Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = nauki chemiczne, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1137)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  3D chitin scaffolds of marine demosponge origin for biomimetic mollusk hemolymph-associated biomineralization ex-vivo / Marcin Wysokowski (WTCH), Tomasz Machałowski (WTCH), Iaroslav Petrenko, Christian Schimpf, David Rafaja, Roberta Galli, Jerzy Ziętek, Snežana Pantović, Alona Voronkina, Valentine Kovalchuk, Viatcheslav N. Ivanenko, Bert W. Hoeksema, Cristina Diaz, Yuliya Khrunyk, Allison L. Stelling, Marco Giovine, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // Marine Drugs - 2020, vol. 18, iss. 2, s. 123-1-123-26

  100 3,772
 • 2.
  A highly effective approach to cofactor regeneration and subsequent membrane separation of bioconversion products : kinetic parameters andeffect of process conditions / Karolina Bachosz (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Łukasz Marczak, Jacek Błażewicz (WIiT), Teofil Jesionowski (WTCH) // Bioresource Technology Reports - 2020, vol. 9, s. 100365-1-100365-5

  20
 • 3.
  Acinetobacter sp. as the key player in diesel oil degrading community exposed to PAHs and heavy metals / Jakub Czarny, Justyna Staninska-Pięta, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Wojciech Juzwa, Agnieszka Wolniewicz, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Hazardous Materials - 2020, vol. 383, s. 121168-1-121168-10

  200 7,650
 • 4.
  Analiza wpływu otworu ślepego oraz wymiarów rozpylacza wirowego na proces rozpylania cieczy / Tomasz Burda, Franciszek Klimczak, Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (PP), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 6-9

  20
 • 5.
  Analiza wytwarzanych roztworów stosowanych w obróbce mechanicznej metali / Aneta Frycz, Arkadiusz Malendowicz, Waldemar Szaferski (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 38-45

  20
 • 6.
  Bacteria involved in biodegradation of creosote PAH – a case study of longterm contaminated industrial area / Wojciech Smułek (WTCH), Mateusz Sydow, Jadwiga Zabielska-Matejuk, Ewa Kaczorek (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2020, vol. 187, s. 109843-1-109843-10

  100 4,527
 • 7.
  Badania rozpylaczy dwufazowych o przepływie zawirowanym / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (PP), Tomasz Szulc // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 84-87

  20
 • 8.
  Binary mixtures of ionic liquids based on EMIm cation and fluorinated anions: physico-chemical characterization in view of their application as low-temperature electrolytes / Emmanuel Pameté Yambou (WTCH), Barbara Górska (WTCH), François Béguin (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 298, s. 111959-1-111959-10

  100 4,561
 • 9.
  Biodegradation of ritalinic acid by Nocardioides sp. – Novel imidazole-based alkaloid metabolite as a potential marker in sewage epidemiology / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Daniel Baranowski, Grzegorz Framski, Łukasz Marczak, Monika Čvančarová, Philippe F.X. Corvini, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Hazardous Materials - 2020, vol. 385, s. 121554

  200 7,650
 • 10.
  Calcium zeolites as intelligent carriers in controlled release of bisphosphonates / Mariusz Sandomierski (WTCH), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // International Journal of Pharmaceutics - 2020, vol. 578, s. 119117-1-119117-9

  100 4,213
 • 11.
  Carbon black modified with 4‐hydroxymethylbenzenediazonium salt as filler for phenol‐formaldehyde resins and abrasive tools / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WIMiFT), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Journal of Applied Polymer Science - 2020, vol. 137, iss. 3, s. 48160-1-48160-8

  70 2,188
 • 12.
  Characterization of mesoporous aluminosilicate materials by means of inverse liquid chromatography / Katarzyna Adamska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH) // Journal of Chromatography A - 2020, vol. 1610, s. 460544-1-460544-8

  100 3,858
 • 13.
  Characterization of St. John's wort (Hypericum perforatum L.) and the impact of filtration process on bioactive extracts incorporated into carbohydrate-based hydrogels / Maciej Jarzębski, Wojciech Smułek (WTCH), Hanna Maria Baranowska, Łukasz Masewicz, Joanna Kobus-Cisowska, Marta Ligaj, Ewa Kaczorek (WTCH) // Food Hydrocolloids - 2020, vol. 104, s. 105748-1-105748-10

