Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 2012 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (535)

 • 501.
  Badanie uwarunkowań stosowania wielowymiarowych metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów wytwarzania / Michał Rogalewicz (WBMiZ) / prom. Adam Hamrol (WBMiZ), rec. Józef Gawlik, Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2013 - 170 s.

 • 502.
  Ocena stanu procesu wytwarzania z zastosowaniem podejścia zbiorów przybliżonych opartego na relacji dominacji / Maria Piłacińska / prom. Adam Hamrol (WBMiZ), rec. Józef Gawlik, Maciej Tabaszewski (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2013 - 257 s.

 • 503.
  Właściwości optyczne i mikrostrukturalne warstw CU-NI selektywnie absorbujących otrzymywanych metodą elektrochemiczną / Łukasz Skowroński / prom. Antoni Bukaluk, rec. Jacek Goc (WFT), Feliks Stobiecki - Poznań, Polska, 2013 - 110 s.

 • 504.
  Analiza obciążeń środowiska związanych z recyklingiem samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych / Ewa Kamińska / prom. Jerzy Merkisz (WIT), rec. Zbigniew Kłos (WIT), Zdzisław Stelmasiak - Poznań, Polska, 2013 - 202 s.

 • 505.
  Badanie napędu elektrohydraulicznego sterowanego dżojstikiem z hamulcem magnetoreologicznym / Paweł Bachman / prom. Andrzej Milecki (WBMiZ), rec. Andrzej Ławniczak, Jarosław Stryczek - Poznań, Polska, 2013 - 119 s.

 • 506.
  Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne / Elżbieta Jasińska / prom. Stanisław Janik, rec. Józef Frąś (WIZ), Jerzy Olszewski - Poznań, Polska, 2013 - 465 s.

 • 507.
  Identification Core Competencies Medium Size Airline – On an Example of Libyan Arab Airline / Mustafa Ibrahim Swissi / prom. Marek Fertsch (WIZ), rec. Mariusz Jedliński, Stefan Trzcieliński (WIZ) - Poznań, Polska, 2013 - 265 s.

 • 508.
  Dwustopniowy proces borowania gazowego w atmosferze N2-H2-BCI3 / Natalia Makuch (WBMiZ) / prom. Michał Kulka (WBMiZ), rec. Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Leszek Klimek - Poznań, Polska, 2013 - 121 s.

 • 509.
  Modelowanie systemu odciążonej kanalizacji małośrednicowej / Tadeusz Nawrot / prom. Ryszard Błażejewski - Poznań, Polska, 2013 - 245 s.

 • 510.
  The influence of loading rate, temperature and pH on adhesion of polymers mimicking mussel adhesive proteins / Marcin Makowski / prom. Arkadiusz Ptak (WFT), rec. Alina Dudkowiak (WFT), Małgorzata Lekka - Poznań, Polska, 2013 - 119 s.

 • 511.
  Semantic extensions for genetic programming / Bartosz Wieloch (WI) / prom. Krzysztof Krawiec (WI), rec. Marian Wysocki, Andrzej Obuchowicz - Poznań, Polska, 2013 - 159 s.

 • 512.
  Otrzymywanie i właściwości słodkich cieczy jonowych / Krzysztof Wasiński / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Anna Chrobok, Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2013 - 122 s.

 • 513.
  Suszenie mikrofalowo-próżniowe materiałów kapilarno-porowatych / Alicja Kieca / prom. Grzegorz Musielak (WTCH), rec. Teofil Jesionowski (WTCH), Zdzisław Pakowski - Poznań, Polska, 2013 - 155 s.

 • 514.
  Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa wybranych maszyn rolniczych / Iwona Borek-Idźkowska, / prom. Zbigniew Kłos (WIT), rec. Włodzimierz Kęska (WIT), Czesław Rzeźnik - Poznań, Polska, 2013 - 255 s.

 • 515.
  Badanie uszczelnień labiryntowych z upustem / Damian Joachimiak (WIT) / prom. Piotr Krzyślak (WIT), rec. Leon Bogusławski (WIT), Marek Dzida - Poznań, Polska, 2013 - 108 s.

 • 516.
  Wpływ wybranych pierwiastków oraz obróbki laserowej na strukturę i właściwości warstwy borowanej wytwarzanej na stali konstrukcyjnej / Aneta Bartkowska (WBMiZ) / prom. Aleksandra Pertek-Owsianna, rec. Ewa Kasprzycka, Andrzej Młynarczak - Poznań, Polska, 2013 - 257 s.

 • 517.
  Metodyka określania oraz pomiaru odchylenia i odchyłki dynamicznej kół zębatych / Łukasz Mądry / prom. Michał Wieczorowski (WBMiZ), rec. Grzegorz Budzik, Stanisław Legutko (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2013 - 116 s.

