Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 2006 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (782)

 • 701.
  A Model of Development of Intellectual Capital Management of Enterprises in Wielkopolska Based on Relational and Qualitative Research / Marek Miądowicz / prom. Leszek Pacholski, rec. Magdalena K. Wyrwicka, Jerzy Olszewski - Poznań, Polska, 2010 - 131 s.

 • 702.
  Iteracyjny odbiornik dla bezprzewodowych sieci komputerowych / Maciej Krasicki (WEiT) / prom. Paweł Szulakiewicz (WEiT), rec. Piotr Gajewski, Krzysztof Wesołowski (WEiT) - Poznań, Polska, 2010 - 98 s.

 • 703.
  Stateczność poziomych ortotropowych powłok walcowych wypełnionych cieczą / Leszek Wittenbeck / prom. Krzysztof Magnucki (WBMiZ), rec. Wacław Szyc (WBMiZ), Zbigniew Kołakowski - Poznań, Polska, 2010 - 86 s.

 • 704.
  Numeryczna analiza prądów indukowanych w jednospójnych i wielospójnych obszarach przewodzących / Rafał Marek Wojciechowski (WE) / prom. Andrzej Demenko (WE), rec. Lech Nowak (WE), Marian Łukaniszyn - Poznań, Polska, 2010 - 162 s.

 • 705.
  Wykorzystanie teorii filtru Kalmana przy sterowaniu silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych / Dariusz Janiszewski (WE) / prom. Roman Muszyński (WE), rec. Krzysztof Zawirski (WE), Krzysztof Szabat - Poznań, Polska, 2010 - 229 s.

 • 706.
  Modelowanie ultra szerokopasmowych bezprzewodowych kanałów telekomunikacyjnych zawierających przeszkody wypukłe / Piotr Górniak (WEiT) / prom. Wojciech Bandurski (WEiT), rec. Sławomir Hausman, Krzysztof Wesołowski (WEiT) - Poznań, Polska, 2010 - 200 s.

 • 707.
  Efektywność wzmacniania materiałami kompozytowymi żelbetowych belek mostowych / Iwona Jankowiak (WBiIŚ) / prom. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2010 - 238 s.

 • 708.
  Zastosowanie algorytmów splotowych do wymiarowania systemów zależnych od stanu / Adam Kaliszan (WEiT) / prom. Maciej Stasiak (WEiT), rec. Andrzej Chydziński, Wojciech Kabaciński (WEiT) - Poznań, Polska, 2010 - 139 s.

 • 709.
  Ocena możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania pojazdów szynowych na środowisko naturalne / Włodzimierz Stawecki / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Leszek Piaseczny, Marek Idzior (WMRiT) - Poznań, Polska, 2010 - 125 s.

 • 710.
  Wykorzystanie kryterium częstotliwości własnej obwodu i systemu pomiarów rozproszonych do identyfikacji parametrów ziemnozwarciowych w skompensowanej sieci średniego napięcia / Jacek Handke (WE) / prom. Józef Lorenc (WE), rec. Kazimierz Musierowicz (WE), Jan Iżykowski - Poznań, Polska, 2010 - 134 s.

 • 711.
  Wpływ składu i warunków wytwarzania kompozytów ceramicznych i polimerowych na zdolność ekranowania przemiennego pola elektrycznego / Stanisław Wosiński / prom. Jan Jurga (WBMiZ), rec. Tomasz Sterzyński (WBMiZ), Feliks Jaroszyk - Poznań, Polska, 2010 - 120 s.

 • 712.
  Dokładność wyznaczania odchyłki walcowości jako funkcja modelu błędu kształtu, elementu odniesienia i liczby punktów pomiarowych / Michał Pawłowski / prom. Jan Chajda (WBMiZ), rec. Stanisław Adamczak, Stanisław Legutko (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2010 - 129 s.

 • 713.
  Badania algorytmów heurystycznych dla połączeń rozgałęźnych w sieciach pakietowych / Maciej Piechowiak / prom. Maciej Stasiak (WEiT), rec. Wojciech Kabaciński (WEiT), Antoni Zabłudowski - Poznań, Polska, 2010 - 124 s.

