Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = inżynieria lądowa i transport, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (972)

 • 1.
  Comparison of Vehicle Exhaust Emissions with Gasoline Engines of Different Ecological Classes in Road Tests / Jacek Pielecha (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Karolina Kurtyka (WIT) // W: Research Methods and Solutions to Current Transport Problems : Proceedings of the International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 9– 12th of June 2019, Ryn, Poland / red. Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska: Springer, 2020 - s. 330-340

 • 2.
  Complexity of an identification problem of sharp local density loss in fractional body / Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // W: Advances in Non-Integer Order Calculus and Its Applications : Proceedings of the 10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications / red. Agnieszka Malinowska, Dorota Mozyrska, Łukasz Sajewski - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - s. 282-293

 • 3.
  Evaluation of Exhaust Emissions in Real Driving Emissions Tests in Different Test Route Configurations / Wojciech Gis, Maciej Gis, Jacek Pielecha (WIT) // W: Research Methods and Solutions to Current Transport Problems : Proceedings of the International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 9– 12th of June 2019, Ryn, Poland / red. Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska: Springer, 2020 - s. 143-153

 • 4.
  Analysis of Polypropylene Fibre Reinforced High Performance Concrete Beams / Michał Demby (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2019, Kraków, Poland, September 8-12, 2019, 2019

 • 5.
  Impact of aging on Gilsonite and Trinidad Epuré modified binders resistance to cracking / Marcin Bilski (WBiIŚ), Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // W: Bituminous Mixtures and Pavements VII : Proceedings of the 7th International Conference "Bituminous Mixtures and Pavements" (ICONFBMP 2019), Thessaloniki, Greece, 12-14 June, 2019 / red. A.F. Nikolaides, E. Manthos - Boca Raton, United States : CRC Press Taylor & Francis Group, 2019 - s. 65-70

 • 6.
  Modeling of creep and recovery of Gilsonite and Trinidad Epuré modified asphalt binders / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ) // W: Bituminous Mixtures and Pavements VII : Proceedings of the 7th International Conference "Bituminous Mixtures and Pavements" (ICONFBMP 2019), Thessaloniki, Greece, 12-14 June, 2019 / red. A.F. Nikolaides, E. Manthos - Boca Raton, United States : CRC Press Taylor & Francis Group, 2019 - s. 75-80

 • 7.
  Identification of mechanical properties of 1D deteriorated non-local bodies / Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Structural and Multidisciplinary Optimization - 2019, vol. 59, iss. 1, s. 185-200

  100 3,925
 • 8.
  Zarysowanie przęseł mostowych konstrukcji sprężonych na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 129-144

  5
 • 9.
  Analiza przyczyn zarysowania w strefie filara dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 117-128

  5
 • 10.
  Docieplanie ścian budynków część 1 - przepisy i wytyczne techniczne / Mariusz Rejment, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // Builder - 2019, nr 2

  20
 • 11.
  Przebudowa północnego mostu Lecha nad rzeką Wartą w Poznaniu / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczyslaw Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 101-116

  5
 • 12.
  Simulation assessment of the selected combination of road and rail infrastructure in the aspect of choosing the route of road transport means / Mateusz Nowak (WIT), Maciej Andrzejewski, Marta Galant (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT) // AIP Conference Proceedings - 2019, vol. 2078, s. 020055-1-020055-6

  5
 • 13.
  Method of determining the locomotive engine specific fuel consumption based on its operating conditions / Łukasz Rymaniak (WIT), Paweł Daszkiewicz, Jerzy Merkisz (WIT), Yaroslav Bolzhelarsky // AIP Conference Proceedings - 2019, vol. 2078, s. 020053-1-020053-8

  5
 • 14.
  Wheel-flat detection on trams using envelope analysis with hilbert transform / Tomasz Nowakowski (WIT), Paweł Komorski (WIT), Grzegorz M. Szymański (WIT), Franciszek Tomaszewski (WIT) // Latin American Journal of Solids and Structures - 2019, vol. 16, no. 1

  70 1,125
 • 15.
  Discrete mass-spring structure identification in nonlocal continuum space-fractional model / Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // European Physical Journal Plus - 2019, vol. 134, iss. 9, s. 448-1-448-19

