Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = architektura i urbanistyka, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (252)

 • 1.
  Architectural and Urban Spaces for Creative Thinking. Visual Data and Questionnaire Analysis Methods in Support of Design Process / Agata Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 313-322

 • 2.
  Architectural and Urban Spaces for Creative Thinking. Visual Data and Questionnaire Analysis Methods in Support of Design Process / Agata Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 313-322

 • 3.
  Building as a Primary Means of Preventative Care. Postulate of Certification of Buildings Intended for Use by the Elderly in Multi-family Housing and Collective Housing / Agata Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 3-11

 • 4.
  Smart Village as a Model of Sustainable Development. Case Study of Wielkopolska Region in Poland / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 234-242

 • 5.
  The Application of BIM in the “China Beautiful Rural” Design Project–Yangyou Village River Ecological Landscape Reconstruction Design Project / Xia Wei (WA), Wojciech Bonenberg (WA), Mo Zhou (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 135-145

 • 6.
  The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development. Values and Valuation as Key Factors in Spatial Planning of Rural Areas / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 124-134

 • 7.
  Users Preferences in Land Use and Architecture of Rural Areas / Wojciech Bonenberg (WA), Ling Qi, Mo Zhou (WA), Xia Wei (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 295-303

 • 8.
  Village Regeneration Through Cultural Creativity. Polish Case Study / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2020 - s. 418-426

 • 9.
  Dostępność terenów zieleni w Poznaniu w izochronach dojścia pieszego / Anna Januchta-Szostak (WA), Monika Falkowska (WA), Tetiana Haponenko (WA) // W: Miasta zielone : miasta przyszłości / red. Marek Kosmala - Toruń, Polska : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019 - s. 53-66

  5
 • 10.
  MCDM, operational research and sustainable development in the trans-border Lithuanian–German–Polish co-operation / Oleg Kapliński (WA), Friedel Peldschus, Joanicjusz Nazarko, Artūras Kaklauskas, Romualdas Baušys // Engineering Management in Production and Services - 2019, vol. 11, iss. 2, s. 7-18

  40
 • 11.
  Archetypes in contemporary architecture / Marta Pieczara (WA) // Technical Transactions - 2019, vol. 4, s. 71-84

  20
 • 12.
  The study of the influence of the ceiling structure on acoustics in contemporary churches / Anna Sygulska (WA) // Archives of Acoustics - 2019, vol. 44, no. 1, s. 169-184

  40 0,899
 • 13.
  Acoustic ceramic module / Klaudia Grygorowicz-Kosakowska (WA), Anna Sygulska (WA) // Leonardo - 2019, Just Accepted, s. 1-11

  70
 • 14.
  Archetypy w architekturze współczesnej / Marta Pieczara (WA) // PUA - Przestrzeń-Architektura-Urbanistyka - 2019, vol. 1, s. 59-74

  5
 • 15.
  Posen und Straßburg und ihr Bezug zum Wasser. Ein vergleichender Blick in einer Langzeitperspektive / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Alexandre Kostka // Biuletyn Polskiej Misji Historycznej - 2019, nr 14, s. 73-104

  20
 • 16.
  The concept of creative industries within the creative city and its implications on the quality of public space / Marta Pieczara (WA) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 603, s. 032013-1-032013-11

  5
 • 17.
  “Made to Human Measure”. Nazi Architecture in Poznań / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA) // Kunsttexte.de - 2019, no. 3, s. 1-11

  5
 • 18.
  Retencja wód opadowych w przestrzeni publicznej / Anna Januchta-Szostak (WA) // Przegląd Komunalny - 2019, nr 5, s. 108-110

  5
 • 19.
  Zarządzanie wodami opadowymi w miastach / Anna Januchta-Szostak (WA) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 9, s. 22-24

  5
 • 20.
  The importance of colour and texture in the design of residential interiors, with a particular focus on kitchens for the visually impaired people / Joanna Kaszuba (WA), Karolina Sobczyńska (WA) // Architecture Civil Engineering Environment - 2019, vol. 12, no. 2, s. 36-46

  20
 • 21.
  New Technologies for Smart Cities – High Resolution Air Pollution Maps Based on Intelligent Sensors / Marzena Banach (WA), Tomasz Talaśka, Jakub Dalecki, Rafał Długosz // Concurrency and Computation: Practise and Experience - 2019, Accepted Article View, s. 1-18

  70
 • 22.
  On morphology of built-up space / Oleg Kaplińsk (WA) // Engineering Structures and Technologies - 2019, vol. 11, iss. 2, s. 74-77

  5
 • 23.
  Architektura modernistyczna w polskim filmie lat 60 XX wieku / Adam Nadolny (WA) / red. Iwona Wegner-Maruszewska - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 175 s.

