Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = nauki chemiczne, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty publikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (928)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Bacteria involved in biodegradation of creosote PAH – a case study of longterm contaminated industrial area / Wojciech Smułek (WTCH), Mateusz Sydow, Jadwiga Zabielska-Matejuk, Ewa Kaczorek (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2020, vol. 187, s. 109843-1-109843-10

  100 4,527
 • 2.
  Carbon black modified with 4‐hydroxymethylbenzenediazonium salt as filler for phenol‐formaldehyde resins and abrasive tools / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Journal of Applied Polymer Science - 2020, vol. 137, iss. 3, s. 48160-1-48160-8

  70 2,188
 • 3.
  Influence of difference in density of solids on mixing efficiency in the designed static mixer / Marek Ochowiak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WBMiZ), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 821-831

  20
 • 4.
  Novel ionic liquid-modified polymers for highly effective adsorption of heavy metals ions / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 236, s. 116313-1-116313-10

  140 5,107
 • 5.
  Significance of swirl flow separator modification in rainwater treatment technology / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WBMiZ), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 775-784

  20
 • 6.
  Studies on a simplex pressure-swirl atomizers with a different spin chamber shape / Sylwia Włodarczak (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Marcin Janczarek (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing II : Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Justyna Trojanowska (WBMiZ), Jose Machado, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic: Springer International Publishing, 2020 - s. 903-911

  20
 • 7.
  Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications / Krzysztof Tadyszak, Jagoda Litowczenko, Łukasz Majchrzycki, Paweł Jeżowski (WTCH), Karol Załęski, Błażej Scheibe // Materials Chemistry and Physics - 2020, vol. 239, s. 122033-122044

  70 2,781
 • 8.
  The performance of multicomponent oxide systems based on TiO2, ZrO2 and SiO2 in the photocatalytic degradation of Rhodamine B : mechanism and kinetic studies / Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Dariusz Świgoń (WTCH), Piotr Rychtowski (WTCH), Dariusz Moszyński, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects - 2020, vol. 586, s. 124272-1-124272-17

  70 3,131
 • 9.
  Ultrasound- and microwave-assisted intermittent drying of red beetroot / Justyna Szadzińska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Andrzej Pawłowski (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Reihaneh Pashminehazar, Abdolreza Kharaghani // Drying Technology - 2020, vol. 38, iss. 1-2, s. 93-107

  100 2,307
 • 10.
  Wetting properties of Saponaria officinalis saponins / Edyta Rykiel, Wojciech Smułek (WTCH), Anna Zdziennicka, Ewa Kaczorek (WTCH), Bronisław Jańczuk // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects - 2020, vol. 584, s. 123980-1-123980-7

  70 3,131
 • 11.
  Aspekty bezpieczeństwa przechowywania wodoru w przemyśle / Michał Hyrycz, Rafał Tulisz, Piotr Mitkowski (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Bezpieczeństwo Inżynierii Procesowej", 2019 - s. 15-25

 • 12.
  Ionic liquid functionalized silica as novel sorbents ions of heavy metals / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 13.
  Microcapsules containg Task-Specific Ionic Liquids for Zn(II) and Cu(II) recovery from dilute aqueous solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 14.
  Novel ionic liquid modified polymers sorbent for metals removal / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, 8-11 September 2019, Stiges, Spain, 2019

 • 15.
  Analiza oczyszczania wód opadowych z zanieczyszczeń zawiesin lekkich w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Dominik Walczak, Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 59-60

 • 16.
  Badania wirowych regulatorów przepływu o zmodyfikowanej konstrukcji / Bożena Karbowska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 35-36

 • 17.
  Bilans masy w spływającym swobodnie filmie cieczy wzdłuż ścianki zawierającej składnik rozpuszczalny w wodzie / Adrian Gralikowski (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 21-22

 • 18.
  Koncepcja, projekt i wykonanie regulatorów przepływu typu “core-hole” / Izabela Kamola, Marek Ochowiak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 33-34

 • 19.
  Opory przepływu w rozpylaczu dwufazowym z wypełnieniem / Krzysztof Szewczyk, Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 55-56

 • 20.
  Porównanie wybranych modeli matematycznych współczynników oporów opadania cząstek ciała stałego w płynach newtonowskich / Michał Hyrycz (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 29-30

 • 21.
  Projekt i podstawowe badania mieszadeł turbinowych o skręconych łopatkach / Klaudia Kaczmarek, Aleksandra Szczawińska, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 31-32

