska, 2003 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1248.
  Analiza wybranych metod minimalizacji migracji wód zasolonych w gruncie / Maciej Dembski / prom. Maciej Werno - Poznań, Polska, 2003 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1249.
  Badanie reakcji utleniania niektórych metali w mieszaninach rozpuszczalników organicznych / Katarzyna Jurek / prom. Beniamin Lenarcik, rec. Władysław Walkowiak, Maciej Wiśniewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 115 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1250.
  Separacja fenoli z koloidalnych roztworów oksyetylenowanych estrów metylowych wyższych kwasów karboksylowych metodą ultrafiltracji / Hanna Adamczak / prom. Jan Szymanowski (WTCH), rec. Krystyna Konieczny, Krystyna Prochaska (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 142 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1251.
  Kryteria stabilizacji zabezpieczeń nadprądowych podczas działania automatyki SPZ w elektroenergetycznych liniach średniego napięcia / Andrzej Juszczyk / prom. Józef Lorenc (WE), rec. Kazimierz Musierowicz (WE), Eugeniusz Rosołowski - Poznań, Polska, 2003 - 112 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1252.
  Kreda modyfikowana czwartorzędowymi solami amoniowymi - produkt dla przetwórstwa polimerów i budownictwa / Anna Morawska / prom. Ludwik Domka, rec. Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH), Mieczysław Trypuć - Poznań, Polska, 2003 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1253.
  Wpływ warunków strącania i modyfikacji powierzchni na właściwości fizykochemiczne wysoko zdyspergowanych krzemianów sodowo-glinowych-białych pigmentów farb oraz napełniaczy elastomerów / Radosław Werner / prom. Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH), rec. Zygmunt Sadowski, Jan Szymanowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2003 - 204 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1254.
  Wyznaczanie indukcyjności uzwojeń przetworników elektromechanicznych metodą elementów krawędziowych / Wojciech Pietrowski (WE) / prom. Andrzej Demenko (WE), rec. Marian Łukaniszyn, Wojciech Szeląg (WE) - Poznań, Polska, 2003 - 139 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1255.
  Aktualizacja wiedzy w systemach wnioskowania z uwzględnieniem niepewności / Tomasz Łukaszewski / prom. Joanna Józefowska, rec. Piotr Jędrzejowicz, Jan Węglarz - Poznań, Poland, 2003 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1256.
  Problemy wyboru strategii w warunkach przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego i zdywizjonalizowanego / Grzegorz Bigaj / prom. Marek Fertsch, rec. Jan Żurek (WBMiZ), Marian Hopej - Poznań, Polska, 2003 - 205 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1257.
  Modele interpretacyjne mechanizmu zużycia ścierno-korozyjnego / Przemysław Tyczewski / prom. Karol Nadolny (WMRiT), rec. Jan Burcan, Wiesław Leszek (WMRiT) - Poznań, Polska, 2003 - 95 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1258.
  Techniczno-ekonomiczna analiza kosztów eksploatacji punktów świetlnych w oświetleniu drogowym / Małgorzata Zalesińska (WE) / prom. Jacek Hauser (WE), rec. Ryszard Nawrowski (WE), Wojciech Żagan - Poznań, Polska, 2003 - 123 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1259.
  Badania właściwości eksploatacyjnych frezów ślimakowych w diagonalnym frezowaniu zębów kół zębatych walcowych / Marek Pijanowski / prom. Stanisław Legutko (WBMiZ), rec. Tadeusz Nieszporek, Kazimierz Wieczorowski (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2003 - 182 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1260.
  Preparation and Characterization of Carbon Nanotubes and Their Composites with Polymers / Katarzyna Szostak / prom. Elżbieta Frąckowiak (WTCH), rec. Paweł J. Kulesza, Serge Lefrant - Poznań, Polska, 2003 - 158 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1261.
  Badanie struktury nadsubtelnej atomów Cr i Pr oraz poziomów metatrwałych jonu ¹⁴¹Pr na strumieniu atomowym i w pułapce Paula / Adam Buczek (WFT) / prom. Ewa Stachowska (WFT), rec. Bronisław Arcimowicz (WFT), Stanisław Chwirot - Poznań, Polska, 2002 - 112 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1262.
