Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 1996 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1604)

 • 401.
  Wielokryterialna ocena samolotów transportowych dla Sił Powietrznych RP / Tadeusz Mikutel / prom. Jacek Żak (WMRiT), rec. Michał Ciałkowski (WMRiT), Andrzej Żyluk - Poznań, Polska, 2015 - 203 s.

  Rozprawa doktorska
 • 402.
  Ekstrakcja jonów wybranych metali z roztworów siarczanowo-chlorkowych hydrofobowymi pochodnymi ketonów alkilowo-pirydylowych / Marta Krupa / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Władysław Walkowiak, Zbigniew Hubicki - Poznań, Polska, 2015 - 203 s.

  Rozprawa doktorska
 • 403.
  Modelowanie zależnych od stanu systemów progowych z histerezą na podstawie wielowymiarowych procesów Markowa / Joanna Weissenberg / prom. Maciej Stasiak (WEiT), rec. Andrzej Chydziński, Wojciech Kabaciński (WEiT) - Poznań, Polska, 2015 - 127 s.

  Rozprawa doktorska
 • 404.
  Siły w procesie skrawania frezem kulistym zahartowanej stali / Szymon Jacek Wojciechowski (WBMiZ) / prom. Paweł Twardowski (WBMiZ), Damian Przestacki (WBMiZ), rec. Andrzej Sokołowski, Bartosz Powałka - Poznań, Polska, 2015 - 121 s.

  Rozprawa doktorska
 • 405.
  Separacja kwasów dikarboksylowych technikami membranowymi (NF i EDBM) / Marta Joanna Woźniak-Budych / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Grażyna Lewandowicz (WFT), Marian Turek - Poznań, Polska, 2015 - 191 s.

  Rozprawa doktorska
 • 406.
  Analiza procesu nagrzewania w oparciu o rozwiązanie zagadnienia odwrotnego dla równania przewodnictwa ciepła / Magda Joachimiak / prom. Michał Ciałkowski (WMRiT), rec. Jarosław Bartoszewicz (WMRiT), Jan Taler - Poznań, Polska, 2014 - 114 s.

  Rozprawa doktorska
 • 407.
  Polimery hybrydowe i kompozyty polimerowe zawierające funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany / Dawid Mateusz Prządka / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Maciej Heneczkowski, Marian Zaborowski - Poznań, Polska, 2014 - 228 s.

  Rozprawa doktorska
 • 408.
  Zaawansowane układy hybrydowe krzemionka-lignina / Łukasz Klapiszewski / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Iwona M. Szynkowska, Violetta Patroniak - Poznań, Polska, 2014 - 255 s.

  Rozprawa doktorska
 • 409.
  Analiza parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w rzeczywistych warunkach eksploatacji / Krystian Łabędź / prom. Jacek Pielecha (WMRiT), rec. Andrzej Kaźmierczak, Jerzy Merkisz (WMRiT) - Poznań, Polska, 2014 - 136 s.

  Rozprawa doktorska
 • 410.
  Przetwórstwo i właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych / Jacek Andrzejewski (WBMiZ) / prom. Marek Szostak (WBMiZ), rec. Józef Koszkul, Marek Bieliński - Poznań, Polska, 2014 - 84 s.

  Rozprawa doktorska
 • 411.
  Badanie i ocena cyklu życia zespołów elektrowni wiatrowych / Izabela Piasecka / prom. Józef Flizikowski, rec. Franciszek W. Przystupa, Zbigniew Kłos (WMRiT) - Poznań, Polska, 2014 - 205 s.

  Rozprawa doktorska
 • 412.
  Stateczność sprężysta trójkąta hamulcowego / Szymon Milecki / prom. Krzysztof Magnucki (WBMiZ), rec. Włodzimierz Gąsowski, Andrzej Sowa - Poznań, Polska, 2014 - 80 s.