 • 22.
  Symulacja otrzymywania L-lizyny HCl w oparciu o komputerowe wspomaganie projektowania ChemCAD / Rafał Tulisz, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 57-58

 • 23.
  Symulacja procesu rozdzielania mieszaniny aceton-etanol-kwas octowy / Rafał Kosiński, Natalia Wojciechowska, Szymon Woziwodzki (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 39-40

 • 24.
  Wytwarzanie emulsji w rozpylaczu z mieszaniem statycznym / Agnieszka Pokora, Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 53-54

 • 25.
  Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do wyznaczania charakterystyki aerozolu / Sylwia Włodarczak (WTCH) // W: Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019, 2019 - s. 63-64

 • 26.
  A Comparative Computational Investigation of Phosgene Adsorption on (XY)(12) (X=Al, B and Y=N, P) Nanoclusters: DFT Investigations / Rahman Padash, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Rad, Ali Shokuhi, A. Sobhani-Nasab, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // Journal of Cluster Science - 2019, vol. 30, iss. 1, s. 203-218

  70 2,125
 • 27.
  A comparison of ETV and LA for the determination of trace elements in solid samples by MIP OES / Henryk Matusiewicz, Mariusz Ślachciński (WTCH) // Ecological Chemistry and Engineering S - 2019, vol. 26, no. 3, s. 429-441

  40 1,467
 • 28.
  A high-density polyethylene container based on ZnO/lignin dual fillers with potential antimicrobial activity / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Karol Bula (WBMiZ), Anna Dobrowolska, Czaczyk Katarzyna, Teofil Jesionowski (WTCH) // Polymer Testing - 2019, vol. 73, s. 51-59

  100 2,943
 • 29.
  A nanocomposite consisting of reduced graphene oxide and electropolymerized β-cyclodextrin for voltammetric sensing of levofloxacin / Mohammad Hossein Ghanbari, Faezeh Shahdost-fard, Alireza Khoshroo, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mohammad Reza Ganjali, Marcin Wysokowski (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Parvaneh Rahimi, Yvonne Joseph, Hermann Ehrlich // Microchimica Acta : Analytical Sciences Based on Micro- and Nanomaterials - 2019, vol. 186, iss. 7, s. 438-1-438-11

  140 5,479
 • 30.
  A novel biocatalytic system obtained via immobilization of aminoacylase onto sol–gel derived ZrO2·SiO2 binary oxide material: physicochemical characteristic and catalytic activity study / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Filip Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Adsorption - 2019, vol. 25, iss. 4, s. 855-864

  70 1,731
 • 31.
  A theoretical study of two novel Schiff bases as inhibitors of carbon steel corrosion in acidic medium / Rahman Padash, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Ali Shokuhi Rad, A. Sobhani-Nasab, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // Applied Physics A - Materials Science and Processing - 2019, vol. 125, iss. 2

  70 1,784
 • 32.
  Advanced Ga2O3/Lignin and ZrO2/Lignin Hybrid Microplatforms for Glucose Oxidase Immobilization: Evaluation of Biosensing Properties by Catalytic Glucose Oxidation / Artur Jędrzak (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Maria Kuznowicz (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // Catalysts - 2019, vol. 9, iss. 12, s. 1044-1-1044-19

  100 3,444
 • 33.
  Aesculus hippocastanum L. extract as a potential emulsion stabilizer / Maciej Jarzębski, Wojciech Smułek (WTCH), Przemysław Siejak, Joanna Kobus-Cisowska, Danuta Pieczyrak, Hanna Maria Baranowska, Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Mateusz Sopata (WBMiZ), Tomasz Białopiotrowicz, Ewa Kaczorek (WTCH) // Food Hydrocolloids - 2019, vol. 97, s. 105237-1-105237-10

  140 5,839
 • 34.
  Amphiphilic amidoxime ether as Cu(I) and Cu(II) extractant from waste etch solution / Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 215, s. 540-547

  140 5,107
 • 35.
  Analiza i modelowanie procesu wydzielania metali z fazy wodnej w układzie pseudoemulsyjnym z zastosowaniem modułów membranowych typu Hollow Fiber / Katarzyna Staszak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Maciej Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 127-128