  Określenie własności powierzchniowych kryształów YBa2Cu3O7-δ i Bi2Sr2CaCu2O8+y oraz klasterów Ni za pomocą skaningowej mikroskopii próbkującej / Maciej Kamiński (WFT) / prom. Bronisław Susła (WFT), rec. Mirosław Drozdowski (WFT), Stefan Waplak - Poznań, Polska, 2002 - 98 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1263.
  Biodegradacja oksyetylenowanych alkilofenoli / Magdalena Frańska (WTCH) / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Irena Staneczko-Baranowska, Zbigniew Kurzawa (WTCH) - Poznań, Polska, 2002 - 164 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1264.
  Elektryczny pomiar wilgotności gruntu w strefie nienasyconej z wykorzystaniem zjawiska przewodności cieplnej / Jerzy Stawicki / prom. Władysław Opydo (WE), rec. Anna Cysewska-Sobusiak (WE), Włodzimierz Jabłoński - Poznań, Polska, 2002 - 137 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1265.
  Metodyka doboru urządzeń do automatycznego zasilania stanowisk montażowych / Sławomir Wawrzynowicz / prom. Jan Żurek (WBMiZ), rec. Józef Matuszek, Edward Pająk (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2002 - 105 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1266.
  Kształtowanie uzębień czołowych metodą podziału ciągłego na frezarce sterowanej numerycznie narzędziem jednoostrzowym / Piotr Frąckowiak (WBMiZ) / prom. Ryszard Grajdek (WBMiZ), rec. Stanisław Legutko (WBMiZ), Tadeusz Markowski - Poznań, Polska, 2002 - 80 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1267.
  Metodyka projektowania urządzeń technicznych dla osób niepełnosprawnych / Marek Zabłocki / prom. Bogdan Branowski, rec. Aleksander Kabsch, Jerzy Merkisz, Jerzy Wróbel - Poznań, Polska, 2002 - 194 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1268.
  Kryteria i aspekty techniczne elektroenergetycznej automatyki przełączającej zasilanie wyspy obciążeniowej na przykładzie sieci 110 kV Zakładu Energetycznego Białystok / Krzysztof Woliński / prom. Józef Lorenc (WE), rec. Ryszard Frąckowiak (WE), Joanicjusz Nazarko - Poznań, Polska, 2002 - 137 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1269.
  Efektywne metody oceny wolnych zmian sygnałów synchronizacji / Michał Kasznia (WE) / prom. Andrzej Dobrogowski (WE), rec. Andrzej Dąbrowski, Ryszard Stasiński (WE) - Poznań, Polska, 2002 - 174 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1270.
  Eksperymentalna ocena wybranych praktyk Programowania Ekstremalnego / Adam Wojciechowski / prom. Jerzy Nawrocki, rec. Janusz Górski, Andrzej Jaszkiewicz - Poznań, Polska, 2002 - 93 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1271.
  Szeregowanie zadań elastycznych w systemach wieloprocesorowych / Maciej Machowiak / prom. Jacek Błażewicz, rec. Adam Janiak, Jan Węglarz - Poznań, Polska, 2002 - 110 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1272.
  Badanie efektu gościa-gospodarza w jednoosiowych fazach ciekłokrystalicznych metodami spektroskopii optycznej / Ewa Chrzumnicka (WFT) / prom. Danuta Bauman (WFT), rec. Danuta Wróbel (WFT), Jerzy Zieliński - Poznań, Polska, 2002 - 133 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1273.
  Ekstrakcja arsenu (III) i arsenu (V) z roztworów kwasu siarkowego hydrofobowymi ekstrahentami / Lucyna Iberhan / prom. Maciej Wiśniewski (WTCH), rec. Wiesław Apostoluk, Jan Szymanowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2002 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1274.
  Ekologiczne aspekty domieszkowania odpadowego wodorotlenku niklu do ceramiki budowlanej / Małgorzata Osińska (WTCH) / prom. Tadeusz Stefanowicz (WTCH), rec. Andrzej Krysztafkiewicz (WTCH), Wiesław Wasiak - Poznań, Polska, 2002 - 326 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1275.
