Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (523)

 • 1.
  Effect of the Slurry Application Method on Odour Emissions: A Pilot Study / Wojciech Rzeźnik (WBiIŚ), Paulina Mielcarek-Bocheńska // Polish Journal of Environmental Studies - 2020, vol. 29, no. 2

  40 1,186
 • 2.
  Energy consumption decreasing strategy for indoor swimming pools – Decentralized Ventilation system with a heat pump / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Energy and Buildings - 2020, vol. 206, s. 109574-1-109574-17

  140 4,495
 • 3.
  Próba systemowa uruchomienia bloku cieplnego w Elektrowni Turów jako weryfikacja możliwości wykorzystania Elektrowni Wodnej Dychów w procesie restytucji KSE / Ireneusz Grządzielski (WE), Krzysztof Sroka (WE), Daria Złotecka (WE), Adam Kurzyński, Marcin Kaczmarek, Michał Brzozowski, Jarosław Borodynko // Przegląd Elektrotechniczny - 2019, R. 95, nr 2, s. 29-34

  20
 • 4.
  Novel earth fault protection algorithm based on MV cable screen zero sequence current filter / Krzysztof Łowczowski (WE), Józef Lorenc (WE), Jerzy Andruszkiewicz (WE), Zbigniew Nadolny (WE), Józef Jacek Zawodniak // Energies - 2019, vol. 12, no. 16, s. 3190-1-3190-20

  100 2,707
 • 5.
  Wpływ pary wodnej dostarczanej do procesu spalania węgla kamiennego na skład chemiczny spalin / Bartosz Ciupek (WIT) // Przemysł Chemiczny - 2019, t. 98, nr 11, s. 1768-1772

  40 0,428
 • 6.
  Tests of changes in the resistance of heating water flow in the home heating system / Bartosz Ciupek (WIT), Wojciech Judt (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 128, s. 01010-1-01010-4

  5
 • 7.
  Analysis of temperature distribution in the heating boiler equipped with afterburning chamber / Wojciech Judt (WIT), Bartosz Ciupek (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 128, s. 01009-1-01009-3

  5
 • 8.
  Identification of character of flow realized in low power heating boilers / Wojciech Judt (WIT), Bartosz Ciupek (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 128, s. 01008-1-01008-3

  5
 • 9.
  Wpływ obecności gazów w oleju mineralnym na zdolność sit molekularnych do sorpcji wody / Mateusz Cybulski (WE), Piotr Przybyłek (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 98, s. 195-205

  5
 • 10.
  Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zasilania w ciepło gospodarstw domowych / Agata Orłowska (WE), Krzysztof Sroka (WE) // Rynek Energii - 2019, nr 1 (140), s. 38-47

  40
 • 11.
  The properties of sludge formed as a result of coagulation of backwash water from filters removing iron and manganese from groundwater / Magdalena Wołowiec, Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Iwona Lasocka-Gomuła, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda // SN Applied Sciences - 2019, vol. 1, iss. 6, s. 639-1-639-10

  5
 • 12.
  The risk of large blackouts failures in power systems / Krzysztof Sroka (WE), Daria Złotecka (WE) // Archives of Electrical Engineering - 2019, vol. 68, no. 2, s. 411-426

  40
 • 13.
  The Emission of Carbon Monoxide and Nitrogen Oxides from Boilers Supplied by a Pellet under the Influence of Changes in the Air-Fuel Equivalence Ratio / Bartosz Ciupek (WIT), Wojciech Judt (WIT), Rafał Urbaniak (WIT), Robert Kłosowiak (WIT) // Journal of Ecological Engineering - 2019, vol. 20, no. 10, s. 34-38

  40
 • 14.
  Generacja rozproszona a niezawodność / Agata Orłowska (WE) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2019, Issue 98, s. 19-30

  5
 • 15.
  Study on the Combustion Process of Premixed Methane Flames with CO2 Dilution at Elevated Pressures / Rafał Ślefarski (WIT) // Energies - 2019, vol. 12, no. 3

  100 2,707
 • 16.
  Development of Acoustic Emission Sensor Optimized for Partial Discharge Monitoring in Power Transformers / Wojciech Sikorski (WE) // Sensors - 2019, vol. 19, iss. 8, s. 1865-1-1865-30