  Rozprawa doktorska
 • 413.
  Wpływ uszkodzeń mechanicznych na wzrost obciążeń cieplnych materiału izolacyjnego pojazdu orbitalnego / Łukasz Brodzik (WMRiT) / prom. Andrzej Frąckowiak (WMRiT), rec. Janusz Zmywaczyk, Michał Ciałkowski (WMRiT) - Poznań, Polska, 2014 - 130 s.

  Rozprawa doktorska
 • 414.
  Wytrzymałość i stateczność konstrukcji trójwarstwowej pudła wagonu osobowego / Marcin Kruś / prom. Krzysztof Magnucki (WBMiZ), rec. Jerzy Madej, Jarosław Mizera - Poznań, Polska, 2014 - 78 s.

  Rozprawa doktorska
 • 415.
  Grafy etykietowalne i sieci Petriego w analizie procesów biochemicznych i biologicznych / Adam Kozak / prom. Piotr Formanowicz (WI), rec. Anna Gambin, Andrzej Świerniak - Poznań, Polska, 2014 - 198 s.

  Rozprawa doktorska
 • 416.
  Analiza wpływu lepkości pompowanej cieczy na sprawność objętościową pomp zębatych / Agata Bieńczak / prom. Leon Bogusławski (WMRiT), rec. Jarosław Bartoszewicz (WMRiT), Roman Hejft - Poznań, Polska, 2014 - 102 s.

  Rozprawa doktorska
 • 417.
  Efektywność suszenia konwekcyjnego w warunkach okresowo zmiennych / Justyna Szadzińska / prom. Stefan Jan Kowalski (WTCH), rec. Zdzisław Pakowski, Teofil Jesionowski (WTCH) - Poznań, Polska, 2014 - 140 s.

  Rozprawa doktorska
 • 418.
  Metody generowania modelu sceny dla autonomicznego robota kroczącego z wielomodowym systemem wizyjnym / Przemysław Łabęcki / prom. Piotr Skrzypczyński (WE), rec. Barbara Siemiątkowska, Paweł Drapikowski (WE) - Poznań, Polska, 2014 - 140 s.

  Rozprawa doktorska
 • 419.
  Modelowanie pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi i wielousługowymi źródłami ruchu / Maciej Sobieraj (WEiT) / prom. Mariusz Głąbowski (WEiT), rec. Adam Grzech, Andrzej Dobrogowski - Poznań, Polska, 2014 - 211 s.

  Rozprawa doktorska
 • 420.
  Biodegradacja zużytych cieczy chłodzących / Łukasz Ławniczak / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), rec. Henryk Kołoczek, Włodzimierz Grajek - Poznań, Polska, 2014 - 130 s.

  Rozprawa doktorska
 • 421.
  Selected problems of online scheduling on parallel machines / Xin Chen / prom. Małgorzata Sterna (WI), rec. Piotr Jędrzejowicz, Erwin Pesch - Poznań, Polska, 2014 - 109 s.

  Rozprawa doktorska
 • 422.
  Analiza problemów metrologicznych związanych z wykorzystaniem przetwornika CCD do detekcji promieniowania emitowanego przez matrycę LED / Joanna Parzych (WE) / prom. Anna Cysewska-Sobusiak (WE), rec. Jan Dorosz, Ryszard Nawrowski (WE) - Poznań, Polska, 2014 - 148 s.

  Rozprawa doktorska
 • 423.
  Metody kształtowania promocji internetowej w zarządzaniu relacją przedsiębiorstwo-klient / Jakub Pawlak (WIZ) / prom. Leszek Pacholski (WIZ), rec. Bogna Pilarczyk, Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) - Poznań, Polska, 2014 - 160 s.

  Rozprawa doktorska
 • 424.
  Metody wspierania przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce / Paulina Marta Siemieniak (WIZ) / prom. Teresa Łuczka (WIZ), rec. Julita Wasilczuk, Magdalena K. Wyrwicka (WIZ) - Poznań, Polska, 2014 - 260 s.

  Rozprawa doktorska
 • 425.
  Stereoscopic Depth Map Estimation and Coding Techniques for Multiview Video Systems / Olgierd Jerzy Stankiewicz (WEiT) / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Mirosław Bober, Paweł Strumiłło - Poznań, Polska, 2014 - 241 s.