 • 714.
  Ekstrakcja palladu(II) w obecności wybranych jonów metali z wodnych jonów metali z wodnych roztworów chlorkowych fosfoniowymi ekstrahentami / Anna Cieszyńska / prom. Maciej Wiśniewski (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Władysław Walkowiak - Poznań, Polska, 2010 - 169 s.

 • 715.
  Rule Models for Ordinal Classification in Variable Consistency Rough Set Approaches / Jerzy Błaszczyński / prom. Roman Słowiński, rec. Krzysztof Krawiec, Jerzy Grzymała-Busse - Poznań, Polska, 2010 - 190 s.

 • 716.
  Low Power Test Application with Selective Compaction in VLSI Designs / Dariusz Czysz / prom. Jerzy Tyszer (WEiT), Janusz Rajski, rec. Marek Domański (WEiT), Hans-Joachim Wunderlich, Andrzej Kraśniewski - Poznań, Polska, 2010 - 133 s.

 • 717.
  Wybrane aspekty stosowania metody rozwiązań podstawowych w zagadnieniach skręcania prętów pryzmatycznych / Piotr Gorzelańczyk / prom. Jan Adam Kołodziej (WBMiZ), rec. Anita Uściłowska (WBMiZ), Andrzej Piotr Zieliński - Poznań, Polska, 2010 - 131 s.

 • 718.
  Nanomateriały hybrydowe odwracalnie absorbujące wodór wytwarzane metodą mechanicznej syntezy / Maciej Jarzębski / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ), rec. Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Marcin Leonowicz - Poznań, Polska, 2010 - 145 s.

 • 719.
  Badania teoretyczne właściwości dynamicznych hydraulicznego wzmacniacza typu dysza-przysłona / Damian Frąckowiak (WMRiT) / prom. Andrzej Ławniczak (WBMiZ), rec. Edward Tomasiak, Marian Dudziak (WMRiT) - Poznań, Polska, 2010 - 111 s.

 • 720.
  Modelowanie zaawansowanych koderów wizyjnych / Tomasz Grajek (WEiT) / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Władysław Skarbek, Ryszard Stasiński (WEiT) - Poznań, Polska, 2010 - 153 s.

 • 721.
  Stochastyczna analiza charakterystyk modułu fotowoltaicznego / Grzegorz Trzmiel (WE) / prom. Konrad Skowronek (WE), rec. Andrzej Jordan, Ryszard Nawrowski (WE) - Poznań, Polska, 2010 - 131 s.

 • 722.
  Polowo-obwodowa analiza nieustalonych stanów elektromagnetycznych i cieplnych w silniku indukcyjnym / Mariusz Barański (WE) / prom. Wojciech Szeląg (WE), rec. Andrzej Demenko (WE), Mariusz Jagieła - Poznań, Polska, 2010 - 132 s.

 • 723.
  Charakteryzacja barwników merocyjaninowych i perylenowych dla zastosowań w optoelektronice / Karolina Łabuszewska / prom. Tomasz Martyński (WFT), rec. Maria Paluch, Henryk Manikowski (WFT) - Poznań, Polska, 2010 - 159 s.

 • 724.
  Fotopolimeryzacja w obecności cieczy jonowych / Małgorzata Podgórska-Golubska / prom. Ewa Andrzejewska (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Andrzej W. Trochimczuk - Poznań, Polska, 2010 - 214 s.

 • 725.
  Modyfikacja chaotycznych stanów pracy układów energoelektronicznych / Norbert Mielczarek (WE) / prom. Ryszard Porada (WE), rec. Marian Pasko, Konrad Skowronek (WE) - Poznań, Polska, 2010 - 116 s.

 • 726.
  Nanokompozytowe materiały elektrodowe do odwracalnego magazynowania wodoru i zastosowania w ogniwie paliwowym / Tomasz Rozmanowski (WTCH) / prom. Jan M. Skowroński (WTCH), rec. Aleksander Ciszewski (WTCH), Maria Bełtowska-Brzezińska - Poznań, Polska, 2010 - 213 s.