  140 5,839
 • 14.
  Correlation between partial inhibition of hydrogen evolution using thiourea and catalytic activity of AB5-type hydrogen storage alloy towards borohydride electrooxidation / Małgorzata Graś (WTCH), Jarosław Wojciechowski (WTCH), Katarzyna Lota, Tomasz Buchwald (WIMiFT), Jacek Ryl, Grzegorz Lota (WTCH) // Journal of Alloys and Compounds - 2020, vol. 823, s. 154553-1-154553-12

  100 4,175
 • 15.
  Direct separation of acetate and furfural from xylose by nanofiltration of birch pretreated liquor : effect of process conditions and separation mechanism / Jakub Zdarta (WTCH), Anders Thygesen, Martin S. Holm, Anne S. Meyer, Manuel Pinelo // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 239, s. 116546-1-116546-11

  140 5,107
 • 16.
  Efekt „core-hole” w odpływie wody ze zbiornika / Leszek Dudek, Cezary Piecka, Marek Ochowiak (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 32-37

  20
 • 17.
  Electrochemical properties of modified negative electrode for Ni-MH cell / Katarzyna Lota, Paweł Swoboda, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczyńska, Rafał Mańczak, Łukasz Kolanowski, Grzegorz Lota (WTCH) // Current Applied Physics - 2020, vol. 20, iss. 1, s. 106-113

  70 2,010
 • 18.
  Elimination of carcinogenic chromium(VI) by reduction at two-phase system / Grzegorz Wójcik, Karolina Wieszczycka (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 238, s. 116410-1-116410-10

  140 5,107
 • 19.
  How to accurately assess surfactant biodegradation-impact of sorption on the validity of results / Dorota Cierniak (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Andreas P. Loibner, Hermann J. Heipieper, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Applied Microbiology and Biotechnology - 2020, vol. 104, s. 1-12

  100 3,670
 • 20.
  Hydrometallurgical recovery of cobalt(II) from spent industrial catalysts / Zuzanna Wiecka (WTCH), Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Ryszard Cierpiszewski, Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Catalysts - 2020, vol. 10, iss. 1, s. 61-1-61-13

  100 3,444
 • 21.
  Improving the toughness and thermal resistance of polyoxymethylene/poly(lactic acid) blends : evaluation of structure – properties correlation for reactive processing / Jacek Andrzejewski (WIM), Katarzyna Skórczewska, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Polymer - 2020, vol. 12, iss. 2, s. 307-1-307-24

  100 3,771
 • 22.
  Influence of difference in density of solids on mixing efficiency in the designed static mixer / Marek Ochowiak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WIM), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 821-831

  20
 • 23.
  Infuence of diazonium and surfactant modifcation of the mesoporous material on its adsorption properties / Mariusz Sandomierski (WTCH), Kornelia Poniedziałek (WTCH), Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Chemical Papers - 2020, vol. 74, iss. 3, s. 929-938

  40 1,246
 • 24.
  Interfacial aspects induced by saturated aqueous electrolytes in electrochemical capacitor applications / Przemysław Galek (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH) // Electrochimica Acta - 2020, vol. 334, s. 135572-1-135572-12

  100 5,383
 • 25.
  Kinetics and thermodynamics of thermal degradation of different starches and estimation the OH group and H2O content on the surface by TG/DTG-DTA / Marita Pigłowska (WTCH), Beata Kurc (WTCH), Łukasz Rymaniak (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Paweł Fuć (WILiT) // Polymers - 2020, vol. 12, iss. 2, s. 12020357-1-12020357-13

  100 3,164
 • 26.
  Koncepcja mieszalnika przepływowego, jako alternatywnej metody otrzymywania emulsji / Waldemar Szaferski (WTCH), Paweł Mikołajczyk, Paulina Nowak // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 105-112

  20
 • 27.
  Ligandless, deep eutectic solvent-based ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction with solidification of the aqueous phase for preconcentration of lead, cadmium, cobalt and nickel in water samples / Justyna Werner (WTCH) // Journal of Separation Science - 2020, in press, s. 1-9

  70 2,516
 • 28.
  Lipid–protein interactions in Langmuir monolayers under dynamically varied conditions / Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Journal of Physical Chemistry B - 2020, vol. 124, iss. 1, s. 302-311

  140 2,923
 • 29.
  Marine Algae as natural indicator of environmental cleanliness / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // Water Air and Soil Pollution - 2020, vol. 231, no. 97, s. 231:97-1-231:91-8