  Opracowanie metod wytwarzania elektrod dodatnich do akumulatorów alkalicznych o wysokiej pojemności elektrycznej i żywotności cyklicznej / Grażyna Młynarek / prom. Jan M. Skowroński (WTCH), rec. Józef Kubicki, Andrzej Lewandowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2002 - 180 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1276.
  Oznaczanie wybranych pierwiastków w próbkach naturalnych metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej z generowaniem wodorków w zawiesinach / Małgorzata Mroczkowska / prom. Henryk Matusiewicz (WTCH), rec. Irena Staneczko-Baranowska, Wiesław Żyrnicki - Poznań, Polska, 2002 - 142 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1277.
  Tensammetryczna charakterystyka monoalkiloeterów kopolimerów blokowych oksybutylenowo-oksyetylenowych / Ewa Walentyna Nowak / prom. Zenon Łukaszewski (WTCH), rec. Andrzej Bobrowski, Aleksander Ciszewski (WTCH) - Poznań, Polska, 2002 - 248 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1278.
  Metodologia wprowadzania pracy w grupach jako nowej formy organizacji produkcji w przemyśle budowy maszyn / Agnieszka Grzelczak / prom. Leszek Pacholski, rec. Adam Hamrol (WBMiZ), Tadeusz J. Strzelecki - Poznań, Polska, 2002 - 163 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1279.
  Badania zjawisk przepływowych gaz-ciecz w zmodyfikowanym absorberze rozpryskowym / Marek Ochowiak / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Czesław Oleśkowicz-Popiel, Stanisław Witczak - Poznań, Polska, 2002 - 93 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1280.
  Scalable Coding of Digital Video / Sławomir Maćkowiak (WE) / prom. Marek Domański (WE), rec. Władysław Skarbek, Ryszard Stasiński (WE) - Poznań, Polska, 2002 - 194 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1281.
  Procedura pomiaru dużych wartości rezystywności skrośnej materiałów dielektrycznych stałych na przykładzie kablowego polietylenu izolacyjnego / Krzysztof Hajdrowski / prom. Aleksandra Rakowska (WE), rec. Józef Kędzia, Hanna Mościcka-Grzesiak (WE) - Poznań, Polska, 2002 - 129 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1282.
  Drogi optymalne w sieci kolejowej z zamknięciami torów / Jeremi Rychlewski / prom. Janusz Woch, rec. Henryk Bałuch, Łucjan Siewczyński - Poznań, Polska, 2002 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1283.
  Ocena właściwości materiałowych mających wpływ na obraz pola elektrycznego w kablu napięcia stałego / Andrzej Graczkowski / prom. Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), rec. Bolesław Mazurek, Aleksandra Rakowska (WE) - Poznań, Polska, 2002 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1284.
  Metodyka eksploatacji i doskonalenia systemu zarządzania jakością warunków pracy w przedsiębiorstwie budowy maszyn / Adam Górny / prom. Aleksandra Jasiak, rec. M. Dworczyk, Adam Hamrol (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2002 - 226 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1285.
  Wydzielanie modelowych substancji organicznych z koloidalnych roztworów oksyetylenowanego dodekanianu metylu techniką temperatury zmętnienia / Katarzyna Materna / prom. Jan Szymanowski (WTCH), rec. Marek Majdan, Wiesław Apostoluk - Poznań, Polska, 2002 - 139 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1286.
  Zastosowanie charakterystyk prądowych do diagnostyki olejów smarowych / Wojciech Umiński / prom. Karol Nadolny (WMRiT), rec. Marian Szczerek, Wiesław Zwierzycki (WMRiT) - Poznań, Polska, 2002 - 161 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1287.
  Stabilność ruchu pojazdu samochodowego w ujęciu teorii procesów nieustalonych / Grzegorz Ślaski / prom. Wojciech Osmólski (WMRiT), rec. Michał Ciałkowski (WMRiT), Kazimierz Maria Romaniszyn - Poznań, Polska, 2002 - 194 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1288.