  80
 • 24.
  Architektura szpitala : izba przyjęć w szpitalu pediatrycznym / Agata Gawlak (WA) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 129 s.

  80
 • 25.
  BIM in Prefabrication and Modular Building / Wojciech Bonenberg (WA), Xia Wei (WA), Mo Zhou (WA) // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 100-110

  20
 • 26.
  Ekologiczne zagospodarowanie wód opadowych i wykorzystywanie potencjału retencyjnego obszarów zieleni miejskiej / Anna Januchta-Szostak (WA) // W: Gospodarka wodno-ściekowa w miastach : Akademia Inżyniera, Toruń, kwiecień 2019 r. / Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2019 - s. 31-55

  5
 • 27.
  Gospodarka wodno-ściekowa w miastach : Akademia Inżyniera, Toruń, kwiecień 2019 r. / Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń / Piotr Wojewódzki, Anna Januchta-Szostak (WA) / Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2019 - 56 s.

  20
 • 28.
  How Vertical Farming Influences Urban Landscape Architecture and Sustainable Urban Developments / Mo Zhou (WA), Wojciech Bonenberg (WA), Xia Wei (WA), Shoufang Liu // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 476-485

  20
 • 29.
  Ilgametė mokslinė veikla statybos srities kolokviumuose bendradarbiaujant trims akademiniams centrams / Friedelis Peldschus, Oleg Kapliński (WA), Artūras Kaklauskas, Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Leonas Ustinovičius // W: Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas. II dalis. / red. Arūnė Binkytė-Vėlienė, Ona Juršaitė - Vilnius, Lithuania : VGTU leidykla TECHNIKA, 2019 - s. 34-45

  5
 • 30.
  Kurdish Garden as an Example for MiddleEast Botanical Garden: New Approachand Aspect / Kardo N. Kareem (WA), Wojciech Bonenberg (WA), Bahram K. Maulood // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 164-173

  20
 • 31.
  Miasta przyjazne rzekom / Anna Januchta-Szostak (WA) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 236 s.

  80
 • 32.
  Miejsce dla wody, czyli skutki przekształceń struktur miejskich w perspektywie historycznej / Anna Januchta-Szostak (WA) // W: 14. Konferencja Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne - Poznań, Polska : ABRYS Sp. z o.o., 2019 - s. 5-12

  5
 • 33.
  Participation of the hospital staff in functional reorganization of the hospital versus comfort of the patient. Identification of critical points in space intended for medical treatment / Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA), Paulina Szuba (WA), Magda Matuszewska (WA) // W: International Multiconference Design Research Education in Architecture - Gliwice, Polska : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019 - s. 22-25

 • 34.
  Przestrzeń publiczna - przestrzeń obywatelska : dwugłos dawnego placu i alei Wilhelmowskich w Poznaniu w XIX i XX wieku / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA) // W: Architektura w mieście, architektura dla miasta : przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w "długim" dziewiętnastym wieku / red. Aleksander Łupienko - Warszawa, Polska : Instytut Historii PAN, 2019 - s. 403-424

  5
 • 35.
  Strategie zintegrowanego zarządzania przestrzenią i woda w miastach / Anna Januchta-Szostak (WA) // W: Miasto – Woda – Jakość życia / red. Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski, Jerzy Hausner - Kraków, Polska : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019 - s. 11-36

  5
 • 36.
  Success Analysis in Architectural Design Competitions in Terms of Design Quality / Wojciech Bonenberg (WA) // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 47-55

  20
 • 37.
  Urban Green Spaces: An Element of a City’s Balance Between the Built and Natural Environments / Wojciech Bonenberg (WA), Mo Zhou (WA), Shoufang Liu // W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure / red. Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcão - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 3-13

  20
 • 38.
  Współczesne projektowanie parametryczne w architekturze / Wojciech Bonenberg (WA), Marcin Giedrowicz (WA), Kacper Radziszewski / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2019 - 365 s.

