Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 2012 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (535)

 • 301.
  Modelowanie konstrukcji planarnego czujnika pola magnetycznego opartego o zjawisko nadzwyczajnego magnetooporu / Semir El-Ahmar (WFT) / prom. Maciej Oszwałdowski (WFT), rec. Janusz Dubowik, Arkadiusz Ptak (WFT) - Poznań, Polska, 2016 - 73 s.

 • 302.
  Wpływ rodzaju matrycy na transport kwasu szczawiowego, winowego oraz mlekowego przez polimerowe membrany inkluzyjne / Marta Przewoźna / prom. Mariusz B. Bogacki (WTCH), rec. Paweł Religa, Piotr P. Wieczorek - Poznań, Polska, 2016 - 187 s.

 • 303.
  Wpływ integracji procesów planowania na efektywność przepływu materiałowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w zróżnicowanych warunkach otoczenia / Michał Adamczak / prom. Marek Fertsch (WIZ), Piotr Cyplik (WIZ), rec. Mariusz Jedliński, Maciej Urbaniak - Poznań, Polska, 2016 - 225 s.

 • 304.
  Surface and enzymatic properties of marine and terrestrial bacteria involved in biodegradation of petrochemical hydrocarbons: a comparative study towards improving bioremediation strategies for treating hydrocarbon-polluted sites / Karina Sałek / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), Tony Gutierrez, rec. Jan Hupka, Włodzimierz Grajek - Poznań, Polska, 2016 - 167 s.

 • 305.
  Determinanty doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Marta Jagusiak-Kocik / prom. Stanisław Borkowski, rec. Artur Bartosik, Stanisław Legutko (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2016 - 230 s.

 • 306.
  Porowate warstwy do zastosowań medycznych wytworzone w procesie wysokonapięciowego utleniania anodowego tytanu / Jeremiasz Krzysztof Koper (WBMiZ) / prom. Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), rec. Piotr Lacki, Wojciech Simka - Poznań, Polska, 2016 - 140 s.

 • 307.
  Komputerowo wspomagana migracja analogowych obwodów scalonych do nanometrowej technologii CMOS / Mariusz Naumowicz (WI) / prom. Andrzej Handkiewicz (WI), rec. Grzegorz Blakiewicz, Krzysztof Wawryn - Poznań, Polska, 2016 - 120 s.

 • 308.
  Mikrostruktura, właściwości fizyczne i elektrochemiczne modyfikowanych nanokrystalicznych stopów i kompozytów typu TiNi i Ti2Ni / Mateusz Balcerzak (WBMiZ) / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ), rec. Tomasz Brylewski, Maria Sozańska - Poznań, Polska, 2016 - 80 s.

 • 309.
  Czujnik Halla na ekstremalny zakres temperatur odporny na promieniowanie neutronowe / Jakub Jankowski / prom. Maciej Oszwałdowski (WFT), rec. Ryszard Czajka (WFT), Feliks Stobiecki - Poznań, Polska, 2016 - 142 s.

 • 310.
  Efektywność hybrydowego suszenia materiałów biologicznych z wykorzystaniem ultradźwięków / Joanna Łechtańska (WTCH) / prom. Stefan Jan Kowalski, rec. Andrzej Lenart, Eugeniusz Milchert - Poznań, Polska, 2016 - 166 s.

 • 311.
  Wpływ wybranych czynników na właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych / Grzegorz Dombek (WE) / prom. Zbigniew Nadolny (WE), Piotr Przybyłek (WE), rec. Paweł Węgierek, Stefan Wolny - Poznań, Polska, 2016 - 128 s.

 • 312.
  Development of novel inorganic-organic chitin-based materials obtained under extreme biomimetic conditions / Marcin Wysokowski (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich, rec. Urszula Narkiewicz, Filipe Natalio - Poznań, Polska, 2016 - 172 s.

 • 313.
  Lokalizacja nieszczelności w sieci wodociągowej poprzez analizę zmian ciśnienia w wybranych węzłach sieci / Łukasz Semkło (WIT) / prom. Andrzej Frąckowiak (WIT), Łukasz Brodzik (WIT), rec. Artur Maciąg, Dawid Taler - Poznań, Polska, 2015 - 115 s.

