Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 1960 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (2773)

 • 2701.
  Wpływ technologii azotowania na stan strukturalny warstwy wierzchniej z odporności na zużycie azotowanej stali 38HMJ / Włodzimierz Gąsowski / prom. Zbigniew Głowacki - Poznań, Polska, 1969 - 168 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2702.
  Wpływ warunków obróbki cieplnej na przemiany fazowe i odporność na zużycie stali 1% C, 1,5% Cr o różnych zawartościach azotu / Andrzej Barbacki / prom. Feliks Tychowski - Poznań, Polska, 1969 - 106 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2703.
  Wpływ zużycia ostrza na powstawanie drgań noża przy toczeniu stali 45 / Jerzy Komosiński / prom. Bronisław Kiepuszewski - Poznań, Polska, 1969 - 96 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2704.
  Wybrane zagadnienia stanów granicznych w odniesieniu do konstrukcji strunożelbetowych / Kajetan Marcinkowski / prom. Roman Kozak - Poznań, Polska, 1969 - 181 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2705.
  Wymiana ciepła w przepływie śrubowym przez rurę prostą / Ferdynand Dembecki / prom. Edmund Tuliszka - Poznań, Polska, 1969 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2706.
  Zagadnienie stateczności belki załamanej w planie o zmiennym przekroju / Arnold Wilczyński / prom. Stanisław Wiśniewski - Poznań, Polska, 1969 - 83 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2707.
  Zjawisko gwałtownego rozrostu ziarn podczas wyżarzania rekrystalizującego miedzi poddanej zgniotom większym od krytycznego / Feliks Słomczyński / prom. Feliks Tychowski, rec. Zbigniew Głowacki, Bohdan Ciszewski - Poznań, Polska, 1969 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2708.
  Analiza możliwości zwiększenia przyczepności do podłoża warstwy uzyskanej przy zastosowaniu metalizacji natryskowej / Henryk Żdanowicz / prom. Wiktor Sudra - Poznań, Polska, 1968 - 202 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2709.
  Automorfizmy automatów zmiennych w czasie i ich zastosowanie techniczne / Jerzy Grzymała-Busse (WE) / prom. Tadeusz Puchałka (WE) - Poznań, Polska, 1968 - 89 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2710.
  Badania nad odkształcalnością niektórych metali i stopów przy elektrohydrodynamicznym rozciąganiu ze skrajnie dużą prędkością deformacji / Zdzisław Lisiak / prom. Feliks Tychowski - Poznań, Polska, 1968 - 155 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2711.
  Badania procesów ujednorodniania sypkich materiałów przy zastosowaniu metody wskaźników promieniotwórczych / Wiesław Leszek / prom. Maciej Radwan, rec. Przemysław Hoffmann, Zbigniew Kurzawa - Poznań, Polska, 1968 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2712.
  Gospodarka wodno-ściekowa cukrowni w Polsce na tle warunków hydrologicznych rzek stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę i odbiornik ścieków / Edmund Giżewski / prom. Stanisław Kołaczkowski, rec. Julian Lamber, Aleksander Tuszko - Poznań, Polska, 1968 - 113 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2713.
  Kryteria optymalnego doboru maszyn i urządzeń do dowozu składników oraz przygotowania i transportu masy betonowej / Andrzej Skarzyński / prom. Leon Rowiński - Poznań, Polska, 1968 - 281 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2714.
  Kucie wałów korbowych i spęczanie prętów w urządzeniach przegubowo-łącznikowych, analiza procesu i pracy urządzeń / Tadeusz Rut / prom. Feliks Tychowski, rec. Piotr Wasiunyk, Marian Tutak - Poznań, Polska, 1968 - 121 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2715.
  Naprężenia dynamiczne w cienkiej tarczy kołowej, wywołane działaniem nieustalonego pola temperatury / Stanisław Woelke / prom. Włodzimierz Derski, rec. Edmund Karaśkiewicz, Witold Kręglewski, Czesław Woźniak - Poznań, Polska, 1968 - 65 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2716.