 • 518.
  Advanced video codecs implementation using Networks-on-Chip in FPGA devices / Marta Stępniewska / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Edward Hrynkiewicz, Mieczysław Jessa (WEiT) - Poznań, Polska, 2013 - 167 s.

 • 519.
  Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego / Wojciech Grządzielski / prom. Tomasz Maciej Mróz (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 177 s.

 • 520.
  Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł / Maciej Antczak (WI) / prom. Marta Kasprzak (WI), Piotr Łukasiak (WI), rec. Wiesław Nowak, Krzysztof Giaro - Poznań, Polska, 2013 - 236 s.

 • 521.
  Computer Tools for Layout Generation of Switched-Current Circuits / Szymon Szczęsny (WI) / prom. Andrzej Handkiewicz (WI), rec. Zygmunt Ciota, Andrzej Kos - Poznań, Polska, 2013 - 109 s.

 • 522.
  Optymalizacja i analiza wrażliwości płyt warstwowych z miękkim rdzeniem / Robert Studziński (WBiIŚ) / prom. Andrzej Garstecki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2013 - 136 s.

 • 523.
  Koncepcja systemu nadzorowania wspołrzędnościowych maszyn pomiarowych w warunkach produkcyjnych / Piotr Znaniecki / prom. Michał Wieczorowski (WBMiZ), rec. Jerzy Andrzej Sładek, Stanisław Legutko (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2013 - 142 s.

 • 524.
  Application of game theory in resource sharing algorithms in cognitive radio systems / Marcin Parzy / prom. Hanna Bogucka (WEiT), rec. Paweł Szulakiewicz (WEiT), Piotr Gajewski - Poznań, Polska, 2013 - 162 s.

 • 525.
  Analiza wskaźników ekologicznych silników spalinowych stosowanych w ciągnikach i maszynach rolniczych w rzeczywistych warunkach eksploatacji / Sylwester Weymann / prom. Jerzy Merkisz (WIT), rec. Marek Idzior (WIT), Zdzisław Stelmasiak - Poznań, Polska, 2013 - 159 s.

 • 526.
  Bioinformatyczne modele i algorytmy infekcji wirusowych / Szymon Wąsik (WI) / prom. Jacek Błażewicz (WI), Piotr Łukasiak (WI), rec. Anna Gambin, Franciszek Seredyński - Poznań, Polska, 2013 - 163 s.

 • 527.
  Kodowanie informacji o ruchu dla kompresji sekwencji trójwymiarowych / Jacek Konieczny / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Paweł Strumiłło, Thomas Sikora - Poznań, Polska, 2013 - 188 s.

 • 528.
  Otrzymywanie pigmentów metodą adsorpcji wybranych barwników organicznych na nośniku tlenkowym TiO2-SiO2 oraz jego zmodyfikowanych formach / Agnieszka Przybylska / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Zbigniew Wzorek, Urszula Kiełkowska - Poznań, Polska, 2013 - 187 s.

 • 529.
  Spalanie mieszaniny biogazów i syngazów w silnie zawirowanym przepływie / Jan Sacha / prom. Tomasz Dobski, Rafał Ślefarski (WIT), rec. Ryszard Miller, Ryszard Getka - Poznań, Polska, 2013 - 112 s.

 • 530.
  Zastosowanie metod opartych na teorii grafów do rozwiązywania wybranych problemów analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych / Tomasz Głowacki / prom. Piotr Formanowicz (WI), rec. Marta Kasprzak (WI), Maciej Stobiecki, Andrzej Świerniak - Poznań, Polska, 2013 - 110 s.

 • 531.
  Improving Rule Classifiers for Imbalanced Data / Krystyna Napierała / prom. Jerzy Stefanowski (WI), rec. Stanisław Matwin, Michał Woźniak - Poznań, Polska, 2013 - 154 s.

 • 532.
  Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna zaawansowanych materiałów hybrydowych z zastosowaniem wielofunkcyjnych silseskwioksanów / Karolina Szwarc-Rzepka / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Izabela Nowak, Marian Zaborski - Poznań, Polska, 2013 - 241 s.

 • 533.
  Comprehensive layouts of scenic and historical parks exemplified by Sa Er'hu National Historic Scenic Area in China / Shoufang Liu / prom. Teresa Bardzińska-Bonenberg (WA) - Poznań, Polska, 2013 - 136 s.

 • 534.
  Wpływ parametrów prądowych metody iskrowego spiekania plazmowego na właściwości materiałów kompozytowych Al-AI2O3 i AI-SiC / Dariusz Garbiec / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2013 - 120 s.

 • 535.
  Optimization of a two-component implantology system using genetic algorithm / Krzysztof Józef Szajek (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), rec. Tadeusz Burczyński, Andrzej Garstecki - Poznań, Polska, 2012 - 210 s.