 • 314.
  Czynniki wpływające na jakość posoborowej architektury sakralnej na przykładzie poznańskich realizacji z lat 1970-2012 / Wojciech Skórzewski (WA) / prom. Agata Bonenberg (WA), Jerzy Suchanek (WA), rec. Barbara Gronostajska, Mateusz Gyurkovich - Poznań, Polska, 2015 - 236 s.

 • 315.
  Konstrukcja i badania form wtryskowych nagrzewanych indukcyjnie / Krzysztof Mrozek (WBMiZ) / prom. Roman Staniek (WBMiZ), Magdalena Mierzwiczak (WBMiZ), rec. Marek Bieliński, Piotr Pawełko - Poznań, Polska, 2015 - 108 s.

 • 316.
  Ilościowa ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł motoryzacyjnych na zdrowie mieszkańców Polski / Joanna Magdalena Jakubiak-Lasocka / prom. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), Ilona Jacyna-Gołda, rec. Anna Janicka, Kazimierz Lejda - Poznań, Polska, 2015 - 166 s.

 • 317.
  Zakres specjalizacji małych i średnich przedsiębiorstw sektora gazowniczego a ich zdolność do utrzymania się na rynku / Daria Motała (WIZ) / prom. Stefan Trzcieliński (WIZ), rec. Marian Hopej, Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) - Poznań, Polska, 2015 - 236 s.

 • 318.
  Polowo-obwodowa analiza zjawisk elektromagnetycznych w silniku elektrycznym o biegunach wpisywanych / Marcin Antczak / prom. Wojciech Szeląg (WE), rec. Marian Łukaniszyn, Wiesław Łyskawiński (WE) - Poznań, Polska, 2015 - 142 s.

 • 319.
  Zarządzanie zamówieniami publicznymi w zakresie dostaw sprzętu technicznego / Jakub Stanisław Ławniczak / prom. Olgierd Lissowski (WIZ), rec. Arkadiusz Borowiec (WIZ), Wiesław Koczur - Poznań, Polska, 2015 - 159 s.

 • 320.
  Analiza niskorozdzielczych widm mas związków metaloorganicznych metodami chemometrycznymi / Ernest Pujszo / prom. Jacek A. Szymura, rec. Wojciech Kujawski, Stefan Lis - Poznań, Polska, 2015 - 123 s.

 • 321.
  Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na efektywność usuwania niejonowych związków powierzchniowo czynnych na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Błoniu / Daniel Kopiec / prom. Zenon Łukaszewski, rec. Marcin Frankowski, Marek Sozański (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2015 - 126 s.

 • 322.
  Struktura i właściwości żywic opoksydowych modyfikowanych metalosilseskwioksanami / Danuta Matykiewicz (WBMiZ) / prom. Tomasz Sterzyński (WBMiZ), rec. Marian Zaborski, Marian Żenkiewicz - Poznań, Polska, 2015 - 119 s.

 • 323.
  Protection of Primary Users in High-Quality NC-OFDM-based Cognitive Radio / Paweł Maciej Kryszkiewicz (WEiT) / prom. Hanna Bogucka (WEiT), rec. Piotr Gajewski, Lajos Hanzo - Poznań, Polska, 2015 - 216 s.

 • 324.
  Przyrostowe uczenie reguł oraz wykorzystanie detekcji zmian w blokowych klasyfikatorach złożonych do przetwarzania danych strumieniowych / Magdalena Alicja Deckert / prom. Jerzy Stefanowski (WI), rec. Dominik Ślęzak, Michał Woźniak - Poznań, Polska, 2015 - 142 s.

 • 325.
  Analiza procesu spalania niskokalorycznych paliw gazowych w modelowej komorze spalania turbiny gazowej / Przemysław Grzymisławski (WIT) / prom. Tomasz Dobski, Rafał Ślefarski (WIT), rec. Artur Gutkowski, Andrzej Teodorczyk - Poznań, Polska, 2015 - 99 s.

 • 326.
  Dynamika molekularna ekstrakcji kwasu cytrynowego z wybranymi ekstrahentami / Piotr Kujawski / prom. Mariusz Bogacki (WTCH), rec. Jerzy Gęga, Wojciech Ozimiński - Poznań, Polska, 2015 - 182 s.

 • 327.
  Testing digital integrated circuits with novel low power high fault coverage techniques and a new scan architecture / Jędrzej Solecki / prom. Jerzy Tyszer (WEiT), rec. Sybille Hellebrand, Andrzej Kraśniewski - Poznań, Polska, 2015 - 104 s.