  70 1,774
 • 30.
  Mesostructured cellular foam silica materials for laccase immobilization and tetracycline removal : a comprehensive study / Jakub Zdarta (WTCH), Agnieszka Feliczak-Guzik, Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Izabela Nowak, Teofil Jesionowski (WTCH) // Microporous and Mesoporous Materials - 2020, vol. 291, s. 109688-1-109688-9

  100 4,182
 • 31.
  Microbial Degradation of Hydrocarbons—Basic Principles for Bioremediation: A Review / Łukasz Ławniczak (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Andreas P. Loibner, Hermann J. Heipieper, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Molecules - 2020, vol. 25, iss. 4, s. 856

  100 3,060
 • 32.
  Modification of the bacterial cell wall-is the bioavailability important in creosote biodegradation? / Wojciech Smułek (WTCH), Amanda Pacholak (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // Processes - 2020, vol. 8, iss. 2, s. 1-10

  70 1,963
 • 33.
  Naturally pre-designed biomaterials: spider molting cuticle as a functional crude oil sorbent / Tomasz Machałowski (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Iaroslav Petrenko, Andriy Fursov, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Moh'd M. Amro, Heike Meissner, Yvonne Joseph, Bakhtiyor Fazilov, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2020, vol. 261, s. 110218-1-110218-12

  100 4,865
 • 34.
  Ni–La composite coating obtained using deep eutectic solvent and its electrocatalytic activity / Kacper Kopczyński (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH) // Chemical Papers - 2020, vol. 74, iss. 5, s. 1691-1696

  40 1,246
 • 35.
  Novel deep eutectic solvent-based ultrasounds-assisted dispersive liquid-liquid microextraction with solidification of the aqueous phase for HPLC-UV determination of aromatic amines in environmental samples / Justyna Werner (WTCH) // Microchemical Journal - 2020, vol. 153, s. 104405-1-104405-7

  70 3,206
 • 36.
  Novel ionic liquid-modified polymers for highly effective adsorption of heavy metals ions / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 236, s. 116313-1-116313-10

  140 5,107
 • 37.
  Recent developments in modification of lignin using ionic liquids for the fabrication of advanced materials – a review / Tadeusz J. Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 301, s. 112417-1-112417-30

  100 4,561
 • 38.
  Recovery of alpha-ketoglutaric acid from model fermentation broth using electrodialysis with bipolar membrane / Mateusz Szczygiełda (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Separation Science and Technology - 2020, vol. 55, no. 1, s. 165-175

  40 1,354
 • 39.
  Significance of swirl flow separator modification in rainwater treatment technology / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WIM), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 775-784

  20
 • 40.
  Silver and gold nanoparticles as chemical probes of the presence of heavy metal ions / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Emilia Konował (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 302, s. 112559-1-112559-7

  100 4,561
 • 41.
  Studies on a simplex pressure-swirl atomizers with a different spin chamber shape / Sylwia Włodarczak (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Marcin Janczarek (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WIM), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 903-911

  20
 • 42.
  Study of surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the presence of hydrochloric acid and heavy metal ions / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 299, s. 112170-1-112170-16

  100 4,561
 • 43.
  Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications / Krzysztof Tadyszak, Jagoda Litowczenko, Łukasz Majchrzycki, Paweł Jeżowski (WTCH), Karol Załęski, Błażej Scheibe // Materials Chemistry and Physics - 2020, vol. 239, s. 122033-122044

  70 2,781
 • 44.
  Task-specific ionic liquid impregnated resin for zinc(II) recovery from chloride solutions in press / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 299, s. 112115-1-112115-10

  100 4,561
 • 45.
  The effect of fermentation broth composition on removal of carboxylic acids by reactive extraction with Cyanex 923 / Agnieszka Krzyżkowska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 236, s. 116289-1-116289-14

  140 5,107
 • 46.
  The impact of the vanadium oxide addition on the physicochemical performance stability and intercalation of lithium ions of the TiO2-rGO-electrode in lithium ion batteries / Beata Kurc (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Łukasz Rymaniak (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Adam Piasecki (WIMiFT), Paweł Fuć (WILiT) // Materials - 2020, vol. 13, iss. 4, s. 1-17

  140 2,972
 • 47.
  The influence of sorption material preparation on the removal of metal ions from the aqueous solution / Anna Parus (WTCH), Daria Rosińska (DP), Bożena Karbowska (WTCH) // Chemistry and Ecology - 2020, vol. 36, iss. 1, s. 16-29