  100 3,031
 • 17.
  Experimental Research of Changes in CO, NOx and PM Concentrations in Flue Gases During Combustion of Wood Pellets With Wheat Seeds / Bartosz Ciupek (WIT), Rafał Urbaniak (WIT), Wojciech Judt (WIT) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 2, s. 56-61

  5
 • 18.
  Wykorzystanie środowiska LabVIEW w realizacji badań eksperymentalnych urządzeń cieplnych / Wojciech Judt (WIT), Rafał Urbaniak (WIT), Bartosz Ciupek (WIT), Karolina Perz (WIT) // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe - 2019, nr 1-2, s. 272-276

  5
 • 19.
  The optimization method of HVAC system from a holistic perspective according to energy criterion / Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Energy Conversion and Management - 2019, vol. 181, s. 621-644

  200 7,181
 • 20.
  Application of Synthetic Ester for Drying Distribution Transformer Insulation—The Influence of Cellulose Thickness on Drying Efficiency / Piotr Przybyłek (WE), Hubert Morańda (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), Dominika Szcześniak // Energies - 2019, vol. 12, no. 20, s. 3874-1-3874-16

  100 2,707
 • 21.
  Distributed generation as efficient measure to improve power generation adequacy / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Agnieszka Weychan (WE) // Archives of Electrical Engineering - 2019, vol. 68, no. 2, s. 373-385

  40
 • 22.
  Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów / Piotr Przybyłek (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), Hubert Morańda (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2019, R. 95, nr 8, s. 61-64

  20
 • 23.
  MV network earth fault parameters measurement as factor supporting quality of network operation in case of renewable sources presence / Józef Lorenc (WE), Jerzy Andruszkiewicz (WE), Bogdan Staszak (WE), Jacek Handke (WE) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012061-1-012061-10

  5
 • 24.
  Wybrane problemy zawilgocenia izolacji celulozowej wysokonapięciowych izolatorów przepustowych / Krzysztof Walczak (WE), Hanna Mościcka-Grzesiak (WE), Hubert Morańda, Piotr Przybyłek (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2019, R. 95, nr 8, s. 44-48

  20
 • 25.
  Electricity used as additional medium for household supplementary space heating / Jerzy Andruszkiewicz (WE), Józef Lorenc (WE), Agnieszka Maćkowiak (WE) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 108, s. 01026-1-01026-10

  5
 • 26.
  Offshore wind farms on-site submarine cables testing and diagnosis with damped AC / Aleksandra Rakowska (WE), Krzysztof Siodła (WE), Edward Gulski, Rogier Jongen // Energies - 2019, vol. 12, no. 19, s. 3703-1-3703-14

  100 2,707
 • 27.
  Analysis of passive residual heat removal system in AP1000 nuclear power plant / Jakub Sierchuła (WE) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012095-1-012095-9

  5
 • 28.
  The influence of the presence of gasses in mineral oil on the ability of molecular sieves for water sorption / Mateusz Cybulski (WE), Piotr Przybyłek (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01030-1-01030-2

  5
 • 29.
  Ochrona przed wewnętrznymi przepięciami w sieciach SN – podstawy teoretyczne / Krzysztof Walczak (WE), Józef Jacek Zawodniak // Automatyka, Elektryka, Zakłócenia - 2019, vol. 10, nr 3 (37), s. 36-45

  5
 • 30.
  Energy cost analysis by hybrid power generation system / Bartosz Ceran (WE), Radosław Szczerbowski (WE) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012001-1-012001-8

  5
 • 31.
  Varied macronutrient uptake by plants as an effect of different fertilisation schemes evaluated by PCA / Monika Jakubus, Ewa Bakinowska (WE) // Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science - 2019, vol. in press, s. 1-13

  40 0,810
 • 32.
  Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp. / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 4 (66), s. 44-46

  5
 • 33.
  Analiza zmian współczynnika przewodności cieplnej wodnych roztworów izomaltu służących do produkcji cukierków bezcukrowych / Edyta Janeba-Bartoszewicz (WIT), Robert Kłosowiak (WIT), Natalia Idaszewska (WIT), Zuzanna Sydow (WIT), Krzysztof Bieńczak (WIT), Liliana Rak-Urbaniak // Przemysł Chemiczny - 2019, t. 98, nr 10, s. 1555-1558