 • 328.
  Przetwarzanie zbiorów przestrzennych zapytań eksploracyjnych w środowiskach z ograniczonym rozmiarem pamięci operacyjnej / Paweł Boiński (WI) / prom. Maciej Zakrzewicz (WI), rec. Przemysław Kazienko, Marzena Kryszkiewicz - Poznań, Polska, 2015 - 248 s.

 • 329.
  Układ do interferometrycznego bezstykowego pomiaru odchyłki kształtu / Dawid Kucharski (WBMiZ) / prom. Czesław Janusz Jermak, rec. Jan Chajda, Czesław Łukianowicz - Poznań, Polska, 2015 - 182 s.

 • 330.
  Model zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Karolina Teresa Kolińska / prom. Bogusław Śliwczyński, Łukasz Hadaś (WIZ), rec. Tomasz Nowakowski, Maria Nowicka-Skowron - Poznań, Polska, 2015 - 150 s.

 • 331.
  Dynamika zmian fitoplanktonu w środkowym biegu rzeki Warty i jej wpływ na koncepcje uzdatniania wody / Beata Mądrecka (WBiIŚ) / prom. Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), rec. Wojciech Balcerzak, Elżbieta Wilk-Woźniak - Poznań, Polska, 2015 - 250 s.

 • 332.
  Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej w celu optymalizacji pozyskiwania energii słonecznej / Tomasz Piwiński / prom. Radosław Barek (WA), rec. Bogusław Szuba, Bartosz Czarnecki - Poznań, Polska, 2015 - 512 s.

 • 333.
  Scalable dimensionality reduction methods for recommender systems / Michał Waldemar Ciesielczyk (WE) / prom. Mikołaj Morzy (WI), Andrzej Szwabe (WE), rec. Jacek Koronacki, Yannis Manolopoulos - Poznań, Polska, 2015 - 137 s.

 • 334.
  Automatic generation of user manual for web applications / Bartosz Alchimowicz / prom. Jerzy Nawrocki (WI), Mirosław Ochodek (WI), rec. Miklos Biro, Janusz Górski - Poznań, Polska, 2015 - 181 s.

 • 335.
  Wpływ zastosowania gazu ziemnego na parametry ekologiczne wybranych środków transportu / Michał Dobrzyński (WIT) / prom. Jerzy Merkisz (WIT), rec. Miłosław Kozak (WIT), Wojciech Gis - Poznań, Polska, 2015 - 110 s.

 • 336.
  Metodyka kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w górnictwie miedzi w aspekcie wypadkowości. / Andrzej Kowal / prom. Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, rec. Jerzy Olszewski, Tadeusz Waściński - Poznań, Polska, 2015 - 119 s.

 • 337.
  Studia nad rozwojem środków lokomocji techniki asystującej (na przykładzie innowacyjnych wózków inwalidzkich i ich rodzin) / Bartosz Wieczorek (WIT) / prom. Bogdan Branowski, Marek Zabłocki (WIT), rec. Marek Gawrysiak, Piotr Gendarz - Poznań, Polska, 2015 - 173 s.

 • 338.
  Design of high voltage AC/AC electrochemical capacitors in aqueous electrolytes / Paula Ratajczak / prom. François Béguin (WTCH), rec. Grażyna Gryglewicz, Stanisław Biniak - Poznań, Polska, 2015 - 177 s.

 • 339.
  Application of the Dominance-based Rough Set Approach to Ranking and Similarity-based Classification Problems / Marcin Szeląg (WI) / prom. Roman Słowiński (WI), rec. Jan Bazan, Dominik Ślęzak - Poznań, Polska, 2015 - 159 s.

 • 340.
  Badanie powietrznych pomp ciepła / Marek Jan Gaziński / prom. Krzysztof Bieńczak (WIT), rec. Tadeusz Bohdal, Arkadiusz Stachowiak (WIT) - Poznań, Polska, 2015 - 184 s.

 • 341.
  Competent Algorithms for Geometric Semantic Genetic Programming / Tomasz Paweł Pawlak (WI) / prom. Krzysztof Krawiec (WI), rec. Jarosław Arabas, Andrzej Obuchowicz - Poznań, Polska, 2015 - 174 s.