 • 727.
  Badanie cech konstrukcyjnych napędu pneumatycznego manipulatora równoległego typu tripod / Dominik Wilczyński (WMRiT) / prom. Marian Dudziak (WMRiT), rec. Janusz Mielniczuk (WMRiT), Waldemar Oleksiuk - Poznań, Polska, 2010 - 178 s.

 • 728.
  Doświadczalna ocena powstawania i rozprzestrzeniania się płomienia w przestrzeni zamkniętej w silnie zawirowanym ośrodku / Jakub Czajka (WMRiT) / prom. Krzysztof Wisłocki (WMRiT), rec. Marek Brzeżański, Jerzy Merkisz (WMRiT) - Poznań, Polska, 2010 - 171 s.

 • 729.
  Badanie tarczowego układu hamulcowego pojazdu szynowego w aspekcie możliwości jego diagnozowania / Wojciech Sawczuk (WMRiT) / prom. Marian Jósko (WMRiT), rec. Paweł Piec, Franciszek Tomaszewski (WMRiT) - Poznań, Polska, 2010 - 177 s.

 • 730.
  Metodyka badania strat czasu pracy liniowych układów produkcyjnych w przedsiębiorstwie budowy maszyn / Maciej Siemieniak / prom. Stefan Trzcieliński, rec. Jerzy Lewandowski, Aleksandra Kawecka-Endler - Poznań, Polska, 2010 - 147 s.

 • 731.
  Zagadnienia oceny i optymalizacji konstrukcji sprężyn talerzowych i śrubowych skrętowych / Sebastian Głowala / prom. Bogdan Branowski (WMRiT), rec. Janusz Mielniczuk (WMRiT), Jerzy Wróbel - Poznań, Polska, 2010 - 150 s.

 • 732.
  Badania spalania gazów ziemnych w powietrzu o podwyższonej temperaturze i ciśnieniu w przepływie z silnym zawirowaniem / Radosław Jankowski (WMRiT) / prom. Tomasz Dobski (WMRiT), rec. Andrzej Teodorczyk, Krzysztof Wisłocki (WMRiT) - Poznań, Polska, 2010 - 134 s.

 • 733.
  Parametry filmu olejowego w systemie uszczelnień tłoka silnika Wankla / Maciej Babiak (WMRiT) / prom. Antoni Iskra (WMRiT), rec. Wojciech Serdecki (WMRiT), Stefan Żmudzki - Poznań, Polska, 2010 - 140 s.

 • 734.
  Modyfikacja bezołowiowych brązów cynowych / Michał Kornacki / prom. Andrzej Modrzyński (WBMiZ), rec. Michał Szweycer (WBMiZ), Zbigniew Górny - Poznań, Polska, 2010 - 98 s.

 • 735.
  Modelowanie i badanie radiacyjnej wymiany ciepła w układach z ośrodkami aktywnymi za pomocą metody śledzenia promienia odwrotnego / Marcin Gawroński / prom. Konrad Domke (WE), rec. Jerzy Barglik, Jacek Hauser (WE) - Poznań, Polska, 2010 - 83 s.

 • 736.
  Analiza konstrukcyjna i energetyczna ręcznego młota hydraulicznego / Krzysztof Talaśka (WMRiT) / prom. Stanisław Woelke (WA), rec. Marian Dudziak (WMRiT), Jerzy Bajkowski - Poznań, Polska, 2010 - 162 s.

 • 737.
  Intensyfikacja pracy reaktora przepływowego metodą wymuszania stanu niestacjonarnego / Magdalena Florek / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Jan Thullie - Poznań, Polska, 2010 - 127 s.

 • 738.
  Metoda diagnozowania uszczelnień labiryntowych w maszynach przepływowych / Marian Winowiecki / prom. Piotr Krzyślak (WMRiT), rec. Tadeusz Chmielniak, Michał Ciałkowski (WMRiT) - Poznań, Polska, 2010 - 65 s.

 • 739.
  Kryteria zniszczenia betonu przy obciążeniach quasi-statycznych i dynamicznych / Tomasz Jankowiak (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2010 - 120 s.