  70 2,612
 • 16.
  Risk Assessment for Flight in Uncontrolled Airspace Under Visual Flight Rules / Marta Galant (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Barbara Sokolnicka-Popis (WIT), Natalia Szymlet (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, no. 3, s. 401-419

  20
 • 17.
  Analysis of Available Methods for Risk Assessment Dedicated to Unmanned Aerial Vehicles / Monika Kardach (WIT), Paweł Fuć (WIT), Marta Maciejewska (WIT), Marta Galant (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, no. 3, s. 375-400

  20
 • 18.
  The Risk of Hazards Analysis in Unmanned Aerial Vehicle Flight / Marta Maciejewska (WIT), Monika Kardach (WIT), Marta Galant (WIT), Paweł Fuć (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, no. 3, s. 351-374

  20
 • 19.
  Analysis of the availability of aircrafts with alternative propulsions / Marta Maciejewska (WIT), Monika Kardach (WIT), Paweł Fuć (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 4(179), s. 220-225

  20
 • 20.
  Comparison of exhaust emission from the most commonly used aircrafts with implementation LTO cycle to operating conditions / Marta Maciejewska (WIT), Marta Galant (WIT), Paweł Fuć (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 4(179), s. 198-203

  20
 • 21.
  Analysis of electric motor vehicles market / Marta Maciejewska (WIT), Paweł Fuć (WIT), Monika Kardach (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 4(179), s. 169-175

  20
 • 22.
  Analysis of the impact of wind on fuel consumption and emissions of harmful exhaust gas compounds on the selected flight route / Marta Galant (WIT), Kurzawska Paula (WIT), Marta Maciejewska (WIT), Monika Kardach (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 4(179), s. 93-101

  20
 • 23.
  Lubricity of selected oils in mixtures with the refrigerants R452A, R404A, and R600a / Kasper Górny (WIT), Arkadiusz Stachowiak (WIT), Przemysław Tyczewski (WIT), Wiesław Zwierzycki (WIT) // Tribology International - 2019, vol. 134, s. 50-59

  140 3,517
 • 24.
  Fractional strain energy and its application to the free vibration analysis of a plate / Zaher Rahimi, Siros Shafiei, Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Ghader Rezazadeh // Microsystem Technologies - 2019, vol. 25, iss. 6, s. 2229-2238

  70 1,513
 • 25.
  A mechanical model based on conformal strain energy and its application to bending and buckling of nanobeam structures / Zaher Rahimi, Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Dumitru Baleanu // Journal of Computational and Nonlinear Dynamics - 2019, vol. 14, iss. 6, s. 061004-1-061004-7

  70 2,135
 • 26.
  The evaluation of tribological properties of mineral oils-r600a refrigerant mixtures under starved lubrication conditions / Kasper Górny (WIT), Arkadiusz Stachowiak (WIT), Przemysław Tyczewski (WIT), Wiesław Zwierzycki (WIT) // Tribologia - 2019, nr 3, s. 39-44

  20
 • 27.
  Changes of the acoustic conditions connected with the development of traffic presented on the example of the A2 highway / Małgorzata Orczyk (WIT), Franciszek Tomaszewski (WIT) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012051-1-012051-9

  5
 • 28.
  The potential of fuel cells as a drive source of maritime transport / Jarosław Markowski (WIT), Ireneusz Pielecha (WIT) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012019-1-012019-10

  5
 • 29.
  Risk Assessment in Construction Project Using Statistic Approach / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Mariusz Rejment // AIP Conference Proceedings - 2019, vol. 2116, s. 180012-1-180012-4

  5
 • 30.
  Diversification of aviation safety management on the basis of differences between GA and CAT / Marta Galant (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Monika Kardach (WIT), Marta Maciejewska (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, no. 2, s. 139-160

  20
 • 31.
  Możliwości rozwoju silników spalinowych z uwzględnieniem strategii downsizingu i rightsizingu / Mateusz Bor (WIT), Marek Idzior (WIT), Wojciech Karpiuk (WIT), Rafał Smolec (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 6, s. 155-160

  5
 • 32.
  State-dependent fractional plasticity model for the true triaxial behaviour of granular soil / Y. Sun, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Archives of Mechanics - 2019, vol. 71, no. 1, s. 23-47