 • 342.
  System obliczeń aerospreżystych dla modeli przepływowych wyższych rzędów / Krzysztof Marek Kotecki (WIT) / prom. Marek Morzyński (WIT), rec. Ewa Tuliszka-Sznitko (WIT), Jacek Szumbarski - Poznań, Polska, 2015 - 103 s.

 • 343.
  Nowa architektura optycznego pola komutacyjnego bazująca na strukturze typu baseline / Remigiusz Rajewski (WEiT) / prom. Grzegorz Danilewicz (WEiT), rec. Piotr Zwierzykowski (WEiT), Sylwester Kaczmarek - Poznań, Polska, 2015 - 187 s.

 • 344.
  Model zarządzania e-usługami medycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora medycznego / Tatiana Wiśniewska / prom. Teresa Łuczka (WIZ), Andrzej Borucki (WIZ), rec. Henryk Sobolewski, Joanna Ejdys - Poznań, Polska, 2015 - 190 s.

 • 345.
  Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Dębicka (WIZ) / prom. Teresa Łuczka (WIZ), rec. Arkadiusz Borowiec (WIZ), Julita Wasilczuk - Poznań, Polska, 2015 - 184 s.

 • 346.
  Modelowanie i analiza MES właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych / Maria Stefania Nienartowicz / prom. Tomasz Stręk (WBMiZ), rec. Jan Awrejcewicz, Andrzej Radowicz - Poznań, Polska, 2015 - 175 s.

 • 347.
  Metodyka doskonalenia procesu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w aspekcie transformacji wiedzy / Karolina Werner-Lewandowska (WIZ) / prom. Paweł Pawlewski (WIZ), Paulina Golińska-Dawson (WIZ), rec. Radosław Pytlak, Jacek Szołtysek - Poznań, Polska, 2015 - 305 s.

 • 348.
  Wpływ borowania dyfuzyjnego i laserowego na strukturę i właściwości stali konstrukcyjnej stosowanej na części maszyn rolniczych / Dorota Kapcińska-Popowska / prom. Aleksandra Pertek-Owsianna, rec. Andrzej Młynarczak, Ewa Kasprzycka - Poznań, Polska, 2015 - 109 s.

 • 349.
  Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik chłodniczy w warunkach smarowania węzłów ślizgowych sprężarek chłodniczych / Kasper Górny (WIT) / prom. Arkadiusz Stachowiak (WIT), rec. Waldemar Tuszyński, Krzysztof Bieńczak (WIT) - Poznań, Polska, 2015 - 140 s.

 • 350.
  Synteza i właściwości dwufunkcyjnych herbicydowych cieczy jonowych / Michał Niemczak (WTCH) / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Antoni W. Morawski, Henryk Koroniak - Poznań, Polska, 2015 - 146 s.

 • 351.
  Układy hybrydowe MO·SiO2 - poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany / Damian Ambrożewicz / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Joanna Tomaszewska, Mieczysław Trypuć - Poznań, Polska, 2015 - 225 s.

 • 352.
  Warstwy powierzchniowe na tytanie i stopie Inconel 600 laserowo modyfikowane wybranymi pierwiastkami międzywęzłowymi / Piotr Dziarski (WBMiZ) / prom. Michał Kulka (WBMiZ), rec. Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Tadeusz Frączek - Poznań, Polska, 2015 - 146 s.

 • 353.
  Badanie połączenia adhezyjnego powłoki z podłożem / Dariusz Piotr Ulbrich (WIT) / prom. Marian Jósko (WIT), rec. Michał Libera (WIT), Czesław Rzeźnik - Poznań, Polska, 2015 - 186 s.

 • 354.
  Downlink and uplink load estimation methods for load balancing algorithm in LTE network / Szymon Stefański / prom. Krzysztof Wesołowski (WEiT), rec. Ryszard J. Katulski, Wiesław Ludwin - Poznań, Polska, 2015 - 125 s.

 • 355.
  Block-based and Online Ensembles for Concept-drifting Data Streams / Dariusz Brzeziński (WI) / prom. Jerzy Stefanowski (WI), rec. Leszek Rutkowski, Henryk Rybiński - Poznań, Polska, 2015 - 171 s.

 • 356.
  Badanie struktury układu wentylacyjnego w aspekcie energooszczędności dla krytych basenów kąpielowych / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) / prom. Edward Szczechowiak (WBiIŚ), rec. Gerard Jan Besler, Marian Rosiński - Poznań, Polska, 2015 - 168 s.