  20
 • 36.
  Analiza możliwości modyfikacji procesu fermentacji wywaru gorzelnianego poprzez stosowanie kosubstratów celowych oraz poprzez przetworzenie termiczne / Natalia Mioduszewska, Mariusz Adamski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 89-90

  20
 • 37.
  Analiza procesu destylacji rozkładowej pofermentu w aspekcie produktów gazowych, płynnych i stałych konwersji termicznej / Mariusz Adamski, Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 21-22

  20
 • 38.
  Analiza separacji stałych zanieczyszczeń frakcji lekkiej w zależności od lepkości fazy ciągłej w zmodyfikowanych osadnikach wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 83-84

  20
 • 39.
  Analiza wpływu konstrukcji komory wirowej rozpylacza na proces rozpylania cieczy / Franciszek Klimczak (WTCH), Tomasz Burda (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 63-64

  20
 • 40.
  Anchor effect in polymerization kinetics: case of monofunctionalized POSS / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Dawid Prządka (WTCH), Beata Dudziec, Katarzyna Szcześniak, Ewa Andrzejewska (WTCH) // Polymers - 2019, vol. 11, iss. 3, s. 11030515-1-11030515-20

  100 3,164
 • 41.
  Application of in-line rheological measurements for characterization of polypropylene/opoka rock powder composites / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Ewa Joanna Przybylska (WTCH), Robert Przekop // Polimery - 2019, vol. 64, nr 4, s. 282-289

  40 1,121
 • 42.
  Application of the basalt powder as a filler for polypropylene composites with improved thermo‐mechanical stability and reduced flammability / Mateusz Barczewski (WBMiZ), Kamila Sałasińska, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Katarzyna Skórczewska, Joanna Szulc, Adam Piasecki (WBMiZ) // Polymer Engineering and Science - 2019, vol. 59, iss. s2, s. E71-E79

  70 1,920
 • 43.
  Assessment of the Raman spectroscopy effectiveness in determining the early changes in human enamel caused by artificial caries / Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Buchwald (WTCH) // Analyst - 2019, vol. 144, iss. 4, s. 1409-1419

  100 4,019
 • 44.
  Bactericidal properties of plasmonic photocatalysts composed of noble metal nanoparticles on faceted anatase titania / Maya Endo, Marcin Janczarek, Zhishun Wei, Kunlei Wang, Agata Markowska-Szczupak, Bunsho Ohtani, Ewa Kowalska // Journal of Nanoscience and Nanotechnology - 2019, vol. 19, no. 1, s. 442-452

  40 1,093
 • 45.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

  5
 • 46.
  Badanie selektywności wydzielania Co(II) z wieloskładnikowych wodnych roztworów odpadowych / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 392-395

  20
 • 47.
  Badanie skuteczności ługowania metalu ze zużytych katalizatorów przemysłowych / Oliwia Lubiszewska (WTCH), Zuzanna Wiecka (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 396-399

  20
 • 48.
  Binding of α-lactalbumin to oleic acid monolayer and its relevance to formation of HAMLET-like complexes / Katarzyna Dopierała (WTCH), Martyna Krajewska (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // International Dairy Journal - 2019, vol. 89, s. 96-104

  100 2,735
 • 49.
  Bioconversion of xylose to xylonic acid via co-immobilized dehydrogenases for conjunct cofactor regeneration / Karolina Bachosz (WTCH), Karol Synoradzki, Maciej Staszak (WTCH), Manuel Pinelo, Anne S. Meyer, Jakub Zdarta (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Bioorganic chemistry - 2019, vol. 93, s. 102747-1-102747-10

  100 3,926
 • 50.
  Bio-inspired magnetite/lignin/polydopamine-glucose oxidase biosensing nanoplatform. From synthesis, via sensing assays to comparison with others glucose testing techniques / Artur Jędrzak (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Maria Kuznowicz, Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Biological Macromolecules - 2019, vol. 127, s. 677-682

  100 4,784
 • 51.
  Biological impact of octyl d-glucopyranoside based surfactants / Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Nadège Ferlin, Abed Bil, José Kovensky, Eric Grand, Ewa Kaczorek (WTCH) // Chemosphere - 2019, vol. 217, s. 567-575

  100 5,108
 • 52.
  BioOrg III : Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - 509 s.