 • 740.
  Modelowanie ekstrakcji cynku z roztworów potrawiennych w modułach hollow fiber / Maciej Połyga / prom. Krzysztof Alejski (WTCH), rec. Wiesław Apostoluk, Roman Gawroński - Poznań, Polska, 2010 - 193 s.

 • 741.
  Metodyka oceny narzędzi informatycznych do modelowania i analizy sieci wodociągowych / Alicja Bałut / prom. Andrzej Urbaniak - Poznań, Polska, 2010 - 180 s.

 • 742.
  Wpływ karbonatyzacji na trwałość procesu immobilizacji metali ciężkich w kompozytach cementowych / Dagmara Jagoda / prom. Zbigniew Giergiczny - Poznań, Polska, 2010 - 160 s.

 • 743.
  Zastosowanie hydrofobowych oksymów pochodnych ketonów alkilowopirydylowych w ekstrakcji wybranych jonów metali / Anna Parus (WTCH) / prom. Andrzej Olszanowski (WTCH), rec. Zbigniew Hubicki, Krystyna Prochaska (WTCH) - Poznań, Polska, 2010 - 186 s.

 • 744.
  Metody projektowania systemu wizyjnego do celów sterowania w robotyce / Marcin Kiełczewski / prom. Krzysztof Kozłowski, rec. Adam Dąbrowski, Edward Jezierski - Poznań, Polska, 2009 - 126 s.

 • 745.
  Charakterystyka spektroskopowa supermolekularnych układów chromofor-fuleren w roztworach i w warstwach Langmuira-Blodgett / Kornelia Lewandowska / prom. Danuta Wróbel (WFT), rec. Mirosław Drozdowski (WFT), Wacław Bała - Poznań, Polska, 2009 - 117 s.

 • 746.
  Badanie procesu kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku młodych konsumentów / Ewa Badzińska / prom. Eulalia Skawińska, rec. Bogna Pilarczyk, Władysław Mantura - Poznań, Polska, 2009 - 256 s.

 • 747.
  Wpływ modyfikatorów na fizyko-mechaniczne właściwości folii opakowaniowych / Monika Konieczna (WBMiZ) / prom. Jan Jurga (WBMiZ), rec. Tomasz Sterzyński (WBMiZ), Czesław Pawlaczyk - Poznań, Polska, 2009 - 119 s.

 • 748.
  Analiza trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) / prom. Wojciech Grabowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 176 s.

 • 749.
  Transkodowanie strumieni wizyjnych wykorzystujące zaawansowane techniki kompresji / Jarosław Marek (WEiT) / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Władysław Skarbek, Ryszard Stasiński (WEiT) - Poznań, Polska, 2009 - 192 s.

 • 750.
  Właściwości akustyczne spirali jako elementu tłumików hałasu / Wojciech Łapka (WBMiZ) / prom. Czesław Cempel (WBMiZ), rec. Marian W. Dobry (WBMiZ), Zbigniew Engel - Poznań, Polska, 2009 - 138 s.

 • 751.
  Propagacja fal solitonowych w ośrodkach o anomalnych właściwościach fizycznych / Piotr Kołat / prom. Bogdan T. Maruszewski (WBMiZ), rec. Krzysztof Witold Wojciechowski, Tomasz Stręk (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2009 - 132 s.

 • 752.
  Recykling odlewów z metalowych kompozytów zawiesinowych / Paweł Szymański (WBMiZ) / prom. Jacek Jackowski (WBMiZ), rec. Bogdan Piekarski, Michał Szweycer (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2009 - 100 s.

 • 753.
  Bionanomateriały kompozytowe na bazie tytanu z udziałem hydroksyapatytu / Katarzyna Niespodziana (WBMiZ) / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ), rec. Jan Dutkiewicz, Jarosław Jakubowicz (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2009 - 110 s.

 • 754.
  Metodyka zarządzania wewnętrzną tożsamością przedsiębiorstwa / Katarzyna Ragin-Skorecka / prom. Leszek Pacholski, rec. Magdalena K. Wyrwicka, Zygmunt Kral - Poznań, Polska, 2009 - 184 s.