  Rozprawa doktorska
 • 426.
  Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania / Karolina Urszula Sobczyńska (WA) / prom. Teresa Bardzińska-Bonenberg (WA), rec. Wojciech Kosiński, Adam Nadolny (WA) - Poznań, Polska, 2014 - 200 s.

  Rozprawa doktorska
 • 427.
  Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w problematyce zarządzania transportem miejskim / Mirosław Kruszyński / prom. Jacek Żak (WMRiT), rec. Franciszek Tomaszewski (WMRiT), Andrzej Rudnicki - Poznań, Polska, 2014 - 241 s.

  Rozprawa doktorska
 • 428.
  Coevolutionary Shaping for Reinforcement Learning / Marcin Grzegorz Szubert (WI) / prom. Krzysztof Krawiec (WI), Wojciech Jaśkowski (WI), rec. Jacek Mańdziuk, Robert Schaefer, Marco A. Wiering - Poznań, Polska, 2014 - 245 s.

  Rozprawa doktorska
 • 429.
  Optymalizacja procesu korekty odczynu ścieków przemysłowych / Wojciech Góra (WBiIŚ) / prom. Marek Sozański (WBiIŚ), rec. Krzysztof Barbusiński, Andrzej Urbaniak (WI) - Poznań, Polska, 2014 - 151 s.

  Rozprawa doktorska
 • 430.
  Reliable Broadcast Protocols for Mobile Ad Hoc Networks with Liveness Property / Michał Kalewski (WI) / prom. Jerzy Brzeziński (WI), rec. Adam Grzech, Henryk Krawczyk, Paweł Wojciechowski (WI) - Poznań, Polska, 2014 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 431.
  Adaptacja metod analizy zmęczeniowej w aspekcie stochastyki obciążeń dla maszyn rolniczych / Mikołaj Michał Spadło / prom. Jan Szczepaniak (WMRiT), rec. Leszek Powierża, Grzegorz Ślaski (WMRiT) - Poznań, Polska, 2014 - 130 s.

  Rozprawa doktorska
 • 432.
  Opracowanie kryteriów doboru paliw do specyfiki napędów wykorzystywanych w komunikacji miejskim / Krzysztof Lew / prom. Kazimierz Lejda, rec. Lech J. Sitnik, Jerzy Merkisz (WMRiT) - Poznań, Polska, 2014 - 162 s.

  Rozprawa doktorska
 • 433.
  Ocena dojrzałości procesów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym z zastosowaniem analizy kosztów jakości / Marta Grabowska (WBMiZ) / prom. Adam Hamrol (WBMiZ), rec. Edward Pająk (WBMiZ), Andrzej Jardzioch - Poznań, Polska, 2014 - 146 s.

  Rozprawa doktorska
 • 434.
  Badania możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwami konwencjonalnymi z domieszką wodoru / Paweł Daszkiewicz / prom. Marek Idzior (WMRiT), rec. Sławomir Luft, Paweł Fuć (WMRiT) - Poznań, Polska, 2014 - 121 s.

  Rozprawa doktorska
 • 435.
  Niejednorodność spalania gazów w wielocylindrowym silniku gazowym jako czynnik wpływający na zużycie paliwa i emisję związków toksycznych / Jacek Wawrzyniak / prom. Tomasz Dobski (WMRiT), rec. Ireneusz Pielecha (WMRiT), Andrzej Teodorczyk - Poznań, Polska, 2014 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 436.
  Model kompetencji i kwalifikacji specjalistów do spraw zamówień publicznych w administracji / Anna Beata Staniszewska / prom. Magdalena Wyrwicka (WIZ), Arkadiusz Borowiec (WIZ), rec. Józef Orczyk, Anna Rakowska - Poznań, Polska, 2014 - 286 s.

  Rozprawa doktorska
 • 437.
  Problem jakości informacji w projektowaniu dokumentacji procesowej systemów zarządzania jakością / Łukasz Grudzień (WBMiZ) / prom. Adam Hamrol (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), rec. Jerzy Łunarski, Elżbieta Skrzypek - Poznań, Polska, 2014 - 166 s.