 • 357.
  Wpływ parametrów konstrukcyjno-operacyjnych na charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC) / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) / prom. Janusz Wojtkowiak, rec. Mirosław Żukowski, Władysław Szaflik - Poznań, Polska, 2015 - 107 s.

 • 358.
  Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu w obszarach jednostek terytorialnych / Maciej Bieńczak (WIT) / prom. Jerzy Kwaśnikowski, Marcin Kiciński (WIT), rec. Janusz Łacny, Mariusz Wasiak - Poznań, Polska, 2015 - 115 s.

 • 359.
  Kompozytowe warstwy powierzchniowe w układzie osnowa metaliczna – faza międzywęzłowa napawane laserowo na niskowęglowych stalach konstrukcyjnych / Dariusz Bartkowski (WBMiZ) / prom. Andrzej Młynarczak, Adam Piasecki (WBMiZ), rec. Jerzy Michalski, Jerzy Smolik - Poznań, Polska, 2015 - 126 s.

 • 360.
  Organizacja sportów paramilitarnych jako forma ochrony zabytków architektury wojskowej na przykładzie rozgrywek Airsoft / Adam Siniecki (WA) / prom. Agata Bonenberg (WA), rec. Jerzy Charytonowicz, Andrzej Gawlikowski - Poznań, Polska, 2015 - 176 s.

 • 361.
  Metoda doboru pracowników do zwinnych zespołów zadaniowych / Agata Maria Branowska (WIZ) / prom. Stefan Trzcieliński (WIZ), rec. Leszek Pacholski (WIZ), Piotr Banaszyk - Poznań, Polska, 2015 - 169 s.

 • 362.
  Metodyka partycypacyjnej oceny miejskich projektów transportowych / Paweł Zmuda-Trzebiatowski (WIT) / prom. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), Marcin Kiciński (WIT), rec. Paweł Hanczar, Jolanta Żak - Poznań, Polska, 2015 - 174 s.

 • 363.
  Mikrobiologiczne centralne rozszczepienie oksyetylenowanych alkoholi / Irena Budnik / prom. Zenon Łukaszewski, rec. Jerzy Siepak, Waldemar Wardencki - Poznań, Polska, 2015 - 185 s.

 • 364.
  Pattern-based clustering and classification of XML data / Maciej Piernik (WI) / prom. Tadeusz Morzy (WI), rec. Yannis Manolopoulos, Henryk Rybiński - Poznań, Polska, 2015 - 138 s.

 • 365.
  Metoda zarządzania jakością warunków pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Rafał Łukasz Mierzwiak (WIZ) / prom. Władysław Mantura (WIZ), Ewa Więcek-Janka (WIZ), rec. Ewa Górska, Elżbieta Skrzypek - Poznań, Polska, 2015 - 127 s.

 • 366.
  Metoda określania wielkości partii i harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów / Joanna Oleśków-Szłapka (WIZ) / prom. Marek Fertsch (WIZ), rec. Paweł Pawlewski (WIZ), Radosław Pytlak, Cezary Orłowski - Poznań, Polska, 2015 - 183 s.

 • 367.
  Model zarządzania zasobami ludzkimi na lokalnym rynku pracy / Tomasz Telep / prom. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), rec. Ryszard Barcik, Jarosław Kardas - Poznań, Polska, 2015 - 259 s.

 • 368.
  Analiza przepływu strugi osiowosymetrycznej wypływającej do nieruchomego ośrodka z wykorzystaniem analiz numerycznych oraz badań eksperymentalnych / Robert Kłosowiak (WIT) / prom. Jarosław Bartoszewicz (WIT), rec. Adam Kozakiewicz, Andrzej Frąckowiak (WIT) - Poznań, Polska, 2015 - 127 s.

 • 369.
  Badania źródeł zanieczyszczenia środowiska talem / Tomasz Wojtkowiak / prom. Zenon Łukaszewski, rec. Andrzej Bobrowski, Mieczysław Korolczuk - Poznań, Polska, 2015 - 126 s.

 • 370.
  Badania wpływu topografii terenu na emisję związków szkodliwych spalin samochodów osobowych / Arkadiusz Stojecki / prom. Jerzy Merkisz (WIT), rec. Jacek Pielecha (WIT), Marianna Jacyna - Poznań, Polska, 2015 - 132 s.