  70 1,543
 • 33.
  Mathematical models used to describe the properties of magneto-rheological elastomers / Mateusz Kukla (WIT), Krzysztof Talaśka (WIT), Ireneusz Malujda (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 1-2, s. 398-402

  5
 • 34.
  The methodology of multiple criteria decision making for selecting the refrigeration system of gastronomic furniture / Tomasz Bernat (WIT), Krzysztof Bieńczak (WIT), Kasper Górny (WIT) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2019, vol. 64, no. 2, s. 15-18

  5
 • 35.
  Assessment of Gilsonite and Trinidad Epuré natural asphaltmodified binders ability to relaxation at low temperature / Marcin Bilski (WBiIŚ), Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 262, s. 05001-1-05001-6

  5
 • 36.
  Analysis of the exhaust emissions from hybrid vehicle during RDE test / Andrzej Ziółkowski (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Paweł Fuć (WIT), Paweł Ukleja // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 294, s. 02002-1-02002-7

  5
 • 37.
  Test guidelines for evaluation real driving emission two-way vehicles / Michalina Kamińska (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Piotr Lijewski (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 294, s. 02009-1-02009-8

  5
 • 38.
  Evaluation of External Prestressing as a Strengthening Method for Existing Concrete Bridges / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Structural Engineering International - 2019, vol. 29, no. 3, s. 412-416

  40 0,608
 • 39.
  Exhaust emissions of an LPG powered vehicle in real operating conditions / Jerzy Merkisz (WIT), Dawid Gallas (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Natalia Szymlet (WIT), Barbara Sokolnicka-Popis (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 100, s. 00053-1-00053-8

  5
 • 40.
  Analiza zmian współczynnika przewodności cieplnej wodnych roztworów izomaltu służących do produkcji cukierków bezcukrowych / Edyta Janeba-Bartoszewicz (WIT), Robert Kłosowiak (WIT), Natalia Idaszewska (WIT), Zuzanna Sydow (WIT), Krzysztof Bieńczak (WIT), Liliana Rak-Urbaniak // Przemysł Chemiczny - 2019, t. 98, nr 10, s. 1555-1558

  40 0,428
 • 41.
  Monitoring of the technical condition of tracks based on machine learning / Bartosz Firlik (WIT), Maciej Tabaszewski (WBMiZ) // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F - Journal of Rail and Rapid Transit - 2019, in press, in press

  70 1,540
 • 42.
  Analiza wyników symulacji różnych konfiguracji filtrów cząstek stałych w układzie wylotowym silnika o zapłonie iskrowym / Barbara Sokolnicka-Popis (WIT), Paweł Fuć (WIT), Natalia Szymlet (WIT), Maciej Siedlecki (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 6, s. 268-273

  5
 • 43.
  Analiza wpływu konfiguracji pozasilnikowych układów oczyszczania spalin w aspekcie temperatury w układzie wylotowym silnika o zapłonie iskrowym / Maciej Siedlecki (WIT), Paweł Fuć (WIT), Barbara Sokolnicka-Popis (WIT), Natalia Szymlet (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 6, s. 263-267

  5
 • 44.
  Experimental measurement of the bullet trajectory after perforation of a chambered window / Piotr W. Sielicki (WBiIŚ), Adrian Pludra (PP), Michał Przybylski (PP) // International Journal of Applied Glass Science - 2019, vol. 10, iss. 4, s. 441-448

  100 1,845
 • 45.
  The influence of the nylon balloon stiffness on the efficiency of the intra‐aortic balloon occlusion / Tomasz Gajewski (WBiIŚ), Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Hubert Stępak, Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Grzegorz Oszkinis // International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering - 2019, vol. 35, iss. 4, s. e3173-1-e3173-11

  100
 • 46.
  Static internal combustion engine operating states in vehicle driving tests / Monika Andrych-Zalewska, Zdzisław Chłopek, Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 2(177), s. 50-54

  20
 • 47.
  Exhaust emission from a vehicle engine operating in dynamic states and conditions corresponding to real driving / Monika Andrych-Zalewska, Zdzisław Chłopek, Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 3(178), s. 99-105

  20
 • 48.
  A comparison of thermogravimetric characteristics of fresh and used engine oils / Miłosław Kozak (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 3(178), s. 289-292