  Rozprawa doktorska
 • 438.
  Wpływ ruchu ładunku w kolektorze ssącym na przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym / Tomasz Kazimierz Borowczyk / prom. Marek Idzior (WMRiT), rec. Władysław Kozak, Marek Brzeżański - Poznań, Polska, 2014 - 159 s.

  Rozprawa doktorska
 • 439.
  Metoda spektroskopii Ramana w badaniach materiałów biologicznych na przykładzie ludzkiej tkanki kostnej / Tomasz Buchwald / prom. Marek Kozielski - Poznań, Polska, 2014 - 200 s.

  Rozprawa doktorska
 • 440.
  Organizacja molekularna i właściwości spektralne barwników perylenowych w monowarstwach na granicy faz / Jarosław Makowiecki / prom. Tomasz Martyński (WFT) - Poznań, Polska, 2014 - 102 s.

  Rozprawa doktorska
 • 441.
  Humanizacja przestrzeni pacjenta w projektowaniu nowoczesnych obiektów szpitalnych / Anna Malicka / prom. Marian Fikus, rec. Wojciech Bonenberg (WA), Waldemar Wawrzyniak - Poznań, Polska, 2014 - 162 s.

  Rozprawa doktorska
 • 442.
  Zastosowanie modeli porowatych biomateriałów w procesach projektowania i symulacji / Maciej Berdychowski (WMRiT) / prom. Janusz Mielniczuk (WMRiT), rec. Bogdan Branowski (WMRiT), Feliks Chwarścianek - Poznań, Polska, 2014 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 443.
  Analiza układów chłodzenia diod elektroluminescencyjnych dużej mocy z wykorzystaniem ogniw Peltiera / Przemysław Stefan Skrzypczak (WE) / prom. Konrad Domke (WE), rec. Jerzy Barglik, Andrzej Odon (WE) - Poznań, Polska, 2014 - 148 s.

  Rozprawa doktorska
 • 444.
  Optimization of combustion process in industrial gas engines / Jakub Łukasz Rojewski / prom. Tomasz Dobski (WMRiT), Rafał Ślefarski (WMRiT), rec. Georg Wachtmeister, Andrzej Teodorczyk - Poznań, Polska, 2014 - 128 s.

  Rozprawa doktorska
 • 445.
  The generalized, multi-robot framework for the augmented, visual simultaneous localization and mapping system / Adam Schmidt (WE) / prom. Andrzej Kasiński (WE), rec. Piotr Skrzypczyński (WE), Bogdan Kwolek - Poznań, Polska, 2014 - 170 s.

  Rozprawa doktorska
 • 446.
  Zastosowanie filtrów cyfrowych w układach sterowania napędów elektrycznych o złożonej strukturze mechanicznej / Dominik Łuczak (WE) / prom. Krzysztof Zawirski (WE), Stefan Brock (WE), rec. Zbigniew Krzemiński, Krzysztof Szabat - Poznań, Polska, 2014 - 134 s.

  Rozprawa doktorska
 • 447.
  Tetraalkiloamoniowe i azoliowe ciecze jonowe / Bartosz Markiewicz / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Ewa Janus, Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2014 - 156 s.

  Rozprawa doktorska
 • 448.
  Historyczny wzorzec kościoła rzymskokatolickiego a projektowanie współczesnej świątyni / Agnieszka Maria Kubiak-Pakulska / prom. Teresa Bardzińska-Bonenberg (WA), rec. Anna Januchta-Szostak (WA), Jakub Szczepański - Poznań, Polska, 2014 - 263 s.

  Rozprawa doktorska
 • 449.
  Wielkie projekty kulturalne jako narzędzia rozwoju współczesnych miast / Anna Maria Biedermann / prom. Anna Januchta-Szostak (WA), rec. César García Hernández, Maciej Motak, Kęstutis Zaleckis - Poznań, Polska, 2014 - 275 s.