  Wpływ stanu strukturalnego hartowanej stali NC11LV na skutki krótkookresowego azotowania / Jacek Borowski (WMRiT) / prom. Leopold Berkowski (WMRiT), rec. Stanisław Nosal (WMRiT), Jerzy Pacyna, Ignacy Wierszyłłowski (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2002 - 95 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1289.
  Badanie struktury nadsubtelnej jonu neodymu metodą spektroskopii laserowej w katodzie wnękowej i w pułapce Paula / Wojciech Koczorowski / prom. Ewa Stachowska (WFT), rec. Zdzisław Błaszczak, Jerzy Dembczyński (WFT) - Poznań, Polska, 2002 - 108 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1290.
  Badanie stateczności trójwymiarowych warstw przyściennych / Mariusz Wrona / prom. Ewa Tuliszka-Sznitko (WMRiT), rec. Marek Morzyński, Zbigniew Dżygadło - Poznań, Polska, 2002 - 129 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1291.
  Kształtowanie niezawodności kinematycznych węzłów maszyn podlegających zużywaniu korozyjno-mechanicznemu / Arkadiusz Stachowiak (WMRiT) / prom. Wiesław Zwierzycki (WMRiT), rec. Andrzej Niewczas, Wiesław Leszek (WMRiT) - Poznań, Polska, 2002 - 177 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1292.
  Walidacja i badanie dokładności algorytmów oprogramowań maszyn współrzędnościowych / Paweł Swornowski (WBMiZ) / prom. Jan Chajda (WBMiZ), rec. Eugeniusz Ratajczyk, Adam Hamrol (WBMiZ), Stanisław Adamczak - Poznań, Polska, 2002 - 122 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1293.
  Badania modelowe parametrów współpracy pierścienia tłokowego z cylindrem silnika spalinowego / Leszek Jakubiak / prom. Wojciech Serdecki, rec. Antoni Iskra, Stefan Żmudzki - Poznań, Polska, 2002 - 178 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1294.
  Kształtowanie cech geometrycznych w procesie uplastyczniania warstwy materiału anizotropowego / Ireneusz Malujda / prom. Marian Dudziak, rec. Zdzisław Kośmicki (WMRiT), Janusz Mielniczuk - Poznań, Polska, 2002 - 150 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1295.
  Kształtowanie powierzchni przyłożenia ostrzy frezów ślimakowych w aspekcie ich dokładności / Sami Dahmani Jabu / prom. Kazimierz Wieczorowski (WBMiZ), rec. Stanisław Legutko (WBMiZ), Tadeusz Nieszporek - Poznań, Polska, 2002 - 109 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1296.
  Analiza wpływu borowania laserowego na odporność na zużycie sworzni tłokowych / Konrad Bartkowiak / prom. Włodzimierz Waligóra (WMRiT), rec. Tadeusz Burakowski, Stanisław Nosal (WMRiT) - Poznań, Polska, 2002 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1297.
  Dynamika przekładni cięgnowej o nieokrągłej obwiedni tarcz zębatych / Jacek Buśkiewicz (WBMiZ) / prom. Stanisław Woelke (WBMiZ), rec. Zbigniew Dąbrowski, Marian Dudziak, Czesław Cempel - Poznań, Polska, 2002 - 83 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1298.
  Oznaczanie ultraśladowych ilości platynowców w materiałach środowiskowych metodami absorpcyjnej i emisyjnej spektrometrii atomowej / Maciej Lesiński (WTCH) / prom. Henryk Matusiewicz (WTCH), rec. Jan Kurzawa (WTCH), Jerzy Golimowski - Poznań, Polska, 2002 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1299.
  Technika podsiatki w metodzie różnic skończonych w dziedzinie czasu stosowana w obliczeniach pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości / Andrzej Woźniak (WE) / prom. Lech Różański (WE), rec. Wojciech Bandurski (WE), Andrzej Karwowski - Poznań, Polska, 2002 - 122 s.

  Rozprawa doktorska
 • 1300.
  Transmisja i odbiór wybranych kodów kratowych / Piotr Remlein (WE) / prom. Paweł Szulakiewicz (WE), rec. Andrzej Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski (WE) - Poznań, Polska, 2002 - 114 s.

  Rozprawa doktorska