  20
 • 49.
  Identification of the reinforcement bars in concrete samples using eddy currents thermography / Leszek Różański (WBMiZ), Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola - 2019, vol. 65, no. 2, s. 55-59

  5
 • 50.
  Papa asfaltowa - tradycja i nowoczesność / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2019, nr 1 (9), s. 70-76

  5
 • 51.
  Emisja masy i liczby cząstek stałych z pojazdu hybrydowego w teście RDE / Natalia Szymlet (WIT), Barbara Sokolnicka-Popis (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Mateusz Nowak (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 6, s. 286-290

  5
 • 52.
  Potencjalnie słabe miejsca w konstrukcji zewnętrznych elementów budynków wielkopłytowych / Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Piotr Knyziak // Przegląd Budowlany - 2019, nr 9, s. 42-46

  5
 • 53.
  Estimation of particles emissions from a jet engine in real flight / Remigiusz Jasiński (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 100, s. 00029-1-00029-9

  5
 • 54.
  Using the simulation technique to improve efficiency in general aviation / Marta Galant (WIT), Mateusz Nowak (WIT), Monika Kardach (WIT), Marta Maciejewska (WIT), Anna Łęgowik // AIP Conference Proceedings - 2019, vol. 2078, s. 020097-1-020097-7

  5
 • 55.
  Analysis of exhaust gas flow trough a particulate filter in the exhaust of the spark ignition direct injection engine / Paweł Fuć (WIT), Piotr Lijewski (WIT), Barbara Sokolnicka-Popis (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Natalia Szymlet (WIT) // AIP Conference Proceedings - 2019, vol. 2078, s. 020088-1-020088-8

  5
 • 56.
  Innovative concept of loading bimodal trailers with the organization of a loading terminal / Jan Strzemkowski, Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), Maciej Andrzejewski, Hanna Stawecka, Michalina Kamińska, Mariusz Far // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 294, s. 04012-1-04012-6

  5
 • 57.
  Concrete slab fragmentation after bullet impact: An experimental study / Piotr W. Sielicki (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Dominik Szulc (WBiIŚ) // International Journal of Protective Structures - 2019, vol. 10, iss. 3, s. 380-389

  70
 • 58.
  n-Hexane injection into high-temperature and high-pressure environments / Łukasz Kapusta, Ireneusz Pielecha (WIT), Krzysztof Wisłocki (WIT), Andrzej Teodorczyk // Journal of Visualization - 2019, vol. in press

  70 0,879
 • 59.
  Implementation of the Common Safety Method in the European Union railway transportation / Magdalena Helak (WIT), Piotr Smoczyński (WIT), Adam Kadziński (WIT) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, s. 65-72

  20 WoS
 • 60.
  Determining the route for the purpose light vehicles testing in Real Driving Emissions (RDE) test / Wojciech Gis, Jacek Pielecha (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Stanisław Kruczyśki, Maciej Gis // Combustion Engines - 2019, no. 3(178), s. 61-66

  20
 • 61.
  Jet engine stationary testing in the aspect of particles emission in real operation conditions / Remigiusz Jasiński (WIT) // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 40, s. 1388-1395

  5
 • 62.
  Planning of railway engineering works including rail traffic disruptions / Damian Kosicki (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 262, s. 07005-1-07005-6

  5
 • 63.
  Uproszczona diagnostyka układu napędowego w eksploatacji pojazdu szynowego / Tomasz Nowakowski (WIT), Mateusz Motyl (WIT), Artur Babiak // Problemy Kolejnictwa - 2019, z. 182, s. 49-54

  5
 • 64.
  The determination of the rolling resistance coefficient of a passenger vehicle with the use of roller test bench method / Bartłomiej Pałasz, Konrad Waluś (WIT), Łukasz Warguła (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 254, s. 04007-1-04007-7

  5
 • 65.
  The evaluation of the fracture surface in the AW-6060 T6 aluminium alloy under a wide range of loads / Marcin Chybiński (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Piotr Sielicki (WBiIŚ) // Metals - 2019, vol. 9, iss. 3, s. 9030324-1-9030324-17

  70 2,259
 • 66.
  Theoretical, experimental and numerical study of aluminium-timbercomposite beams with screwed connections / Marcin Chybiński (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Construction and Building Materials - 2019, vol. 226, s. 317-330