  40 0,428
 • 34.
  Wolne oprogramowanie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę / Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Dawid Zamożniewicz (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2019, nr 5, s. 155-158

  5
 • 35.
  The influence of temperature changes in activated sludge processes on ibuprofen removal efficiency / Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Zając (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Anna Piątkowska (WBiIŚ), Magdalena Wawrzyniak (WTCH) // Ecological Chemistry and Engineering S - 2019, vol. 26, no. 2, s. 357-366

  40 1,467
 • 36.
  Genetic parameters and selection of maize cultivars using Bayesian inference in a multi-trait linear model / Jan Bocianowski, Kamila Nowosad, Piotr Szulc, Anna Tratwal, Ewa Bakinowska (WE), Dariusz Piesik // Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science - 2019, vol. 69, iss. 6, s. 465-478

  40 0,810
 • 37.
  Exergy evaluation of a heat supply system with vapor compression heat pumps / Agata Rijs, Tomasz Mróz (WBiIŚ) // Energies - 2019, vol. 12, no. 6

  100 2,707
 • 38.
  Thermal properties of natural ester and low viscosity natural ester in the aspect of the reliable operation of the transformer cooling system / Grzegorz Dombek (WE), Zbigniew Nadolny (WE), Agnieszka Marcinkowska (WTCH) // Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability - 2019, vol. 21, no. 3, s. 384-391

  100 1,806
 • 39.
  Modelowanie sieci wodociągowych w warunkach obniżonego ciśnienia / Alicja Bałut (WBiIŚ) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2019, nr 6, s. 201-205

  5
 • 40.
  Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) - aspekt ekonomiczny / Bartosz Radomski (WBiIŚ), Tomasz M. Mróz (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 7, s. 243-252

  5
 • 41.
  Optimization of cooling of gas turbine blades with channels filled with porous material / Andrzej Frąckowiak (WIT), Jens von Wolfersdorf, Michał Ciałkowski (WIT) // International Journal of Thermal Sciences - 2019, vol. 136, s. 370-378

  140 3,488
 • 42.
  Wpływ rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych na skład chemiczny spalin / Bartosz Ciupek (WIT), Edyta Janeba-Bartoszewicz (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // Przemysł Chemiczny - 2019, t. 98, nr 8, s. 1283-1285

  40 0,428
 • 43.
  Evaluation of surfactant removal efficiency in selected domestic wastewater treatment plants in Poland / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH), Jakub Idkowiak // Journal of Environmental Health Science and Engineering - 2019, in press, in press

  100 2,773
 • 44.
  Piętnaście lat doświadczeń z badań i diagnostyki elektroenergetycznych linii kablowych tłumionym AC w miejscu zainstalowania / Aleksandra Rakowska (WE), Krzysztof Siodła (WE), Edward Gulski, Rogier Jongen, Jarosław Parciak // Wiadomości Elektrotechniczne - 2019, nr 9, s. 39-45

  5
 • 45.
  Energy optimization of HVAC system from a holistic perspective: Operating theater application / Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Energy Conversion and Management - 2019, vol. 182, s. 461-496

  200 7,181
 • 46.
  The effect of the mixing of water from different sources in the water supply system on tap water quality – a full-scale technical investigation case study / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Water Science and Technology: Water Supply - 2019, vol. 19, iss. 1, s. 303-312

  20 0,922
 • 47.
  Ranking Approach to Scheduling Repairs of a Water Distribution System for the Post-Disaster Response and Restoration Service / Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Przemysław Zakrzewski (WI) // Water - 2019, vol. 11, iss. 8, s. 1591-1-1591-23

  70 2,524
 • 48.
  Analysis of the Gas Flow in a Labyrinth Seal of Variable Pitch / Damian Joachimiak (WIT), Piotr Krzyślak (WIT) // Journal of Applied Fluid Mechanics - 2019, vol. 12, no. 3, s. 921-930