  Rozprawa doktorska
 • 450.
  Analiza odkształcania i pękania materiałów ilastych podczas suszenia konwekcyjnego / Tomasz Śliwa / prom. Grzegorz Musielak (WTCH), rec. Józef Nastaj, Mikołaj Szafran - Poznań, Polska, 2014 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 451.
  Analiza widma i badanie struktury jonu Bi II / Małgorzata Andrzejewska / prom. Ewa Stachowska (WBMiZ), rec. Zdzisław Błaszczak, Bronisław Arcimowicz - Poznań, Polska, 2014 - 92 s.

  Rozprawa doktorska
 • 452.
  Identyfikacja właściwości wibroakustycznych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu w obszarze zurbanizowanym / Jacek Szulczyk / prom. Czesław Cempel (WBMiZ), rec. Maciej Tabaszewski (WBMiZ), Wojciech Batko - Poznań, Polska, 2014 - 117 s.

  Rozprawa doktorska
 • 453.
  Widmowo–termiczne aspekty symulacji promieniowania słonecznego / Joanna Ewa Ratajczak / prom. Konrad Domke (WE), rec. Anna Cysewska-Sobusiak (WE), Dariusz Sawicki - Poznań, Polska, 2014 - 184 s.

  Rozprawa doktorska
 • 454.
  Test compression bandwidth management in system-on-a-chip designs / Jakub Remigiusz Janicki / prom. Jerzy Tyszer (WEiT), Janusz Rajski, rec. Krishnendu Chakrabarty, Andrzej Kraśniewski - Poznań, Polska, 2014 - 116 s.

  Rozprawa doktorska
 • 455.
  Analiza danych spektralnej tomografii optycznej OCT z wyko-rzystaniem wielordzeniowych kart graficznych / Marcin Antoni Sylwestrzak / prom. Piotr Targowski, rec. Witold Rudnicki, Andrzej Napieralski, Adam Dąbrowski (WI) - Poznań, Polska, 2014 - 152 s.

  Rozprawa doktorska
 • 456.
  Badania układów monomer/nanonapełniacz i ich kompozytów polimerowych metodami spektroskopowymi / Ariadna Nowicka / prom. Mirosław Drozdowski (WFT), rec. Wacław Bała, Sławomir Mielcarek - Poznań, Polska, 2014 - 150 s.

  Rozprawa doktorska
 • 457.
  Cykloheksyloamoniowe i 1-metylopiperydyniowe ciecze jonowe / Roksana Markiewicz / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Ludwik Synoradzki, Jacek Cybulski - Poznań, Polska, 2014 - 165 s.

  Rozprawa doktorska
 • 458.
  Wydzielanie kwasu cytrynowego w procesach ekstrakcyjnych i membranowych / Piotr Gajewski (WTCH) / prom. Mariusz Bogacki (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Cezary Kozłowski - Poznań, Polska, 2014 - 181 s.

  Rozprawa doktorska
 • 459.
  Kształtowanie właściwości użytkowych spiekanych materiałów metalowych poprzez regulowane azotowanie gazowe / Justyna Wendland / prom. Leszek Małdziński (WMRiT), rec. Jan Senatorski, Janusz Mielniczuk (WMRiT) - Poznań, Polska, 2014 - 135 s.

  Rozprawa doktorska
 • 460.
  Charakterystyka elektrokinetyczna i stabilność dyspersji wybranych układów tlenkowych / Magdalena Nowacka / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Adam Voelkel (WTCH), Marek Kosmulski - Poznań, Polska, 2014 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 461.
  Modyfikacja warstwy wierzchniej biomateriałów ceramicznych oraz ocena właściwości otrzymanych modyfikatów / Magdalena Szubert / prom. Adam Voelkel (WTCH), rec. Rafał Wawrzyniak, Zbigniew Wzorek - Poznań, Polska, 2014 - 188 s.

  Rozprawa doktorska
 • 462.
  Fluktuacje węzłów zawiązanych na linie idealnej / Marcin Modliński / prom. Piotr Pierański (WFT), rec. Eryk Wolarz (WFT), Marek Cieplak - Poznań, Polska, 2014 - 145 s.