  140 4,046
 • 67.
  The determination of the rolling resistance coefficient of a passenger vehicle with the use of selected road tests methods / Bartłomiej Pałasz, Konrad Waluś (WIT), Łukasz Warguła (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 254, s. 04006-1-04006-11

  5
 • 68.
  The Development of a New Shock Absorbing Uniaxial Graded Auxetic Damper (UGAD) / Hasan Al-Rifaie (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Materials - 2019, vol. 12, iss. 16, s. 2573-1-2573-25

  100 2,972
 • 69.
  Harmful exhaust components and particles mass and number emission during the actual drive of a passenger car in accordance with the RDE procedure / Barbara Sokolnicka-Popis (WIT), Paweł Fuć (WIT), Natalia Szymlet (WIT), Maciej Siedlecki (WIT), Rafał Grzeszczyk // Combustion Engines - 2019, no. 3(178), s. 198-202

  20
 • 70.
  Kształtowanie konstrukcji naczepy NGS-9,6t pod kątem zwiększenia możliwości transportowych / Paweł Stobicki, Aleksander Rakowicz, Krzysztof Zembrowski, Maciej Bajerlein (WIT) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2019, z. 125, s. 157-166

  5
 • 71.
  The influence of design and contractor errors on the failure of a tenement building / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Piotr W. Sielicki (WBiIŚ) // Engineering Failure Analysis - 2019, vol. 97, s. 676-689

  100 2,203
 • 72.
  System wspomagania kierowcy dla poprawy bezpieczeństwa podczas manewrów sprzęgania i cofania / Maciej Bajerlein (WIT), Paweł Stobnicki, Krzysztof Zembrowski, Adam Dubowski, Aleksander Rakowicz // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 1-2, s. 124-127

  5
 • 73.
  The Development status of electric (BEV) and hydrogen (FCEV) passenger cars park in the world and new research possibilities of these cars in real traffic conditions / Wojciech Gis, Jerzy Merkisz (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 3(178), s. 144-149

  20
 • 74.
  Use of Faultlessness Indicator to Rate Human Reliability in Human – Operating Aircraft System / Marta Maciejewska (WIT), Paweł Fuć (WIT), Marta Galant (WIT), Monika Kardach (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, no. 1, s. 107-124

  20
 • 75.
  Analizy numeryczne oraz badania nowej segmentowej tarczy hamulcowej mocowanej do koła zestawu kołowego / Wojciech Sawczuk (WIT), Mateusz Jüngst (WIT) // Problemy Kolejnictwa - 2019, z. 183, s. 51-65

  5
 • 76.
  Risk Assessment of Remotely Piloted Aircraft Systems / Monika Kardach (WIT), Paweł Fuć (WIT), Marta Galant (WIT), Marta Maciejewska (WIT) // Journal of KONBiN - 2019, vol. 49, no. 1, s. 95-105

  20
 • 77.
  Analysis of the efficiency of the in-cylinder catalyst to reduce exhaust emissions during the cold start combustion engine / Jerzy Merkisz (WIT), Monika Andrych-Zalewska, Jacek Pielecha (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 3(178), s. 38-45

  20
 • 78.
  Modern drive systems of rail vehicles / Maciej Andrzejewski, Ireneusz Pielecha (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Robert Świechowicz, Mateusz Nowak (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 3(178), s. 76-81

  20
 • 79.
  Disturbance Analysis and Their Impact On Delays in Construction Process / Wiesław Meszek (WBiIŚ), Mariusz Rejment, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 603, s. 052002-1-052002-10

  5
 • 80.
  Innowacyjne zastosowanie nanorurek węglowych hydrofobowych w budownictwie drogowym / Agnieszka Wróblewska (WIT), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Patrycja Kroczek // Drogownictwo - 2019, nr 7-8, s. 203-209

  5
 • 81.
  The evaluation of exhaust emission in RDE tests including dynamic driving conditions / Karolina Kurtyka (WIT), Jacek Pielecha (WIT) // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 40, s. 338-345

  5
 • 82.
  Multiple criteria optimization of the carpooling problem / Jacek Żak (WIZ), Maciej Hojda, Grzegorz Flicek // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 37, s. 139-146