 • 371.
  Ocena efektywności współdziałania instalacji wentylacji oddymiającej i instalacji mgły wodnej / Marek Stojek / prom. Edward Szczechowiak (WBiIŚ), rec. Bogdan Mizieliński, Edward Przydróżny - Poznań, Polska, 2015 - 129 s.

 • 372.
  GPU-accelerated graph construction for the whole genome assembly / Michał Kierzynka / prom. Jacek Błażewicz (WI), Paweł Wojciechowski (WI), rec. Pascal Bouvry, Franciszek Seredyński - Poznań, Polska, 2015 - 131 s.

 • 373.
  Model technicznego zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłu lekkiego / Waldemar Jasiński / prom. Stanisław Janik, rec. Sławomir Kłos, Ryszard Rohatyński - Poznań, Polska, 2015 - 205 s.

 • 374.
  Metodyka implementacji innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Szymon Piotr Niedźwiedź / prom. Leszek Pacholski (WIZ), Agnieszka Misztal (WIZ), rec. Jerzy Lewandowski, Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) - Poznań, Polska, 2015 - 122 s.

 • 375.
  Metoda analizy strategicznej działań na rzecz ochrony środowiska w zakładach przemysłu chemicznego / Agata Anna Łuczak / prom. Leszek Pacholski (WIZ), Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek (WIZ), rec. Jerzy Olszewski, Edward Kowal - Poznań, Polska, 2015 - 147 s.

 • 376.
  Architektura izby przyjęć - szpital, pacjent, personel / Agata Anna Gawlak (WA) / prom. Marian Fikus, Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA), rec. Krzysztof Ingarden, Wojciech Kosiński - Poznań, Polska, 2015 - 164 s.

 • 377.
  Modalna analiza przestrzennego ruchu serca z uwzględnieniem standardowych metod obrazowania medycznego / Piotr Stefan Przybyła / prom. Marek Morzyński (WIT), rec. Michał Nowak (WIT), Romuald Będziński - Poznań, Polska, 2015 - 125 s.

 • 378.
  Obliczenia równoległe przepływów przytarczowych ze strumieniami chłodzącymi / Kamil Konstanty Kiełczewski / prom. Ewa Tuliszka-Sznitko (WIT), rec. Marek Morzyński (WIT), Andrzej Styczek - Poznań, Polska, 2015 - 114 s.

 • 379.
  Redukcja drgań elementów pralki w fazie wirowania z zastosowaniem tłumików wyłączalnych / Grzegorz Pittner (WBMiZ) / prom. Jacek Buśkiewicz (WBMiZ), rec. Maciej Tabaszewski (WBMiZ), Zdzisław Gosiewski - Poznań, Polska, 2015 - 119 s.

 • 380.
  Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych / Joanna Jakuszewicz / prom. Joanicjusz Nazarko, rec. Bogusław Smólski, Stefan Trzcieliński (WIZ) - Poznań, Polska, 2015 - 337 s.

 • 381.
  Analiza przepływu w kanale nawrotnym wielostopniowej dmuchawy promieniowej na podstawie obliczeń numerycznych i badań doświadczalnych / Adam Tralewski / prom. Janusz Walczak, rec. Andrzej Frąckowiak (WIT), Władysław Kryłłowicz - Poznań, Polska, 2015 - 167 s.

 • 382.
  Elektroaktywne kompozyty z udziałem lignosulfonianów / Tomasz Rębiś (WTCH) / prom. Grzegorz Milczarek (WTCH), rec. Krzysztof Winkler, Teresa Łuczak - Poznań, Polska, 2015 - 200 s.

 • 383.
  Metodyka zarządzania jakością procesu obsługi klienta / Roma Marczewska-Kuźma (WIZ) / prom. Aleksandra Kawecka-Endler (WIZ), Anna Mazur (WIZ), rec. Romuald Kolman, Elżbieta Skrzypek - Poznań, Polska, 2015 - 266 s.

 • 384.
  Środowiskowa analiza roli rozpylaczy płaskostrumieniowych w usłudze opryskiwania środkami ochrony roślin / Gabriela Olejnik / prom. Zbigniew Kłos (WIT), rec. Józef Flizikowski, Przemysław Kurczewski (WIT) - Poznań, Polska, 2015 - 207 s.