  70 0,914
 • 49.
  Associations between the Level of Trace Elements and Minerals and Folate in Maternal Serum and Amniotic Fluid and Congenital Abnormalities / Rafał Kocyłowski, Mariusz Grzesiak, Zuzanna Gaj, Wiktor Lorenc, Ewa Bakinowska (WE), Danuta Barałkiewicz, Constantin S. von Kaisenberg, Yvonne Lamers, Joanna Suliburska // Nutrients - 2019, vol. 11, no. 2, s. 1-12

  140 4,171
 • 50.
  Naegleria fowleri – niebezpieczna ameba w zbiornikach wodnych / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 5 (67), s. 55-66

  5
 • 51.
  Oczyszczanie wód opadowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 5 (67), s. 30-33

  5
 • 52.
  Determination of distribution of heat-conducting material concentration in protective layer of thermal protection system panel / Łukasz Brodzik (WIT), Andrzej Frąckowiak (WIT) // Thermal Science - 2019, vol. 23, no. 4, s. 1025-1034

  40 1,541
 • 53.
  Experimental studies on influence of ceramic catalysts on the quality of combustion process of low power boiler / Bartosz Ciupek (WIT), Wojciech Judt (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // Rynek Energii - 2019, nr 4 (143), s. 78-84

  40
 • 54.
  Electrodynamic Contact Bounce Induced by Fault Current in Low-Voltage Relays / Andrzej Książkiewicz (WE), Grzegorz Dombek (WE), Karol Nowak (WE), Jerzy Janiszewski (WE) // Energies - 2019, vol. 12, no. 20, s. 3926-1-3926-13

  100 2,707
 • 55.
  Analysis of the heat transfer for processes of the cylinder heating in the heat-treating furnace on the basis of solving the inverse problem / Magda Joachimiak (WIT), Damian Joachimiak (WIT), Michał Ciałkowski (WIT), Leszek Małdziński (WIT), Piotr Okoniewicz (WIT), Karolina Ostrowska (WIT) // International Journal of Thermal Sciences - 2019, vol. 145, s. 1-11

  140 3,488
 • 56.
  A method of cooling capacity enhancement of ceiling panel / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 116, s. 00099-1-00099-6

  5
 • 57.
  Innowacyjne zastosowanie nanorurek węglowych hydrofobowych w budownictwie drogowym / Agnieszka Wróblewska (WIT), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), Patrycja Kroczek // Drogownictwo - 2019, nr 7-8, s. 203-209

  5
 • 58.
  Caproic acid production from acid whey via open culture fermentation – evaluation of the role of electron donors and downstream processing / Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ), Anna Duber (WBiIŚ), Roman Zagrodnik, Filip Walkiewicz (WTCH), Mateusz Łężyk (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Bioresource Technology - 2019, vol. 279, s. 74-83

  140 6,669
 • 59.
  The effect of gas admixture on the low pressure arc properties / Aniela Kamińska (WE) // Romanian Journal of Physics - 2019, vol. 64, no. 3-4

  70 1,460
 • 60.
  Monitoring jakości wody na pływalniach - parametry fizykochemiczne / Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Dudek // Technologia Wody - 2019, nr 1 (63), s. 54-58

  5
 • 61.
  Experience with capacitive on-line sensors for moisture evaluation in transformer insulation / Ivanka Atanasova-Höhlein, Maja Končan-Gradnik, Tim Gradnik, Biljana Čuček, Piotr Przybyłek (WE), Krzysztof Siodła (WE), Knut Liland, Senja Leivo, Qiang Liu // IEEE Electrical Insulation Magazine - 2019, vol. 35, no. 2, s. 18-26

  100 1,983
 • 62.
  Thyristor Arc Eliminator for Protection of Low Voltage Electrical Equipment / Karol Nowak (WE), Jerzy Janiszewski (WE), Grzegorz Dombek (WE) // Energies - 2019, vol. 12, no. 14, s. 2749-1-2749-15

  100 2,707
 • 63.
  Change in Electric Contact Resistance of Low-Voltage Relays Affected by Fault Current / Andrzej Książkiewicz (WE), Grzegorz Dombek (WE), Karol Nowak (WE) // Materials - 2019, vol. 12, iss. 13, s. 2166-1-2166-11