  5
 • 83.
  The problems of measuring the temperature of the small engines (SI) on the example of a drive for non-road mobile machines / Łukasz Warguła (WIT), Konrad Waluś (WIT), Piotr Krawiec (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 254, s. 04004-1-04004-12

  5
 • 84.
  Health-related quality of life in multiple sclerosis: Links to acceptance, coping strategies and disease severity / Maciej Wilski, Jarosław Gabryelski (WIT), Waldemar Brola, Tomasz Tasiemski // Disability and Health Journal - 2019, in press, in press

  100 1,471
 • 85.
  Analysis of the loss of vehicle motion stability in the conditions of steering control disturbance / Marian Dudziak, Andrzej Lewandowski, Michał Śledziński (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 254, s. 04001-1-04001-7

  5
 • 86.
  Effective bond length of the CFRP tapes in strengthened sigma steel beams / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Ilona Szewczak, Patryk Różyło // AIP Conference Proceedings - 2019, vol. 2060, s. 020010-1-020010-10

  5
 • 87.
  Damping parameters of a steel structure with a viscoelastic layer in the base node / Zdzisław Pawlak (WBiIŚ), Dawid Zwoliński (PP) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 285, s. 00015-1-00015-8

  5
 • 88.
  Structural changes in small power boilers over the last years / Jarosław Bartoszewicz // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 108, s. 01014-1-01014-8

  5
 • 89.
  Docieplenia kompleksowo / Mariusz Rejment, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // Builder - 2019, nr 4, s. 72-75

  20
 • 90.
  Safety systems components in air task domain of Tactical Aircraft Operating System / Emil Augustyn (WIT), Adam Kadziński (WIT), Adrian Gill (WIT) // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 40, s. 1238-1243

  5
 • 91.
  The impact of the full power characteristics of the internal combustion engine and the traction characteristics of the vehicle on its safety in urban traffic / Marek Waligórski (WIT), Karolina Kucal (WIT) // Transportation Research Procedia - 2019, vol. 40, s. 594-601

  5
 • 92.
  The impact of RDE test dynamic parameters on the obtained exhaust emission results / Karolina Kurtyka (WIT), Jacek Pielecha (WIT) // Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska - 2019, z. 1(119), s. 15-24

  5
 • 93.
  Badania zużycia energii przez pojazdy w warunkach rzeczywistych / Krystian Woźniak, Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT) // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe - 2019, Nr 2, s. 103-110

  5
 • 94.
  Methods of evaluating the exhaust emissions from driving vehicles / Łukasz Rymaniak (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Michalina Kamińska (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 4(179), s. 286-291

  20
 • 95.
  Optimizing the shape of a compression-ignition engine combustion chamber by using simulation tests / Ireneusz Pielecha (WIT), Jerzy Merkisz (WIT) // Polish Maritime Research - 2019, vol. 26, no. 3(103), s. 138-146

  70 1,214
 • 96.
  Impact of the use of comfort devices on the exhaust emission from a hybrid vehicle / Maciej Siedlecki (WIT), Jerzy Merkisz (WIT), Kamil Kubiak (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Michał Dobrzyński (WIT), Dawid Gallas (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 4(179), s. 280-285

  20
 • 97.
  Analysis of vibration signals using short-time analysis and clustering in parameter space for detection of combustion engine state / Piotr Boguś, Jerzy Merkisz (WIT) // Combustion Engines - 2019, no. 2(177), s. 83-87

  20
 • 98.
  Numerical algorithm for predicting wheel flange wear in trams – Validation in a curved track / Bartosz Łuczak (WBiIŚ), Bartosz Firlik (WIT), Tomasz Staśkiewicz (WIT), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F - Journal of Rail and Rapid Transit - 2019, in press

  70 1,540
 • 99.
  Parametryzacja krzywej ugięć nawierzchni podatnych / Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Przemysław Górnaś (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Adam Turkot (WI) // Drogownictwo - 2019, nr 3, s. 67-73

  5
 • 100.
  Applicability analysis of IR thermography and discrete wavelet transform for technical conditions assessment of bridge elements / Leszek Różański (WBMiZ), Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // Quantitative InfraRed Thermography Journal - 2019, vol. 16, No. 1, s. 87-110

  100 1,162