  80
 • 39.
  The Architect and the Paradigms of Sustainable Development: A Review of Dilemmas / Wojciech Bonenberg (WA), Oleg Kapliński (WA) // Sustainability - 2018, vol. 10, Special Issue, s. 1-15

  20 2,592
 • 40.
  Recreational Development in the Settlements of the Warta Valley in Wielkopolska / Anna Januchta-Szostak (WA), Agata Karaśkiewicz // Turyzm - 2018, vol. 28, nr 1, s. 15-23

  8
 • 41.
  Experimental investigations and computer simulations to solve acoustic problems in the modern church / Anna Sygulska (WA), Tomasz Czerniak, Czarny-Kropiwnicki Adrian // Engineering Structures and Technologies - 2018, vol. 10, iss. 1, s. 34-45

 • 42.
  Designing for human use: Examples of kitchen interiors for persons with disability and elderly people / Agata Bonenberg (WA), Bogdan Branowski (WIT), Przemysław Kurczewski (WIT), Anna Lewandowska, Maciej Sydor, Dariusz Torzyński (WIT), Marek Zabłocki (WIT) // Human Factors and Ergonomics in Manufacturing - 2018, Early View, s. 1-10

  20 1,000
 • 43.
  Miasto przyszłości. Cz. 3 / Wojciech Bonenberg (WA) // Builder - 2018, nr 5, s. 42-45

  5
 • 44.
  Miasto przyszłości. Cz.1 / Wojciech Bonenberg (WA) // Builder - 2018, nr 2, s. 34-37

  5
 • 45.
  Miasto przyszłości. Cz. 2 / Wojciech Bonenberg (WA) // Builder - 2018, nr 3, s. 30-33

  5
 • 46.
  Novel techniques for a wireless motion capture system for the monitoring and rehabilitation of disabled persons for application in smart buildings / Marzena Banach (WA), Agnieszka Wasilewska, Rafał Długosz, Jolanata Pauk // Technology and Health Care - 2018, vol. 26, iss. S2, s. 671-677

  15 0,787
 • 47.
  Jakość przestrzeni architektonicznej dedykowanej ochronie zdrowia a potrzeby mieszkańców w kontekście założeń idei healthy cities na przykładzie Poznania / Agata Gawlak (WA), Paulina Szuba, Magda Matuszewska (WA) // PUA - Przestrzeń-Architektura-Urbanistyka - 2018, vol. 1, s. 21-34

 • 48.
  Complete places visioning - collaborative and problem-based learning in urban planning. Example of the Faculty of Architecture Poznan University of Technology in Poland / Bartosz Kaźmierczak (WA), Dominika Pazder (WA) // European Journal of Social Sciences Education and Research - 2018, vol. 5, iss. 3, s. 84-90

 • 49.
  Sztuka projektowania przestrzeni schyłku życia / Agata Gawlak (WA), Piotr Springer (WA) // PUA - Przestrzeń-Architektura-Urbanistyka - 2018, vol. 1, s. 107-118

 • 50.
  Landscape Restoration as A Tool of High Quality Public Space Creation- Case Study of Wilda District in Poznan, Poland / Bartosz Kaźmierczak (WA), Dominika Pazder (WA) // Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences (SJAHSS) - 2018, vol. 6, iss. 7, s. 1403-1408

 • 51.
  A systematic review of information modelling of individual residential buildings / Darius Kalibatas, Diana Kalibatiene, Oleg Kapliński (WA) // Engineering Structures and Technologies - 2018, vol. 10, iss. 2, s. 58-71

 • 52.
  W stronę nowoczesnego życia? Przestrzeń społeczna w powojennych osiedlach mieszkaniowych / Piotr Marciniak (WA) // Studia z architektury nowoczesnej - 2018, nr 6, s. 153-166