  100 2,972
 • 64.
  Optimization of the heat flow by solving inverse problem in the protective layer of the TPS panel / Łukasz Brodzik (WIT), Andrzej Frąckowiak (WIT) // International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow - 2019, vol. in press

  100 1,958
 • 65.
  Zmiany w projektowaniu układów instalacji cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie zmniejszania się zapotrzebowania na ciepło budynków / Lidia Grzegorczyk, Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 1, s. 9-15

  5
 • 66.
  The Impact of Power Source Performance Decrease in a PV/WT/FC Hybrid Power Generation System on the Result of a Multi-Criteria Analysis of Load Distribution / Bartosz Ceran (WE), Agata Orłowska (WE) // Energies - 2019, vol. 12, no. 18, s. 3453-1-3453-19

  100 2,707
 • 67.
  Determination of the liquid eutectic metal fuel dual fluid reactor (DFRm) design - steady state calculations / Jakub Sierchuła (WE), Daniel Weissbach, Armin Huke, Götz Ruprecht, Konrad Czerski, Mariusz P. Dąbrowski // International Journal of Energy Research - 2019, vol. 43, no. 5

  100 3,343
 • 68.
  Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe / Adam Nygard (WIT), Jarosław Bartoszewicz (WIT), Krzysztof Bieńczak (WIT) // Przemysł Chemiczny - 2019, t. 98, nr 8, s. 1281-1282

  40 0,428
 • 69.
  The multi-state reliability model of a wind turbine / Agata Orłowska (WE) // ITM Web of Conferences - 2019, vol. 28, s. 01050-1-01050-2

  5
 • 70.
  Nowe rozwiązania w systemie CZIP(R)-PRO / Beata Zięba, Władysław Sieluk, Bartosz Olejnik (WE) // INPE - Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych - 2019, nr 235, s. 3-16

  5
 • 71.
  Welding tendency for selected contact materials under different switching conditions / Andrzej Książkiewicz (WE), Jerzy Janiszewski (WE) // Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability - 2019, vol. 21, no. 2, s. 237-245

  100 1,806
 • 72.
  Reduction of Power Production Costs in a Wind Power Plant–Flywheel Energy Storage System Arrangement / Andrzej Tomczewski (WE), Leszek Kasprzyk (WE), Zbigniew Nadolny (WE) // Energies - 2019, vol. 12, no. 10, s. 1942-1-1942-24

  100 2,707
 • 73.
  Analysis of Gas Generated in Mineral Oil, Synthetic Ester, and Natural Ester as a Consequence of Thermal Faults / Piotr Przybyłek (WE), Jarosław Gielniak (WE) // IEEE Access - 2019, vol. 7, s. 65040-65051

  100 4,098
 • 74.
  Analysis of Cable Screen Currents for Diagnostics Purposes / Krzysztof Łowczowski (WE), Bartosz Olejnik (WE), Zbigniew Nadolny (WE) // Energies - 2019, vol. 12, no. 7

  100 2,707
 • 75.
  Analiza możliwości stosowania systemu wentylacji zdecentralizowanej w budynkach edukacyjnych / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Instal - 2019, nr 10, s. 20-26

  20
 • 76.
  Zapotrzebowanie na energię oraz koszty klimatyzacji w układzie z recyrkulacją i rekuperatorem dla pomieszczenia czystego / Monika Maćkowiak (WBiIŚ), Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Instal - 2019, nr 10, s. 28-33

  20
 • 77.
  Arsen - czy może być w wodzie do picia? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 9, s. 40-42

  5
 • 78.
  Co może być w wodzie? Cz.3 - kreozot / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 7-8, s. 38-40

  5
 • 79.
  Co może być w wodzie? Cz.2 - triklosan / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 6, s. 35-37

  5
 • 80.
  Active Dielectric Window: A New Concept of Combined Acoustic Emission and Electromagnetic Partial Discharge Detector for Power Transformers / Wojciech Sikorski (WE) // Energies - 2019, vol. 12, no. 1

  100 2,707
 • 81.
  Analysis of the operating conditions of mobile composite airfield pavements / Agnieszka Wróblewska (WIT), Mariusz Wesołowski // Road Materials and Pavement Design - 2019, vol. in press