  40 1,214
 • 48.
  The performance of multicomponent oxide systems based on TiO2, ZrO2 and SiO2 in the photocatalytic degradation of Rhodamine B : mechanism and kinetic studies / Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Dariusz Świgoń (WTCH), Piotr Rychtowski (WTCH), Dariusz Moszyński, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects - 2020, vol. 586, s. 124272-1-124272-17

  70 3,131
 • 49.
  The possibility of the polyurethane layer attachment to the unmodified and diazonium-modified titanium alloy applied as potential biomaterial / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WIMiFT), Adam Voelkel (WTCH) // Surface and Coatings Technology - 2020, vol. 385, s. 125389-1-125389-6

  100 3,192
 • 50.
  Thermodynamic, viscoelastic and electrial properties of lipid membranes in the presence of astaxanthin / Katarzyna Dopierała (WTCH), Katarzyna Karwowska, Aneta D. Petelska, Krystyna Prochaska (WTCH) // Biophysical Chemistry - 2020, vol. 258, s. 106318-1-106318-9

  70 1,745
 • 51.
  Third-generation ionic liquids with N-alkylated 1,4- diazabicyclo[2.2.2]octane cations and pelargonate anions / Anna Turguła (WTCH), Konrad Stęsik (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Tomasz Klejdysz, Tadeusz Praczyk, Juliusz Pernak (WTCH) // RSC Advances - 2020, vol. 10, s. 8653-8663

  100 3,049
 • 52.
  Transformation of Indole-3-butyric Acid into ionic liquids as a sustainable strategy leading to highly efficient plant growth stimulators / Damian Krystian Kaczmarek (WTCH), Tomasz Kleiber, Liu Wenping, Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // ACS Sustainable Chemistry & Engineering - 2020, vol. 8, s. 1591-1598

  140 6,970
 • 53.
  Two-step synthesis of well-ordered layered graphite oxide with high oxidation degree / Bartosz Gurzęda (WTCH), Ahmed Subrati, Patryk Florczak, Zuzanna Kabacińska (WTCH), Tomasz Buchwald (WIMiFT), Lesław Smardz, Barbara Peplińska, Stefan Jurga, Piotr Krawczyk (WTCH) // Applied Surface Science - 2020, vol. 507, s. 145049-1-145049-8

  140 5,155
 • 54.
  Ultrasound- and microwave-assisted intermittent drying of red beetroot / Justyna Szadzińska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Andrzej Pawłowski (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Reihaneh Pashminehazar, Abdolreza Kharaghani // Drying Technology - 2020, vol. 38, iss. 1-2, s. 93-107

  100 2,307
 • 55.
  Wetting properties of Saponaria officinalis saponins / Edyta Rykiel, Wojciech Smułek (WTCH), Anna Zdziennicka, Ewa Kaczorek (WTCH), Bronisław Jańczuk // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects - 2020, vol. 584, s. 123980-1-123980-7

  70 3,131
 • 56.
  Wpływ zmian ciśnienia na proces mieszania hydraulicznego / Aleksandra Łukasik, Natalia Majcher, Aleksandra Golczak (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 93-99

  20
 • 57.
  Hybrid electrochemical and biological treatment of herbicidal ionic liquids comprising the MCPA anion / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Andrzej Borkowski, Florence Fourcade, Hermann J. Heipieper, Grzegorz Lota (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2019, vol. 181, s. 172-179

  100 4,527
 • 58.
  Aspekty bezpieczeństwa przechowywania wodoru w przemyśle / Michał Hyrycz, Rafał Tulisz, Piotr Mitkowski (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Bezpieczeństwo Inżynierii Procesowej", 2019 - s. 15-25

 • 59.
  Ionic liquid functionalized silica as novel sorbents ions of heavy metals / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 60.
  Microcapsules containg Task-Specific Ionic Liquids for Zn(II) and Cu(II) recovery from dilute aqueous solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 61.
  Novel ionic liquid modified polymers sorbent for metals removal / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 62.
  Analiza oczyszczania wód opadowych z zanieczyszczeń zawiesin lekkich w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Dominik Walczak, Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 59-60

 • 63.
  Badania wirowych regulatorów przepływu o zmodyfikowanej konstrukcji / Bożena Karbowska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 35-36

 • 64.
  Bilans masy w spływającym swobodnie filmie cieczy wzdłuż ścianki zawierającej składnik rozpuszczalny w wodzie / Adrian Gralikowski (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 21-22