  20
 • 53.
  Calcium forms of zeolites A and X as fillers in dental restorative materials with remineralizing potential / Mariusz Sandomierski (WTCH), Zuzanna Buchwald (WTCH), Wojciech Koczorowski (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // Microporous and Mesoporous Materials - 2019, vol. 294, s. 109899-1-109899-11

  100 4,182
 • 54.
  Capillary breakup extensional rheometry of sodium carboxymethylcellulose solutions in water and propylene glycol/water mixtures / Sylwia Różańska (WTCH), Karel Verbeke, Jacek Różański (WTCH), Christian Clasen, Patrycja Wagner (WTCH) // Journal of Polymer Science - Part B : Polymer Physics - 2019, vol. 57, iss. 22, s. 1537-1547

  100 2,596
 • 55.
  Carbon electrodes for capacitive technologies / Paula Ratajczak (WTCH), Matthew E. Suss, Friedrich Kaasik, François Béguin (WTCH) // Energy Storage Materials - 2019, vol. 16, s. 126-145

  200
 • 56.
  Characterization of amino-, epoxy- and carbonyl-functionalized halloysite and its application in the immobilization of aminoacylase from Aspergillus melleus / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2019, vol. 55, s. 18180-18192

  70 1,062
 • 57.
  Chelat mikroelementowy Fe(III)5M-HBED / Radosław Olszewski, Juliusz Pernak (WTCH), Magdalena Matyniak, Adam Nawrocki, Kamil Ciarka, Joanna Stegient-Nowicka // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 95-96

  20
 • 58.
  Co-immobilization of glucose dehydrogenase and xylose dehydrogenase as a new approach for simultaneous production of gluconic and xylonic acid / Jakub Zdarta (WTCH), Karolina Bachosz (WTCH), Oliwia Degórska (WTCH), Agata Zdarta (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH), Manuel Pinelo, Anne S. Meyer, Teofil Jesionowski (WTCH) // Materials - 2019, vol. 12, iss. 19, s. 12193167-1-12193167-16

  140 2,972
 • 59.
  Comparison of metalworking fluids biodegradation efficiency by autochthonous and environmental communities / Łukasz Ławniczak (WTCH), Roman Marecik // Journal of Environmental Management - 2019, vol. 232, s. 625-635

  100 4,865
 • 60.
  Comparison of off-line, on-line and in-line measuring techniques used for determining the rheological characteristics of polyethylene composites with calcium carbonate / Arkadiusz Kloziński (WTCH), Mateusz Barczewski (WBMiZ) // Polimery - 2019, vol. 64, nr 2, s. 81-92

  40 1,121
 • 61.
  Comparison of the electrospray ionization (ESI) responses of penicillins with ESI responses of their methanolysis products / Lidia Podniesińska, Rafał Frański, Magdalena Frańska (WTCH) // European Journal of Mass Spectrometry - 2019, vol. 25, iss. 4, s. 357-361

  40 0,851
 • 62.
  Composite spheres made of bioengineered spider silk and iron oxide nanoparticles for theranostics applications / Kamil Kucharczyk, Jakub Dalibor Rybka, Michael Hilgendorff, Michal Krupinski, Mariusz Ślachciński (WTCH), Andrzej Mackiewicz, Michael Giersig (WA), Hanna Dams-Kozłowska // PLOS ONE - 2019, vol. 14, iss. 7, s. 0219790-1-0219790-20

  100 2,776
 • 63.
  Dendrimer based theranostic nanostructures for combined chemo- and photothermal therapy of liver cancer cells in vitro / Artur Jędrzak (WTCH), Bartosz F. Grześkowiak, Emerson Coy, Jacek Wojnarowicz, Kosma Szutkowski, Stefan Jurga, Teofil Jesionowski (WTCH), Radosław Mrowczytiski // Colloids and Surfaces B-Biointerfaces - 2019, vol. 173, s. 698-708

  100 3,973
 • 64.
  Design and study of conical pressure-swirl atomizers / Marek Ochowiak (WTCH), Olha Lytvynenko, Sylwia Włodarczak (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: Advances in Design, Simulation and Manufacturing : Proceedings of the International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2018, June 12-15, 2018, Sumy, Ukraine / red. Vitalii Ivanov, Yiming Rong, Justyna Trojanowska (WBMiZ), Joachim Venus, Oleksandr Liaposhchenko, Jozef Zajac, Ivan Pavlenko, Milan Edl, Dragan Perakovic - Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2019 - s. 472-480