  Rozprawa doktorska
 • 463.
  Wpływ struktury żużla z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej / Paweł Gambal / prom. Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), rec. Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Zbigniew Giergiczny - Poznań, Polska, 2014 - 111 s.

  Rozprawa doktorska
 • 464.
  Modele grafowe i algorytmy dla klasycznego problemu sekwencjonowania DNA przez hybrydyzacje oraz dla jego odmiany z informacja o powtórzeniach / Kamil Julian Kwarciak / prom. Piotr Formanowicz (WI), rec. Sebastian Deorowicz, Marta Kasprzak (WI), Wojciech T. Markiewicz - Poznań, Polska, 2014 - 110 s.

  Rozprawa doktorska
 • 465.
  Światłoutwardzalne stałe elektrolity polimer - ciecz jonowa / Agata Ewa Dembna / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Andrzej W. Trochimczuk - Poznań, Polska, 2014 - 211 s.

  Rozprawa doktorska
 • 466.
  Usuwanie jonów chromu(III) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji roztworów micelarnych (MEUF) / Beata Konopczyńska / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Irena Korus, Cezary Kozłowski - Poznań, Polska, 2014 - 149 s.

  Rozprawa doktorska
 • 467.
  Badawcza analiza wtrysku paliwa w aspekcie właściwości ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym / Paweł Stobnicki / prom. Marek Idzior (WMRiT), rec. Ireneusz Pielecha (WMRiT), Mirosław Wendeker - Poznań, Polska, 2014 - 120 s.

  Rozprawa doktorska
 • 468.
  Projektowanie podsystemu wspomagania decyzji w systemie informacyjnym aglomeracji / Magdalena Graczyk (WIZ) / prom. Władysław Mantura (WIZ), Maciej Szafrański (WIZ), rec. Jerzy Olszewski, Ludmiła Zawadzka - Poznań, Polska, 2014 - 220 s.

  Rozprawa doktorska
 • 469.
  Zastosowanie linearyzacji przez sprzężenie zwrotne do projektowania układów sterowania wybranymi obiektami nieliniowymi z ograniczeniami / Joanna Ziętkiewicz (WE) / prom. Andrzej Królikowski (WE), rec. Andrzej Kasiński (WE), Stefan Domek - Poznań, Polska, 2014 - 119 s.

  Rozprawa doktorska
 • 470.
  Identification of Events in Use Cases / Jakub Jurkiewicz / prom. Jerzy Nawrocki (WI), Mirosław Ochodek (WI), rec. Zbigniew Huzar, Sjaak Brinkkemper - Poznań, Polska, 2014 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 471.
  Oksyetylenowanie surowców z ugrupowaniem estrowym wobec wybranych katalizatorów / Marek Lukosek / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Eugeniusz Milchert, Jerzy Wasilewski - Poznań, Polska, 2014 - 171 s.

  Rozprawa doktorska
 • 472.
  Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna zaawansowanych materiałów hybrydowych z zastosowaniem wielofunkcyjnych silseskwioksanów / Karolina Szwarc-Rzepka / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Izabela Nowak, Marian Zaborski - Poznań, Polska, 2014 - 241 s.

  Rozprawa doktorska
 • 473.
  Charakterystyczne cechy grafików obciążeń elektrycznych dla odbiorców typu gospodarstwa domowe: analiza i modelowanie / Tomasz Gałan / prom. Ryszard Frąckowiak (WE), rec. Kazimierz Musierowicz (WE), Tomasz Popławski - Poznań, Polska, 2014 - 150 s.

  Rozprawa doktorska
 • 474.
  Badania wskaźników techniczno-ekonomicznych wyrobów wykonywanych przyrostowo / Radosław Wichniarek (WBMiZ) / prom. Edward Pająk (WBMiZ), rec. Adam Ruszaj, Olaf Ciszak (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2014 - 156 s.

  Rozprawa doktorska
 • 475.
  Badanie napędu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym / Dominik Rybarczyk (WBMiZ) / prom. Andrzej Milecki (WBMiZ), rec. Ryszard Dindorf, Andrzej Ławniczak (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2014 - 92 s.