  140 1,980
 • 82.
  The analysis of a jet structure inside a reverse chamber / Robert Kłosowiak (WIT), Jarosław Bartoszewicz (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // Thermal Science - 2019, vol. 23, no. 4, s. 1357-1365

  40 1,541
 • 83.
  Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście. / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2019, nr 5, s. 165-171

  5
 • 84.
  Co może być w wodzie? Cz.1 - bisfenol A / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 5, s. 59-62

  5
 • 85.
  Kable - Komitet Studiów B1 / Aleksandra Rakowska (WE) // Energetyka - 2019, nr 3, s. 147-151

  5
 • 86.
  Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej / Joanna Sinacka (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2019, nr 1, s. 54-56

  5
 • 87.
  Algorytmy samoczynnego częstotliwościowego odciążania w świetle obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej / Jacek Handke (WE), Bartosz Olejnik (WE), Aleksandra Schött (WE) // Przegląd Elektrotechniczny - 2019, R. 95, nr 2, s. 7-10

  20
 • 88.
  The sorption of organic compounds from water during technological start-up of carbon filters / Dorota Holc (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Beata Mądrecka (WBiIŚ), Zefiryn Cybulski // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 100, s. 00027-1-00027-8

  5
 • 89.
  Analysis of the possibility of identifying incorrect operation of heating devices in real conditions / Adam Nygard (WIT), Jarosław Bartoszewicz (WIT), Rafał Urbaniak (WIT) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 108, s. 01013-1-01013-9

  5
 • 90.
  The concept of use of PV/WT/FC hybrid power generation system for smoothing the energy profile of the consumer / Bartosz Ceran (WE) // Energy - 2019, vol. 167, s. 853-865

  200 5,537
 • 91.
  Removal of Heavy Metals and Metalloids from Water Using Drinking Water Treatment Residuals as Adsorbents: A Review / Magdalena Wołowiec, Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ), Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda // Minerals - 2019, vol. 9, iss. 8, s. 487-1-487-17

  100 2,250
 • 92.
  Energooptymalne sterowanie układem klimatyzacji z recyrkulacją powietrza i obrotowym regeneratorem energii dla pomieszczenia czystego / Monika Maćkowiak (WBiIŚ), Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 8, s. 310-317

  5
 • 93.
  Znaczenie procesu dezynfekcji w zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Marek M. Sozański (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska - 2019, vol. 41, nr 1, s. 3-9

  40 0,836
 • 94.
  Integration of a heat exchanger on the supply air with the ground-sourceheat pump in a passive house – case study / Bartosz Radomski (WBiIŚ), Lawrence Drojetzki (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 214, s. 012087-1-012087-11

  5
 • 95.
  Gospodarka wodno-ściekowa w szpitalach onkologicznych / Zofia Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Przemysław Muszyński (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 2 (64), s. 48-51

  5
 • 96.
  Analysis of a cross-flow influence for a turbulence progress in an initial segment of axisymmetric duct / Wojciech Judt (WIT), Jarosław Bartoszewicz (WIT) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 254, s. 02027-1-02027-8

  5
 • 97.
  Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach energetycznie efektywnych / Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 4, s. 149-158

  5
 • 98.
  Disinfection By-Products in Swimming Pool Water and Possibilities of Limiting Their Impact on Health of Swimmer / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Alicja Piotrowska (WBiIŚ) // Geomatics and Environmental Engineering - 2019, vol. 13, no. 3, s. 71-92

  20
 • 99.
  Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich za pomocą programu TRNSYS / Maria T. Małek (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 4, s. 142-148

  5
 • 100.
  Environmental factors driving the occurrence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes / Agnieszka Budzyńska, Joanna Rosińska, Aleksandra Pełechata, Magdalena Toporowska, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Anna Kozak, Beata Messyasz, Wojciech Pęczuła, Mikołaj Kokociński, Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Magdalena Grabowska, Beata Mądrecka (WBiIŚ), Michał Niedźwiecki, Pablo Alcaraz-Párraga, Mariusz Pełechaty, Maciej Karpowicz, Barbara Pawlik-Skowrońska // Science of the Total Environment - 2019, vol. 650, part 1, s. 1338-1347

  140 5,589