  20
 • 65.
  Determination of dodecanol and ethoxylated fatty alcohols from environmental samples using diatomaceous earth as a green sorbent for solid-phase extraction / Joanna Zembrzuska (WTCH) // Journal of Separation Science - 2019, vol. 42, no. 5, s. 1019-1026

  70 2,516
 • 66.
  Determination of Selenium in food samples by high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry after preconcentration on halloysite nanotubes using ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction / Magdalena Krawczyk-Coda (WTCH) // Food Analytical Methods - 2019, vol. 12, iss. 1, s. 128-135

  70 2,413
 • 67.
  Diagnostyka próchnicy zębów metodą spektroskopii Ramana / Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Buchwald (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 296-299

  20
 • 68.
  Difunctional ammonium ionic liquids with bicyclic cations / Anna Turguła (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Daniela Gwiazdowska, Filip Walkiewicz (WTCH), Katarzyna Marcinkowska, Juliusz Pernak (WTCH) // New Journal of Chemistry - 2019, vol. 43, s. 4477-4488

  70 3,069
 • 69.
  Dissolution of cellulose in novel carboxylate-based ionic liquids and dimethyl sulfoxide mixed solvents / Dawid Kasprzak (WTCH), Ewa Krystkowiak, Izabela Stępniak (WTCH), Maciej Galiński (WTCH) // European Polymer Journal - 2019, vol. 113, s. 89-97

  100 3,621
 • 70.
  Effect of processing conditions and functional silica/lignin content on the properties of bio-based composite thin sheet films / Karol Bula (WBMiZ), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Polymer Testing - 2019, vol. 77, s. 105911-1-105911-9

  100 2,943
 • 71.
  Effect of surfactants and leaf surface morphology on the evaporation time and coverage area of ZnIDHA droplets / Karolina Januszkiewicz, Anika Mrozek-Niećko, Jacek Różański (WTCH) // Plant and Soil - 2019, vol. 434, iss. 1-2, s. 93-105

  140 3,259
 • 72.
  Effects of a hydroxyapatite coating on the stability of endosseous implants in rabbit tibiae / Magdalena Łukaszewska-Kuska, Piotr Krawczyk (WTCH), Agnieszka Martyła, Wiesław Hędzelek, Barbara Dorocka-Bobkowska // Dental and Medical Problems - 2019, vol. 56, no. 2, s. 123-129

  20
 • 73.
  Ekstrakcja jonów metali z kwaśnych roztworów chlorkowo-siarczanowych / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 25-26

  20
 • 74.
  Electrocatalytic properties of graphite intercalation compound with metal chlorides modified by cathodic treatment / Tomasz Rozmanowski (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH) // Electrochimica Acta - 2019, 297, s. 735-741

  100 5,383
 • 75.
  Electrochemical capacitor with water-based electrolyte operating at wide temperature range / Jakub Menzel (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH) // Journal of Power Sources - 2019, vol. 414, s. 183-191

  140 7,467
 • 76.
  Electrochemical formation of graphite oxide from the mixture composed of sulfuric and nitric acids / Bartosz Gurzęda (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH) // Electrochimica Acta - 2019, 310, s. 96-103

  100 5,383
 • 77.
  Electrochemical properties of exfoliated graphite/nickel/palladium/carbon fibers composite / Piotr Krawczyk (WTCH), Tomasz Rozmanowski (WTCH) // Ionics - 2019, vol. 25, iss. 2, s. 903-906

  70 2,289
 • 78.
  Environmental aspects of the use of Hedera helix extract in bioremediation process / Agata Zdarta (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Amanda Pacholak (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // Microorganisms - 2019, vol. 7, iss. 2, s. 7020043-1-7020043-13

  20 4,167
 • 79.
  Ether derivatives - efficient Fe(III) extractants from HCl solution separation and purification technology / Irmina Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 209, s. 756-763

  140 5,107
 • 80.
  Evaluation of surfactant removal efficiency in selected domestic wastewater treatment plants in Poland / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH), Jakub Idkowiak // Journal of Environmental Health Science and Engineering - 2019, in press, in press

  100 2,773
 • 81.
  Express method for isolation of ready-to-use 3D chitin scaffolds from Aplysina archeri (Aplysineidae: Verongiida) Demosponge / Christine Klinger, Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Mikhail V. Tsurkan, Roberta Galli, Iaroslav Petrenko, Tomasz Machałowski (WTCH), Alexander Ereskovsky, Rajko Martinović, Lyubov Muzychka, Oleg B. Smolii, Nicole Bechmann, Viatcheslav Ivanenko, Peter J. Schupp, Teofil Jesionowski (WTCH), Marco Giovine, Yvonne Joseph, Stefan R. Bornstein, Alona Voronkina, Hermann Ehrlich // Marine Drugs - 2019, vol. 17, iss. 2