  Rozprawa doktorska
 • 476.
  Charakteryzacja cienkich warstw wytwarzanych z barwników fluorescencyjnych metodą wylewania strefowego w aspekcie zastosowań w optoelektronice / Adrian Adamski (WFT) / prom. Eryk Wolarz (WFT) - Poznań, Polska, 2014 - 85 s.

  Rozprawa doktorska
 • 477.
  Metodyka badania dokładności optycznych skanerów współrzędnościowych / Lidia Marciniak-Podsadna / prom. Michał Wieczorowski (WBMiZ), rec. Anna Zawada-Tomkiewicz, Czesław Janusz Jermak (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2014 - 123 s.

  Rozprawa doktorska
 • 478.
  Model oceny efektywności procesu produkcji / Adam Koliński / prom. Bogusław Śliwczyński, Paulina Golińska (WIZ), rec. Tomasz Nowakowski, Maria Nowicka-Skowron - Poznań, Polska, 2014 - 187 s.

  Rozprawa doktorska
 • 479.
  Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanu metodą stopowania plazmowego do zastosowań medycznych / Andrzej Miklaszewski (WBMiZ) / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ), rec. Jerzy Nowacki, Jarosław Jakubowicz (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2014 - 125 s.

  Rozprawa doktorska
 • 480.
  Poprawa odporności na starzenie asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych / Michał Babiak (WBiIŚ) / prom. Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), rec. Irena Gaweł, Bogusław Stefańczyk - Poznań, Polska, 2014 - 143 s.

  Rozprawa doktorska
 • 481.
  Wpływ warunków pracy linii kablowych w sieci na zmiany wybranych właściwości izolacji wytłaczanej / Józef Zawodniak / prom. Aleksandra Rakowska (WE), rec. Józef Lorenc (WE), Jan C. Stępień - Poznań, Polska, 2014 - 108 s.

  Rozprawa doktorska
 • 482.
  Struktura i właściwości warstw wierzchnich stali zawierających bor kształtowanych metodami dyfuzyjno-laserowymi / Krzysztof Wiśniewski / prom. Aleksandra Pertek-Owsianna (WBMiZ), rec. Andrzej Młynarczak (WBMiZ), Jerzy Michalski - Poznań, Polska, 2013 - 136 s.

  Rozprawa doktorska
 • 483.
  Integracja transportu miejskiego z wykorzystaniem symulacji ruchu i wielokryterialnego wspomagania decyzji / Szymon Fierek (WMRiT) / prom. Jacek Żak (WMRiT), rec. Franciszek Tomaszewski (WMRiT), Wiesław Starowicz - Poznań, Polska, 2013 - 189 s.

  Rozprawa doktorska
 • 484.
  Stochastyczny model biologicznej sieci neuronowej oparty na kinetycznych schematach Markowa / Aleksandra Hanna Świetlicka (WI) / prom. Andrzej Rybarczyk (WI), rec. Mirosław Galicki, Marek Kurzyński - Poznań, Polska, 2013 - 124 s.

  Rozprawa doktorska
 • 485.
  Biodeterioracja a trwałość elewacji obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu / Daria Małgorzata Horbik / prom. Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), rec. Piotr Rapp (WBiIŚ), Krzysztof Matkowski - Poznań, Polska, 2013 - 100 s.

  Rozprawa doktorska
 • 486.
  Analiza poziomu drgań i hałasu samolotu F-16 w aspekcie oceny diagnostycznej i ekologicznej użytkowania wojskowych statków powietrznych / Włodzimierz Usarek / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Franciszek Tomaszewski (WMRiT), Józef Żurek - Poznań, Polska, 2013 - 201 s.

  Rozprawa doktorska
 • 487.
  Badanie możliwości zastosowania teorii ograniczeń w przedsiębiorstwach o niskim stopniu automatyzacji produkcji / Maciej Staniszewski / prom. Stanisław Legutko (WBMiZ), rec. Adam Hamrol (WBMiZ), Andrzej Jardzioch - Poznań, Polska, 2013 - 176 s.