 • 385.
  Analiza niestabilności przepływu stopionego polietylenu w trakcie wytłaczania / Mateusz Barczewski (WBMiZ) / prom. Tomasz Sterzyński (WBMiZ), rec. Ryszard Steller, Marek Bieliński - Poznań, Polska, 2015 - 120 s.

 • 386.
  Nowoczesne materiały hybrydowe stosowane do przedłużonego uwalniania substancji aktywnej / Joanna Zwolińska / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Barbara Gawdzik, Marian Zaborski - Poznań, Polska, 2015 - 194 s.

 • 387.
  Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii / Mikołaj Meller / prom. Elżbieta Frąckowiak (WTCH), rec. Andrzej Czerwiński, Jacek Machnikowski - Poznań, Polska, 2015 - 175 s.

 • 388.
  Materiały mikro- i mezoporowate jako napełniacze aktywne / Małgorzata Kasperkowiak / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Izabela Nowak, Teofil Jesionowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2015 - 160 s.

 • 389.
  Analiza przepływu gazu rzeczywistego przez nastawialny dyfuzor łopatkowy promieniowej maszyny sprężającej / Zbigniew Pałucki / prom. Janusz Walczak, rec. Tomasz Dobski, Władysław Kryłłowicz - Poznań, Polska, 2015 - 120 s.

 • 390.
  Optymalizacja strukturalna dla zastosowań aerosprężystych / Hubert Hausa / prom. Michał Nowak (WIT), rec. Wacław Kuś, Marek Morzyński (WIT) - Poznań, Polska, 2015 - 191 s.

 • 391.
  Wielokryterialna ocena samolotów transportowych dla Sił Powietrznych RP / Tadeusz Mikutel / prom. Jacek Żak (WIZ), rec. Andrzej Żyluk, Michał Ciałkowski (WIT) - Poznań, Polska, 2015 - 203 s.

 • 392.
  Ekstrakcja jonów wybranych metali z roztworów siarczanowo-chlorkowych hydrofobowymi pochodnymi ketonów alkilowo-pirydylowych / Marta Krupa / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Władysław Walkowiak, Zbigniew Hubicki - Poznań, Polska, 2015 - 203 s.

 • 393.
  Modelowanie zależnych od stanu systemów progowych z histerezą na podstawie wielowymiarowych procesów Markowa / Joanna Weissenberg (WEiT) / prom. Maciej Stasiak (WEiT), rec. Wojciech Kabaciński (WEiT), Andrzej Chydziński - Poznań, Polska, 2015 - 127 s.

 • 394.
  Siły w procesie skrawania frezem kulistym zahartowanej stali / Szymon Jacek Wojciechowski (WBMiZ) / prom. Paweł Twardowski (WBMiZ), Damian Przestacki (WBMiZ), rec. Andrzej Sokołowski, Bartosz Powałka - Poznań, Polska, 2015 - 121 s.

 • 395.
  Separacja kwasów dikarboksylowych technikami membranowymi (NF i EDBM) / Marta Joanna Woźniak-Budych / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Marian Turek, Grażyna Lewandowicz - Poznań, Polska, 2015 - 191 s.

 • 396.
  Analiza procesu nagrzewania w oparciu o rozwiązanie zagadnienia odwrotnego dla równania przewodnictwa ciepła / Magda Joachimiak (WIT) / prom. Michał Ciałkowski (WIT), rec. Jan Taler, Jarosław Bartoszewicz (WIT) - Poznań, Polska, 2014 - 114 s.

 • 397.
  Polimery hybrydowe i kompozyty polimerowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany / Dawid Mateusz Prządka / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Maciej Heneczkowski, Marian Zaborowski - Poznań, Polska, 2014 - 228 s.

 • 398.
  Zaawansowane układy hybrydowe krzemionka-lignina / Łukasz Klapiszewski (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Iwona M. Szynkowska, Violetta Patroniak - Poznań, Polska, 2014 - 255 s.

 • 399.
  Analiza parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w rzeczywistych warunkach eksploatacji / Krystian Łabędź / prom. Jacek Pielecha (WIT), rec. Jerzy Merkisz (WIT), Andrzej Kaźmierczak - Poznań, Polska, 2014 - 136 s.

 • 400.
  Przetwórstwo i właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych / Jacek Andrzejewski (WBMiZ) / prom. Marek Szostak (WBMiZ), rec. Józef Koszkul, Marek Bieliński - Poznań, Polska, 2014 - 84 s.