  3
 • 53.
  Greenery, a historical townscape marker and stimulator. Poznan as a case study / Teresa Bardzińska-Bonenberg, Karolina Sobczyńska (WA) // Space & Form - 2018, no. 33, s. 9-42

  9
 • 54.
  Problematyka inżynierii przedsięwzięć budowlanych na konferencjach krynickich 2017 i 2018 / Oleg Kapliński (WA) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 9, s. 12-15

  5
 • 55.
  Innovative solutions in construction industry. Review of 2016–2018 events and trends / Oleg Kapliński (WA) // Engineering Structures and Technologies - 2018, vol. 10, iss. 1, s. 27-33

 • 56.
  A diary of a polish architect and film maker from his travels to the west. Modern Italian architecture in the Polish documentaries dating back to the turn of the 1950s and 1960s / Adam Nadolny (WA) // W: Regionalism Nationalism and Modern Architecture / red. Jorge Cunha Pimentel, Alexandra Trevisan, Alexandra Cardoso - Porto, Portugal : CEAA : Centro de Estudos Arnaldo Araújo, 2018 - s. 250-264

 • 57.
  A study on the Mountain - water Pattern of Xijingyu Village in Jizhou, Tianjin Based on the comprehensive Analysis of Micro-climate Adaptability and Design Mechanism / Ling Qi, Zixuan Ma, Mo Zhou (WA), Zhisheng Song, Jiagen Liu, Guohong Cai // W: Landscape Architecture v.s. mikroclimate. Proceedings of 1st Landscape architecture v.s. Microclimate International Conference - Pekin, Chiny : China Architecture Publishing House, 2018 - s. 255-267

 • 58.
  Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - 215 s.

  20
 • 59.
  Architecture Without a Pattern, or, Intuitive Rationalism of Small Urban Communities / Agnieszka Janowska (WA) // W: Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 6 / red. Tomasz Kozłowski - Kraków, Polska : Politechnika Krakowska, 2018 - s. 27-38

  20
 • 60.
  Architekt i wykładowca : konfrontacja postaw / red. Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Dygresje, 2018 - 360 s.

  20
 • 61.
  Architektura budynków otaczających dziedziniec Rektoratu / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) // W: Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym / red. Karol Nadolny (WIT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 27-29

  20
 • 62.
  Architektura budynku obecnego Rektoratu Politechniki Poznańskiej / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) // W: Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym / red. Karol Nadolny (WIT) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - s. 22-26

  20
 • 63.
  Architektura modernistyczna w polskim filmie fabularnym lat 60. XX wieku / Adam Nadolny (WA) / red. Iwona Wegner-Maruszewska - Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 93 s.

  80
 • 64.
  Architektura (po)wojskowa / Adam Siniecki (WA) // W: Architekt i wykładowca : konfrontacja postaw / red. Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Dygresje, 2018 - s. 337-360

  5
 • 65.
  Architektura w kulturze transnarodowej. Budowanie wizerunku miejsca w projektach Renzo Piano / Agata Bonenberg (WA) // W: Architekt i wykładowca : konfrontacja postaw / red. Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Dygresje, 2018 - s. 239-254

  5
 • 66.
  Badania jakościowe w przestrzeni ogólnodostępnej szpitala - izba przyjęć / Agata Gawlak (WA) // W: Architekt i wykładowca : konfrontacja postaw / red. Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Dygresje, 2018 - s. 317-333

  5
 • 67.
  Bez tytułu : [Gigliotto] [Dokument ikonograficzny] / Joanna Stefańska. - 2016 - 1 fotografia : obraz; akryl, 100x150 cm / Joanna Stefańska (WA) // W: VII Międzynarodowy Przegląd Sztuki "Alternatywy 33" : katalog wystawy, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 8.12.2018-17.02.2019/ [red. Natalia Wegner, Maciej Jabłoński; kuratorzy wystawy Krzysztof Ryfa, Natalia Wegner; projekt katalogu Maciej Jabłoński; wstęp Piotr Mastalerz] / red. Natalia Wegner, Maciej Jabłoński - Ostrów Wielkopolski, Polska : Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33, 2018 - s. 78