  Niektóre zagadnienia syntezy parametrów układów kompaundacji indukcyjnych silników synchronizowanych / Tadeusz Kaczmarek / prom. Władysław Latek - Warszawa, Polska, 1968 - 172 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2717.
  Próba wyznaczenia zależności rozwoju transportu od perspektywicznego planu gospodarczego Wielkopolski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dróg żelaznych / Stanisław Matylla / prom. Jan Sysak, rec. Robert Szajer, Andrzej Ryżyński, Władysław Wyrzykowski - Poznań, Polska, 1968 - 87 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2718.
  Ruch łożysk powietrznych wzdłużnych / Krzysztof Wernerowski / prom. Edmund Karaśkiewicz - Poznań, Polska, 1968 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2719.
  Statystyczna teoria ciągłego rozkładu dyslokacji w liniowym, izotropowym continuum sprężystym / Andrzej Radowicz / prom. Henryk Zorski, rec. Edmund Karaśkiewicz, Zbigniew Wesołowski, Czesław Woźniak - Poznań, Polska, 1968 - 24 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2720.
  Wpływ jakości szczeliwa płynnego w metodzie gazowej kontaktowej na efekt chromowania dyfuzyjnego wybranych stali narzędziowych / Ludwik Rybczyński / prom. Feliks Tychowski - Poznań, Polska, 1968 - 165 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2721.
  Wpływ rzeczywistego profilu obręczy kół na ruch wężykowy zestawu kołowego / Magdalena Wolnowska / prom. Hipolit Sobolewski - Poznań, Polska, 1968 - 82 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2722.
  Wpływ sulfocyjanizacji na tarcie i zużycie niektórych części maszyn wyrabianych z żeliwa / György Kolimár / prom. Stefan Ziemba - Poznań, Polska, 1968 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2723.
  Wpływ wybranych parametrów na proces spalania w silniku wysokoprężnym / Janusz Schmidt / prom. Witold Kręglewski - Poznań, Polska, 1968 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2724.
  Wpływ zawartości perlitu na skrawalność stali konstrukcyjnych węglowych wyższej jakości / Jan Chajda / prom. Bronisław Kiepuszewski - Poznań, Polska, 1968 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2725.
  Wpływ ziarnistości perlitu na skrawalność stali konstrukcyjnych węglowych wyższej jakości / Mieczysław Kawalec / prom. Bronisław Kiepuszewski - Poznań, Polska, 1968 - 118 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2726.
  Wyznaczanie metodą fotoplastyczności składowych płaskiego stanu naprężenia w obszarze plastycznym / Andrzej Litewka / prom. Kazimierz Wrześniowski, rec. Jarosław Naleszkiewicz, Ferdynand Twardosz - Poznań, Polska, 1968 - 100 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2727.
  Znaczenie drogi przesunięcia pojedynczego zęba zębatki oraz ilości obwiedniowych położeń krawędzi skrawającej podczas obwiedniowej obróbki kół zębatych / Kazimierz Ochęduszko / prom. Bronisław Kiepuszewski - Poznań, Polska, 1968 - 47 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2728.
  Analiza stateczności przy odkształceniach skończonych cienkościennej powłoki stożkowej, obciążonej siłami podłużnymi i poprzecznymi, rozłożonymi w sposób ciągły / Stefan Joniak / prom. Ferdynand Twardosz, rec. Marian Piątek, Stanisław Wiśniewski - Poznań, Polska, 1967 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2729.
  Badania wpływu starzenia na przebieg wytłaczania miseczek z grubych stalowych blach tłoczonych oraz na własności mechaniczne i technologiczne otrzymanych półfabrykatów / Bogdan Ziółkiewicz / prom. Feliks Tychowski - Poznań, Polska, 1967 - 58 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2730.