 • 65.
  Koncepcja, projekt i wykonanie regulatorów przepływu typu “core-hole” / Izabela Kamola, Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 33-34

 • 66.
  Opory przepływu w rozpylaczu dwufazowym z wypełnieniem / Krzysztof Szewczyk, Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 55-56

 • 67.
  Porównanie wybranych modeli matematycznych współczynników oporów opadania cząstek ciała stałego w płynach newtonowskich / Michał Hyrycz (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 29-30

 • 68.
  Projekt i podstawowe badania mieszadeł turbinowych o skręconych łopatkach / Klaudia Kaczmarek, Aleksandra Szczawińska, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 31-32

 • 69.
  Symulacja otrzymywania L-lizyny HCl w oparciu o komputerowe wspomaganie projektowania ChemCAD / Rafał Tulisz, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 57-58

 • 70.
  Symulacja procesu rozdzielania mieszaniny aceton-etanol-kwas octowy / Rafał Kosiński, Natalia Wojciechowska, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 39-40

 • 71.
  Wytwarzanie emulsji w rozpylaczu z mieszaniem statycznym / Agnieszka Pokora, Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 53-54

 • 72.
  Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do wyznaczania charakterystyki aerozolu / Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 63-64

 • 73.
  A Comparative Computational Investigation of Phosgene Adsorption on (XY)(12) (X=Al, B and Y=N, P) Nanoclusters: DFT Investigations / Rahman Padash, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Rad, Ali Shokuhi, A. Sobhani-Nasab, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // Journal of Cluster Science - 2019, vol. 30, iss. 1, s. 203-218

  70 2,125
 • 74.
  A comparison of ETV and LA for the determination of trace elements in solid samples by MIP OES / Henryk Matusiewicz, Mariusz Ślachciński (WTCH) // Ecological Chemistry and Engineering S - 2019, vol. 26, no. 3, s. 429-441

  40 1,467
 • 75.
  A high-density polyethylene container based on ZnO/lignin dual fillers with potential antimicrobial activity / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Karol Bula (WBMiZ), Anna Dobrowolska, Czaczyk Katarzyna, Teofil Jesionowski (WTCH) // Polymer Testing - 2019, vol. 73, s. 51-59

  100 2,943
 • 76.
  A nanocomposite consisting of reduced graphene oxide and electropolymerized β-cyclodextrin for voltammetric sensing of levofloxacin / Mohammad Hossein Ghanbari, Faezeh Shahdost-fard, Alireza Khoshroo, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mohammad Reza Ganjali, Marcin Wysokowski (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Parvaneh Rahimi, Yvonne Joseph, Hermann Ehrlich // Microchimica Acta : Analytical Sciences Based on Micro- and Nanomaterials - 2019, vol. 186, iss. 7, s. 438-1-438-11

  140 5,479
 • 77.
  A novel biocatalytic system obtained via immobilization of aminoacylase onto sol–gel derived ZrO2·SiO2 binary oxide material: physicochemical characteristic and catalytic activity study / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Adsorption - 2019, vol. 25, iss. 4, s. 855-864

  70 1,731
 • 78.
  A theoretical study of two novel Schiff bases as inhibitors of carbon steel corrosion in acidic medium / Rahman Padash, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Ali Shokuhi Rad, A. Sobhani-Nasab, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // Applied Physics A - Materials Science and Processing - 2019, vol. 125, iss. 2

  70 1,784
 • 79.
  Accelerated weathering of polylactide-based composites filled with linseed cake : the influence of time and oil content within the filler / Olga Mysiukiewicz (WBMiZ), Mateusz Barczewski (WBMiZ), Katarzyna Skórczewska, Joanna Szulc, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Polymers - 2019, vol. 11, iss. 9, s. 1495-1-1495-21

  100 3,164
 • 80.
  Adiuwanty w zabiegach agrotechnicznych / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Tomasz Szulc, Ivan Pavlenko // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 211-213

  20
 • 81.
  Advanced Ga2O3/Lignin and ZrO2/Lignin Hybrid Microplatforms for Glucose Oxidase Immobilization: Evaluation of Biosensing Properties by Catalytic Glucose Oxidation / Artur Jędrzak (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Maria Kuznowicz (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // Catalysts - 2019, vol. 9, iss. 12, s. 1044-1-1044-19