 • 68.
  Bez tytułu [Dokument ikonograficzny] / Joanna Stefańska - 2014 - fotografia ; akryl, 100x100 cm / Joanna Stefańska (WA) // W: Joanna Stefańska : malarstwo : katalog wystawy, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 20.10.2018 / kurator wystawy Krzysztof Ryfa; oprac. graficzne Maciej Łubowski - Ostrów Wielkopolski, Polska : Galeria 33, 2018 - s. 3

 • 69.
  Bez tytułu [Dokument ikonograficzny] / Joanna Stefańska - 2014 - fotografia ; akryl, 100x100 cm / Joanna Stefańska (WA) // W: Joanna Stefańska : malarstwo : katalog wystawy, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 20.10.2018 / kurator wystawy Krzysztof Ryfa; oprac. graficzne Maciej Łubowski - Ostrów Wielkopolski, Polska : Galeria 33, 2018 - s. 4

 • 70.
  Bez tytułu [Dokument ikonograficzny] / Joanna Stefańska - 2015 - fotografia ; akryl, 100x100 cm / Joanna Stefańska (WA) // W: Joanna Stefańska : malarstwo : katalog wystawy, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 20.10.2018 / kurator wystawy Krzysztof Ryfa; oprac. graficzne Maciej Łubowski - Ostrów Wielkopolski, Polska : Galeria 33, 2018 - s. 1

 • 71.
  Bez tytułu [Dokument ikonograficzny] / Joanna Stefańska - 2016 - fotografia ; akryl, 100x100 cm / Joanna Stefańska (WA) // W: Joanna Stefańska : malarstwo : katalog wystawy, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 20.10.2018 / kurator wystawy Krzysztof Ryfa; oprac. graficzne Maciej Łubowski - Ostrów Wielkopolski, Polska : Galeria 33, 2018 - s. 5

 • 72.
  Blokowiska : Od redakcji / Piotr Marciniak (WA) // Kronika Miasta Poznania - 2018, nr 4, s. 7-8

 • 73.
  Cisza [Dokument ikonograficzny] / Joanna Stefańska - 2014 - fotografia ; akryl, 150x50 cm / Joanna Stefańska (WA) // W: Joanna Stefańska : malarstwo : katalog wystawy, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 20.10.2018 / kurator wystawy Krzysztof Ryfa; oprac. graficzne Maciej Łubowski - Ostrów Wielkopolski, Polska : Galeria 33, 2018 - s. 8

 • 74.
  Cityscape in the Era of Information and Communication Technologies / Agata Bonenberg (WA) / Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2018 - 154 s.

  80
 • 75.
  Coding Space : educational spaces for youngest learners / Barbara Świt-Jankowska (WA) // W: Senses in architecture and urban landscaping / red. Małgorzata Kądziela, Katarzyna Ujma-Wąsowicz - Katowice, Polska : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018 - s. 134-142

  5
 • 76.
  Control, chance and choice in architectural design [Inspired by Xenakis' practice of indeterminacy] / Agnieszka Rumież (WA) // W: Architektura muzyki XX wieku : Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis / red. Leszek Lorent - Warszawa, Polska : Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa), 2018 - s. 178-190

  20
 • 77.
  Co-visualised sleep disturbances: design toolkit for improving sleep of older patients within hospital environment / Magda Matuszewska (WA) // W: European Healthcare Design : Research - Policy - Practicci : Utopia or dystopia? Visioning the future of health. Final Programme: Architects for Health and SALUS Global Knowledge Exchange, 2018 - s. 26

 • 78.
  [Dorobek autorski] / Sławomir Rosolski (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 206

  5
 • 79.
  [Dorobek autorski] / Karolina Sobczyńska (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 214

  5
 • 80.
  [Dorobek autorski : projekty] / Robert Ast (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 207

  5
 • 81.
  [Dorobek autorski : projekty] / Przemysław Biskupski (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 208

  5
 • 82.
  [Dorobek autorski : projekty] / Krzysztof Borowski (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 209

  5
 • 83.
  [Dorobek autorski : projekty] / Rafał Graczyk (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 212

  5
 • 84.
  [Dorobek autorski : projekty] / Michał Marmur (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 213