  Badanie procesu oporowego zgrzewania punktowego zbrojenia żelbetu na przykładzie zbrojenia płyt / Henryk Grzybowski / prom. Leszek Nekanda-Trepka - Poznań, Polska, 1967 - 121 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2731.
  Badanie zużycia łożysk ślizgowych w warunkach ciągłego dopływu ścierniwa, przy zmiennej częstotliwości smarowania / Edward Ślużyński / prom. Stefan Ziemba - Poznań, Polska, 1967 - 68 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2732.
  Drgania płaskich układów prętowych o sztywnych węzłach z nieliniowymi warunkami brzegowymi / Czesław Cempel / prom. Edmund Karaśkiewicz - Poznań, Polska, 1967 - 116 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2733.
  Dynamiczna stateczność izotropowej tarczy kołowej z otworem centrycznym, obciążonej zmiennym momentem skręcającym / Lech Kopczyński / prom. Stanisław Wiśniewski - Poznań, Polska, 1967 - 85 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2734.
  Graniczna wartość odkształcenia plastycznego w procesie skrawania / Zbyszko Wiśniewski / prom. Bronisław Kiepuszewski - Poznań, Polska, 1967 - 57 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2735.
  Interferencja zarysów kołowych w zazębieniach typu Wildhabera-Nowikowa / Jacek Wegner / prom. Bronisław Kiepuszewski - Poznań, Polska, 1967 - 82 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2736.
  Krytyczne obciążenie koła o konstrukcji spawanej, z podwójnym szeregiem ramion, przenoszącego moment skręcający / Włodzimierz Majchrzak / prom. Stanisław Wiśniewski - Poznań, Polska, 1967 - 106 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2737.
  Osiadanie półprzestrzeni konsolidującej pod działaniem obciążenia skupionego / Zenon Kończak / prom. Włodzimierz Derski - Poznań, Polska, 1967 - 41 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2738.
  Równania teorii konsolidacji w przypadku działania źródeł cieczy i szkieletu / Dezyderiusz Pańczak / prom. Włodzimierz Derski, rec. Igor Kisiel, Kazimierz Wrześniowski - Poznań, Polska, 1967 - 39 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2739.
  Stan przemieszczeń i naprężeń w nieograniczonej przestrzeni sprężystej, zawierającej walec nieskończony, na który działa siła punktowa wzdłuż osi walca / Jerzy Kowalski / prom. Edmund Karaśkiewicz - Poznań, Polska, 1967 - 148 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2740.
  Studium o technologii działania połączenia korpusu obsypującego z zespołem roboczym rotacyjnym, opracowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych na modelu obsypnika ze spulchniaczem rotacyjnym o osi pionowej / Zdzisław Kośmicki / prom. Zbisław Martini - Poznań, Polska, 1967 - 77 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2741.
  Wpływ kształtu linii ostrza klinowego na mechanikę cięcia materiałów anizotropowych / Kazimierz Jasik / prom. Zbisław Martini - Poznań, Polska, 1967 - 62 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2742.
  Wpływ zgniotu powierzchniowego na wytrzymałość zmęczeniową hydronalium AlMg5MnCr i jego połączeń spawanych / Tomasz Sokołowski / prom. Andrzej Zimniak - Poznań, Polska, 1967 - 172 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2743.
  Wpływ zmienności obciążenia na zużycie łożysk ślizgowych narażonych na zanieczyszczenie piaskiem / Lech Gasiński / prom. Stefan Ziemba, rec. Bolesław Wojciechowicz, Stanisław Wiśniewski, Jan Broś - Poznań, Polska, 1967 - 103 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2744.
  Zastosowanie wkładek ściskanych przy sprężaniu belek stalowych / Antoni Matysiak / prom. Eugeniusz Hildebrandt, rec. Wiesław Jankowiak, Tadeusz Kozłowski - Poznań, Polska, 1967 - 156 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2745.