  100 3,444
 • 82.
  Aesculus hippocastanum L. extract as a potential emulsion stabilizer / Maciej Jarzębski, Wojciech Smułek (WTCH), Przemysław Siejak, Joanna Kobus-Cisowska, Danuta Pieczyrak, Hanna Maria Baranowska, Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Mateusz Sopata (WBMiZ), Tomasz Białopiotrowicz, Ewa Kaczorek (WTCH) // Food Hydrocolloids - 2019, vol. 97, s. 105237-1-105237-10

  140 5,839
 • 83.
  Ageing mechanisms in electrochemical capacitors with aqueous redox-active electrolytes / Anetta Płatek (WTCH), Justyna Piwek (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // Electrochimica Acta - 2019, vol. 311, s. 211-220

  100 5,383
 • 84.
  Aktywacja powierzchni przy użyciu soli diazoniowych - możliwe kierunki zastosowania / Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 32-34

  20
 • 85.
  Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-143

  20
 • 86.
  Amphiphilic amidoxime ether as Cu(I) and Cu(II) extractant from waste etch solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 215, s. 540-547

  140 5,107
 • 87.
  Analiza i modelowanie procesu wydzielania metali z fazy wodnej w układzie pseudoemulsyjnym z zastosowaniem modułów membranowych typu Hollow Fiber / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 127-128

  20
 • 88.
  Analiza możliwości modyfikacji procesu fermentacji wywaru gorzelnianego poprzez stosowanie kosubstratów celowych oraz poprzez przetworzenie termiczne / Natalia Mioduszewska, Mariusz Adamski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 89-90

  20
 • 89.
  Analiza powierzchni stopu tytanu Ti-6Al-4V Eli modyfikowanej kwasem oktadecylofosfonowy (ODPA) / Joanna Szczuka (WFT), Tomasz Buchwald (WFT), Mariusz Sandomierski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 430-432

  20
 • 90.
  Analiza procesu destylacji rozkładowej pofermentu w aspekcie produktów gazowych, płynnych i stałych konwersji termicznej / Mariusz Adamski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 21-22

  20
 • 91.
  Analiza separacji stałych zanieczyszczeń frakcji lekkiej w zależności od lepkości fazy ciągłej w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 83-84

  20
 • 92.
  Analiza wpływu konstrukcji komory wirowej rozpylacza na proces rozpylania cieczy / Franciszek Klimczak (WTCH), Tomasz Burda (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 63-64

  20
 • 93.
  Anchor effect in polymerization kinetics: case of monofunctionalized POSS / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Dawid Prządka (WTCH), Beata Dudziec, Katarzyna Szcześniak, Ewa Andrzejewska (WTCH) // Polymers - 2019, vol. 11, iss. 3, s. 11030515-1-11030515-20

  100 3,164
 • 94.
  Application of in-line rheological measurements for characterization of polypropylene/opoka rock powder composites / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Ewa Joanna Przybylska (WTCH), Robert Przekop // Polimery - 2019, vol. 64, nr 4, s. 282-289

  40 1,121
 • 95.
  Application of the basalt powder as a filler for polypropylene composites with improved thermo‐mechanical stability and reduced flammability / Mateusz Barczewski (WBMiZ), Kamila Sałasińska, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Katarzyna Skórczewska, Joanna Szulc, Adam Piasecki (WBMiZ) // Polymer Engineering and Science - 2019, vol. 59, iss. s2, s. E71-E79

  70 1,920
 • 96.
  Assessment of the Raman spectroscopy effectiveness in determining the early changes in human enamel caused by artificial caries / Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Buchwald (WTCH) // Analyst - 2019, vol. 144, iss. 4, s. 1409-1419

  100 4,019
 • 97.
  Assessment of the total volume membrane charge density through mathematical modeling for separation of succinic acid aqueous solutions on ceramic nanofiltration membrane / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Jerzy Antczak (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Processes - 2019, vol. 7, iss. 9, s. 7090559-1-7090559-19

  70 1,963
 • 98.
  Bactericidal properties of plasmonic photocatalysts composed of noble metal nanoparticles on faceted anatase titania / Maya Endo, Marcin Janczarek, Zhishun Wei, Kunlei Wang, Agata Markowska-Szczupak, Bunsho Ohtani, Ewa Kowalska // Journal of Nanoscience and Nanotechnology - 2019, vol. 19, no. 1, s. 442-452

  40 1,093
 • 99.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

  5
 • 100.
  Badanie oddziaływania kwasu oleanolowego z albuminą osocza w filmach Langmuira-Blodgett / Aleksandra Koperska (WTCH), Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 200-202

  20