  5
 • 85.
  [Dorobek autorski : projekty] / Tomasz Matusewicz (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 215

  5
 • 86.
  [Dorobek autorski : projekty] / Borys Siewczyński (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 211

  5
 • 87.
  [Dorobek autorski : projekty] / Waldemar Szeszuła (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 210

  5
 • 88.
  Doświadczenia projektowe autora w kontekście współczesnych transformacji urbanistyczno-architektonicznych / Tomasz Jastrząb (WA) // W: Architekt i wykładowca : konfrontacja postaw / red. Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA), Mieczysław Kozaczko (WA) - Poznań, Polska : Wydawnictwo Dygresje, 2018 - s. 191-229

  5
 • 89.
  Duch czasu i duch miejsca w urbanistyce i architekturze Poznania w XX w. Ring Stübbena i Dzielnica Zamkowa / Grażyna Kodym-Kozaczko (WA) // W: Pomnik Historii — Historia w Pomniku : publikacja jubileuszowa z okazji 10-lecia nadania historycznemu zespołowi miasta Poznania tytułu Pomnika Historii / red. Maciej Moszyński, Marcin Słomiński - Poznań, Polska : Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2018 - s. 120-140

  5
 • 90.
  Eine Stadt zum Leben : Ideen der Wohnungsreform um 1900 und ihre Realisierungen in Posen/Poznań in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts / Hanna Grzeszczuk-Brendel (WA) / red. Beate Strörtkuhl - Berlin, Germany : De Gruyter Oldenbourg, 2018 - 416 s.

  80
 • 91.
  Energochłonność struktur urbanistycznych / Mieczysław Kozaczko (WA) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 191 s.

  80
 • 92.
  Exhibition : the Space Created for the Exhibit / Magdalena Gyurkovich (WA) // W: Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 5 / red. Tomasz Kozłowski - Kraków, Polska : Politechnika Krakowska, 2018 - s. 63-74

  20
 • 93.
  "Her" image - emotions, senses, interpretation / Katarzyna Słuchocka (WA) // W: Sensory (in) architecture and urban landscaping / red. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Małgorzata Kądziela - Katowice, Polska : Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2018 - s. 31-46

  5
 • 94.
  Impresje graficzne naukowo-badawcze z regionu Morza Adriatyckiego / Robert Ast (WA), Radosław Barek (WA), Karolina Sobczyńska (WA) / Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - 124 s.

  20
 • 95.
  Instrumentarij gradostroitelnoj kompozicii / Agata Bonenberg (WA), Georgij Potaev. / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 193 s.

  80
 • 96.
  Intuition and Rationalism in Architectural Education / Barbara Świt-Jankowska (WA) // W: Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 7 / red. Tomasz Kozłowski - Kraków, Polska : Politechnika Krakowska, 2018 - s. 73-80

  20
 • 97.
  Joanna Stefańska : malarstwo : katalog wystawy, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 20.10.2018 / kurator wystawy Krzysztof Ryfa; oprac. graficzne Maciej Łubowski / Joanna Stefańska (WA) / Ostrów Wielkopolski, Polska : Galeria 33, 2018 - 9 s.

 • 98.
  Kierunki rozwoju miasta Kłecko na podstawie projektów opracowanych we współpracy studentów z Polski i zagranicy. / Michał Marmur (WA) / Poznań, Polska : Studioteka Zarysy, 2018 - 26 s.

  20
 • 99.
  Kolejne życie głowy wawelskiej Xawerego Dunikowskiego / Krzysztof Borowski (WA) // W: Arche Techno Psyche : praca zbiorowa pracowników Instytutu Architektury, Urbanistyki, Teorii i Ochrony Dziedzictwa Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej / red. Robert Ast (WA) - Poznań, Polska : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2018 - s. 57-71

  5
 • 100.
  Koncepcje wsparcia obszarów przemysłowych w projektach rewitalizacji wybrzeża miasta Genua we Włoszech / Agata Bonenberg (WA) // W: Przedmiot - Architektura - Środowisko : problemy projektowania środowiskowego. T. 3. Środowisko / red. Robert Idem, Anna Górka - Gdańsk, Polska : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2018 - s. 75-86