 • 755.
  Wykorzystanie transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach obciążonych statycznie i dynamicznie / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ) / prom. Andrzej Garstecki (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 118 s.

 • 756.
  Multicriteria Resource Management in Grid Environments with Dynamic Descriptions of Jobs and Resources / Krzysztof Kurowski / prom. Jan Węglarz, rec. Grzegorz Waligóra, Roman Wyrzykowski - Poznań, Polska, 2009 - 198 s.

 • 757.
  Multicriteria Resource Management in Grid Environments with Prediction and Reservation Systems / Ariel Oleksiak / prom. Jan Węglarz, rec. Grzegorz Waligóra, Roman Wyrzykowski - Poznań, Polska, 2009 - 238 s.

 • 758.
  Magnetyczne układy regulacji i stabilizacji położenia: symulacja polowa stanów pracy / Kazimierz Radziuk (WE) / prom. Lech Nowak (WE), rec. Wojciech Szeląg (WE), Bronisław Tomczuk - Poznań, Polska, 2009 - 127 s.

 • 759.
  Wpływ wilgotności betonu na jego przyczepność do prętów zbrojeniowych / Adam Uryzaj (WBiIŚ) / prom. Janina Bogucka (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 132 s.

 • 760.
  Metodyka doskonalenia łańcuchów dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych / Bartosz Tytyk / prom. Marek Fertsch, rec. Tomasz Nowakowski, Magdalena K. Wyrwicka - Poznań, Polska, 2009 - 181 s.

 • 761.
  Metrologiczne i informatyczne aspekty kalibracji tachografów cyfrowych stosowanych w pojazdach samochodowych / Rafał Sosnowski / prom. Jerzy Merkisz (WMRiT), rec. Zbigniew Kłos (WMRiT), Piotr Tarkowski - Poznań, Polska, 2009 - 115 s.

 • 762.
  Nowe generacje nośników i napełniaczy otrzymywanych w układach emulsyjnych / Beata Kurc (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Krystyna Prochaska (WTCH), Jolanta Sokołowska - Poznań, Polska, 2009 - 246 s.

 • 763.
  Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna ditlenku tytanu i kompozytów tlenkowych TiO(2)-SiO(2) / Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), rec. Zenon Łukaszewski (WTCH), Zygmunt Sadowski - Poznań, Polska, 2009 - 220 s.

 • 764.
  Modelowanie odpływu ze zlewni miejskich z uwzględnieniem czasowo-przestrzennej zmienności opadów / Marcin Skotnicki (WBiIŚ) / prom. Marek Sowiński (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 142 s.

 • 765.
  Modelowanie emisji związków szkodliwych w spalinach silników statków w rejonie Zatoki Gdańskiej / Małgorzata Pawlak / prom. Leszek Piaseczny, rec. Jerzy Merkisz (WMRiT), Kazimierz Lejda - Poznań, Polska, 2009 - 178 s.

 • 766.
  Optymalizacja przekrojów ceowego i dwuteowego belek cienkościennych z półkami trójwarstwowymi / Przemysław Zawodny / prom. Krzysztof Magnucki (WBMiZ), rec. Maria Kotełko, Marian Ostwald (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2009 - 113 s.

 • 767.
  The Constitutive Model of the Anisotropy Evolution for Metals with Microstructural Defects / Wojciech Sumelka (WBiIŚ) / prom. Adam Glema (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 128 s.

 • 768.
  Badanie struktury nadsubtelnej wybranych pierwiastków z otwartą podpowłoką nd metodami spektroskopii laserowej w katodzie wnękowej i na strumieniu atomowym / Przemysław Głowacki (WFT) / prom. Jerzy Dembczyński (WFT), rec. Józef Heldt, Bronisław Arcimowicz (WFT) - Poznań, Polska, 2009 - 139 s.

 • 769.
  Analiza sygnałów dyskretnych w procesie modelowania ruchu pojazdów samochodowych / Konrad J. Waluś (WMRiT) / prom. Marian Dudziak (WMRiT), rec. Jerzy Bajkowski, Włodzimierz Waligóra (WMRiT) - Poznań, Polska, 2009 - 117 s.