  Zmienność współczynnika parcia bocznego gruntów / Włodzimierz Kostrzewski / prom. Jerzy Orzechowski, rec. Jan Sysak, Zygmunt Szafran, Władysław Wędziński - Poznań, Polska, 1967 - 154 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2746.
  Badanie konstrukcyjno-geometrycznych nierówności poziomych toru kolejowego w aspekcie dużych szybkości pociągów / Henryk Bałuch / prom. Tadeusz Basiewicz, rec. Tadeusz Mazurek, Jan Sysak - Poznań, Polska, 1966 - 99 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2747.
  Metoda określenia rzeczywistej wytrzymałości kruszyw porowatych / Wiesława Pałka / prom. Stanisław Mielnicki - Poznań, Polska, 1966 - 70 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2748.
  Wybrane zagadnienia wymiarowania sprężonych wiązarów stalowych z uwzględnieniem pracy w obszarze sprężysto-plastycznym / Henryk Molski / prom. Eugeniusz Hildebrandt - Poznań, Polska, 1966 - 101 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2749.
  Analiza przebiegów temperatury w kondensatorze energetycznym / Janusz Sawicki (WE) / prom. Józef Węglarz (WE), rec. Stefan Seidel (WE), Edmund Piotrowski - Gliwice, Polska, 1965 - 159 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2750.
  Badania nad zmniejszeniem błędów podziałki kół ślimakowych drogą wiórkowania / Bernard Cegielski / prom. Bronisław Kiepuszewski - Poznań, Polska, 1965 - 139 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2751.
  Dynamika przegubowego mechanizmu zamykania form wtryskarek do tworzyw termoplastycznych / Wiesław Nalewajski / prom. Marian Tutak, rec. Jan Kaczmarek, Ferdynand Twardosz - Poznań, Polska, 1965 - 160 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2752.
  Kinematyczne możliwości obróbki wałków i otworów o przekroju poprzecznym opartym na bazie trochoid / Mieczysław Kujawski / prom. Marian Tutak - Poznań, Polska, 1965 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2753.
  O pewnym przekształceniu perspektywiczno-niekolinearnym i jego związku z szeregami wzrokowymi / Henryk Mytykowski / prom. Wiktor Jankowski - Warszawa, Polska, 1965 - 50 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2754.
  Próba wyznaczenia metodą tensometryczną współczynnika dynamicznego szyny kolejowej / Arnold Kawczyński / prom. Jan Sysak, rec. Tadeusz Basiewicz, Tadeusz Mazurek, Kazimierz Wrześniowski - Poznań, Polska, 1965 - 92 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2755.
  Próby zmęczeniowe pod rosnącym obciążeniem i ich zastosowanie w przypadku żeliwa sferoidalnego o zmiennej ilości perlitu w osnowie / Jerzy Czarnecki / prom. Feliks Tychowski - Poznań, Polska, 1965 - 112 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2756.
  Rozkład odchyłek wykonawczych podziałki i jego wpływ na trwałość uzębienia w kołach walcowych o zębach prostych / Henryk Banasiak / prom. Zbigniew Kornberger, rec. Bronisław Kiepuszewski, Witold Korewa - Poznań, Polska, 1965 - 101 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2757.
  Trójfazowa przegroda elektryczna typu M6 dla ryb w wodach śródlądowych / Andrzej Chmielewski (WE) / prom. Ignacy Gościcki, rec. Tadeusz Backiel, Piotr Ciechanowicz, B. Strachov - Gdańsk, Polska, 1965 - 160 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2758.
  Wpływ zmienności ruchu na zużycie łożysk ślizgowych zanieczyszczonych ziarnami piasku / Tadeusz Jeszke / prom. Paweł Solski - Poznań, Polska, 1965 - 86 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2759.
  Badania porównawcze pługów talerzowych z talerzami czynnymi (napędzanymi od wałka odbioru mocy) i biernymi z pługiem lemieszowym oraz rotacyjnym typu "Civello" / Kazimierz Mielec / prom. Zbigniew Muszyński - Warszawa, Polska, 1964 - 99 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2760.