  Rozprawa doktorska
 • 488.
  Badanie nieliniowości belkowego przetwornika piezoelektrycznego / Marcin Tadeusz Pelic (WBMiZ) / prom. Roman Staniek (WBMiZ), rec. Mirosław Pajor, Andrzej Ławniczak (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2013 - 131 s.

  Rozprawa doktorska
 • 489.
  Technologie i właściwości endoprotez krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa / Adrian Mróz / prom. Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), rec. Michał Kulka (WBMiZ), Piotr Lacki - Poznań, Polska, 2013 - 171 s.

  Rozprawa doktorska
 • 490.
  Modelowanie procesu outsourcingu na przykładzie usług transportu kolejowego / Katarzyna Markowska / prom. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), rec. Franciszek Tomaszewski (WMRiT), Marianna Jacyna - Poznań, Polska, 2013 - 193 s.

  Rozprawa doktorska
 • 491.
  Ocena procesu niszczenia ściskanych betonów cementowych modyfikowanych stalowym zbrojeniem rozproszonym z uwzględnieniem ścieżki zakrytycznej / Marta Przybylska-Fałek / prom. Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 157 s.

  Rozprawa doktorska
 • 492.
  Masonry Failure under Unusual Impulse Loading / Piotr W. Sielicki (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), rec. Jerzy Małachowski, Andrzej Garstecki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 149 s.

  Rozprawa doktorska
 • 493.
  Radio Resource Management for Multi-Carrier Relay-Enhanced Networks / Jacek Góra / prom. Krzysztof Wesołowski (WEiT), rec. Preben Mogensen, Andrzej R. Pach - Poznań, Polska, 2013 - 181 s.

  Rozprawa doktorska
 • 494.
  System odzysku wiązek przewodów elektrycznych z pojazdów wycofanych z eksploatacji / Katarzyna Sicińska / prom. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), rec. Zdzisław Stelmasiak, Zbigniew Kłos (WMRiT) - Poznań, Polska, 2013 - 141 s.

  Rozprawa doktorska
 • 495.
  Wpływ stylu jazdy kierowcy na zużycie paliwa i emisję substancji szkodliwych w spalinach / Maciej Andrzejewski (WTCH) / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Andrzej Piętak, Paweł Fuć (WMRiT) - Poznań, Polska, 2013 - 150 s.

  Rozprawa doktorska
 • 496.
  Samorozładowanie kondensatorów podwójnej warstwy elektrycznej / Paweł Jakóbczyk / prom. Andrzej Lewandowski (WTCH), rec. Jacek Machnikowski, Krzysztof Jurewicz (WTCH) - Poznań, Polska, 2013 - 176 s.

  Rozprawa doktorska
 • 497.
  Wpływ biodiesla na biodegradację oleju napędowego / Piotr Wojciech Lisiecki / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Bogdan Wyrwas (WTCH), Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2013 - 289 s.

  Rozprawa doktorska
 • 498.
  Witryny sklepowe jako czynnik aktywizacji urbanistycznej ulicy na przykładzie śródmieścia Poznania / Natalia Regimowicz / prom. Wojciech Bonenberg (WA), Sławomir Rosolski (WA), rec. Anna Dybczyńska-Bułyszko, Adam Lisik - Poznań, Polska, 2013 - 203 s.

  Rozprawa doktorska
 • 499.
  Ocena wytrzymałości wyrobów kształtowanych przyrostowo uplastycznionym tworzywem sztucznym / Filip Górski (WBMiZ) / prom. Adam Hamrol (WBMiZ), rec. Olaf Ciszak (WBMiZ), Edward Chlebus - Poznań, Polska, 2013 - 150 s.

  Rozprawa doktorska
 • 500.
  Identyfikacja stanu ustalonego modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych / Jacek Diakun / prom. Zenobia Weiss (WBMiZ), rec. Bożena Skołud, Edward Pająk (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2013 - 137 s.

  Rozprawa doktorska