 • 770.
  Odkrywanie kontekstowych wzorców sekwencji / Radosław Ziembiński / prom. Jerzy Stefanowski, rec. Tadeusz Morzy, Henryk Rybiński - Poznań, Polska, 2009 - 191 s.

 • 771.
  Rozwój systemów sterowania ruchem drogowym z wykorzystaniem zróżnicowanych technik tematycznych / Tadeusz Nawalaniec / prom. Waldemar Nawrocki (WEiT), rec. Andrzej Michalski, Andrzej Urbaniak - Poznań, Polska, 2009 - 118 s.

 • 772.
  Badania właściwości ozonowanych układów modelowych i składników emulsji kosmetycznych / Justyna Sadowska / prom. Lubomira Broniarz-Press (WTCH), rec. Halina Szeląg, Barbara Tal-Figiel - Poznań, Polska, 2009 - 157 s.

 • 773.
  Modelowanie systemów komórkowych z interfejsem radiowym WCDMA / Arkadiusz Wiśniewski / prom. Maciej Stasiak (WEiT), rec. Józef Lubacz, Krzysztof Wesołowski (WEiT) - Poznań, Polska, 2009 - 147 s.

 • 774.
  Modelowanie procesu wysiewu mieszanin ziarnistych rozsiewaczem tarczowym w aspekcie precyzyjnego pokrycia powierzchni pola według zadanej mapy / Paweł Ratajczak / prom. Włodzimierz Kęska (WMRiT), rec. Zdzisław Kośmicki (WMRiT), Andrzej Bochat - Poznań, Polska, 2009 - 142 s.

 • 775.
  Układ prostownikowy mocy o polepszonych wskaźnikach z energoelektronicznym modulatorem prądu / Michał Krystkowiak (WE) / prom. Leszek Frąckowiak (WE), rec. Krzysztof Zawirski (WE), Henryk Supronowicz - Poznań, Polska, 2009 - 94 s.

 • 776.
  Fitness-Distance Analysis for Adaptation of a Memetic Algorithm to Two Problems of Combinatorial Optimisation / Marek Kubiak / prom. Andrzej Jaszkiewicz, rec. Piotr Jędrzejowicz, Roman Słowiński - Poznań, Polska, 2009 - 219 s.

 • 777.
  Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze meblarskim / Małgorzata Rembiasz / prom. Teresa Łuczka, rec. Nelly Daszkiewicz, Magdalena K. Wyrwicka - Poznań, Polska, 2009 - 277 s.

 • 778.
  Analiza dynamiczna konstrukcji ramowych z pasywnymi i półaktywnymi tłumikami drgań / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) / prom. Roman Lewandowski (WBiIŚ) - Poznań, Polska, 2009 - 163 s.

 • 779.
  Skrawalność stopu Inconel 718 w procesie toczenia / Piotr Szablewski / prom. Mieczysław Kawalec (WBMiZ), rec. Maciej Kupczyk (WBMiZ), Hubert Latoś - Poznań, Polska, 2009 - 135 s.

 • 780.
  Wpływ sprzężenia hydraulicznego między napędami koła czerpakowego i obrotu nadwozia na stany przejściowe układów hydraulicznych w ładowarko-zwałowarkach / Jerzy Pajor / prom. Edward Palczak, rec. Piotr Dudziński, Andrzej Ławniczak (WBMiZ) - Poznań, Polska, 2009 - 165 s.

 • 781.
  Algorytmy sterowania układu wykrywania i likwidacji poślizgu przy hamowaniu dla pojazdów szynowych / Grażyna Barna / prom. Andrzej Królikowski (WE), rec. Karol Rumatowski (WE), Zygmunt Giziński - Poznań, Polska, 2009 - 195 s.

 • 782.
  Wpływ indukcyjności na propagację sygnału w połączeniach układów VLSI / Agnieszka Ligocka-Wardzińska (WEiT) / prom. Wojciech Bandurski (WEiT), rec. Andrzej Napieralski, Marek Domański (WEiT) - Poznań, Polska, 2009 - 191 s.