  Badania trwałości i zużycia noży Fellowsa o zębach prostych do obróbki kół zębatych / Kazimierz Wieczorowski / prom. Bronisław Kiepuszewski - Warszawa, Polska, 1964 - 156 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2761.
  Badanie wpływu ciśnienia statycznego na własności reologiczne polistyrenu / Juliusz Bratborski / prom. Leon Gosztowtt, rec. Tadeusz Pełczyński, Feliks Tychowski - Warszawa, Polska, 1964 - 71 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2762.
  Ocena wpływu przestrzennego rozmieszczenia wysokoprężnych lamp rtęciowych na tętnienie światła / Mieczysław Banach (WE) / prom. Tadeusz Oleszyński - Warszawa, Polska, 1964 - 164 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2763.
  Oszacowanie całek pewnych układów równań różniczkowych liniowych zwyczajnych / Henryk Wiśniewski (WE) / prom. Władysław Orlicz, rec. Andrzej Alexiewicz, Zygmunt Butlewski (WE) - Poznań, Polska, 1964 - 54 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2764.
  Przemiany węglików podczas austenityzowania i odpuszczania wysokochromowych stali narzędziowych o różnych zawartościach azotu, zawierających 2% C i 12% Cr / Zbigniew Głowacki / prom. Tadeusz Malkiewicz - Kraków, Polska, 1964 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2765.
  Rozchodzenie się fal w ośrodku lepkosprężystym przy uwzględnieniu sprzężenia termomechanicznego / Jarosław Stefaniak / prom. Witold Nowacki - Poznań, Polska, 1964 - 77 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2766.
  Systematyka odmian planowania wykonawczego produkcji w zakładach budowy maszyn / Jerzy Boszko / prom. Seweryn Chajtman - Poznań, Polska, 1964 - 225 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2767.
  Warunki równowagi między mieszaniną gazową otrzymaną metodą konwersji katalitycznej metanolu a węglem w austenicie czystego stopu żelazo-węgiel oraz wybranych stali technicznych / Zygmunt Przyłęcki / prom. Feliks Tychowski - Poznań, Polska, 1964 - 97 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2768.
  Własności mechaniczne i ścieralność stopu łożyskowego WM8OF stosowanego na łożyska silników okrętowych / Tadeusz Skrzyński / prom. Stefan Ziemba - Poznań, Polska, 1964 - 77 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2769.
  Wpływ promieniowania gamma w okresie wiązania cementu na przyśpieszenie twardnienia i wytrzymałości zaczynów cementowych / Bolesław Nowakowski / prom. Roman Kozak - Wrocław, Polska, 1964 - 308 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2770.
  Dwukierunkowe-osiowe sprężenie kablami prostymi płyt prostokątnych symetrycznie i niesymetrycznie obciążonych / Tadeusz Biliński / prom. Roman Kozak - Poznań, Polska, 1963 - 325 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2771.
  Określenie rozkładu potencjałów na dwóch metalowych urządzeniach podziemnych położonych równolegle do torów trakcji elektrycznej / Andrzej Ryżyński / prom. Bukowski Bronisław, rec. Tadeusz Szulczyński, Wacław Olszak, Bronisław Kopyciński - Gdańsk, Polska, 1963 - 154 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2772.
  Wpływ zanieczyszczenia ziarnami piasku na zużycie łożysk ślizgowych / Bolesław Wojciechowicz / prom. Stefan Ziemba, rec. Paweł Solski, Franciszek Kotowski, Maciej Radwan - Kraków, Polska, 1963 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 2773.
  Analiza zastosowania napędów żyroskopowych w trakcji / Kazimierz L. Szymański / prom. Jan Podoski - Warszawa, Polska, 1960 - 153 s.

  Rozprawa doktorska