  100 3,772
 • 82.
  Extreme biomimetics: preservation of molecular detail in centimeter-scale samples of biological meshes laid down by sponges / Iaroslav Petrenko, Adam P. Summers, Paul Simon, Sonia Żółtowska-Aksamitowska, Mykhailo Motylenko, Christian Schimpf, David Rafaja, Friedrich Roth, Kurt Kummer, Erica Brendler, Oleg S. Pokrovsky, Roberta Galli, Marcin Wysokowski (WTCH), Heike Meissner, Elke Niederschlag, Yvonne Joseph, Serguei Molodtsov, Alexander Ereskovsky, Viktor Sivkov, Sergey Nekipelov, Olga Petrova, Olena Volkova, Martin Bertau, Michael Kraft, Andrei Rogalev, Martin Kopani, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // Science advances - 2019, vol. 5, no. 10, s. 2805-1-2805-11

  200 12,804
 • 83.
  Flow of emulsions stabilized by polymers through packed bed / Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // Transport in Porous Media - 2019, 128, iss. 2, s. 321-343

  70 1,997
 • 84.
  Functional properties of intimate hygiene liquids composed on the various ingredients of base composition / Daria Wieczorek, Dobrawa Kwaśniewska, Katarzyna Staszak (WTCH), Artur Seweryn, Julia Szulczyńska, Martyna Matuszkiewicz // W: Current trends in quality science : quality and innovation of non-food products / red. Patrycja Wojciechowska, Katarzyna Michocka - Poznań, Polska : Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Technologii Eksploatacji, 2019 - s. 103-114

  5
 • 85.
  Functional titania–silica/chlorophyllin hybrids: design, fabrication, comprehensive physicochemical characteristic and photocatalytic test / Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Olga Bartlewicz, Przemysław Bartczak, Adam Piasecki (WBMiZ), Teofil Jesionowski (WTCH) // Adsorption - 2019, vol. 25, iss. 3, s. 485-499

  70 1,731
 • 86.
  High performance hybrid sodium-ion capacitor with tin phosphide used as battery-type negative electrode / Agnieszka Chojnacka (WTCH), Xuexue Pan (WTCH), Paweł Jeżowski (WTCH), François Béguin (WTCH) // Energy Storage Materials - 2019, vol. 22, s. 200-206

  200
 • 87.
  High temperature resistance of novel tantalum-based nanocrystalline refractory compounds / Jarosław Jakubowicz (WBMiZ), Mariola Sądej (WTCH), Mateusz Sopata (WBMiZ) // Journal of Alloys and Comounds - 2019, vol. 788, s. 476-484

  100 4,175
 • 88.
  High-energy hybrid electrochemical capacitor operating down to −40 °C with aqueous redox electrolyte based on choline salts / Patryk Przygocki (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Barbara Górska (WTCH), François Béguin (WTCH) // Journal of Power Sources - 2019, vol. 427, s. 283-292

  140 7,467
 • 89.
  Homogenizacja emulsji o/w przy użyciu membran dynamicznych / Adrianna Kuczora (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Sebastian Frankiewicz (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 75-76

  20
 • 90.
  Hydrometallurgical separation of Co(II) from Ni(II) from model and real waste solutions / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Agnieszka Markiewicz, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Journal of Cleaner Production - 2019, vol. 228, s. 746-754

  140 6,395
 • 91.
  Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu z roztworów po ługowaniu zużytych katalizatorów przemysłowych / Zuzanna Wiecka (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 400-403

  20
 • 92.
  Hydrothermal synthesis of multifunctional TiO2-ZnO oxide systems with desired antibacterial and photocatalytic properties / Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Adam Piasecki (WBMiZ), Anna Dobrowolska, Czaczyk Katarzyna, Mykhaylo Motylenko, David Rafaja, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Applied Surface Science - 2019, vol. 463, s. 791-801

  140 5,155
 • 93.
  Hydrothermal-assisted synthesis of highly crystalline titania–copper oxide binary systems with enhanced antibacterial properties / Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Joanna Gościańska, Anna Dobrowolska, Elżbieta Gabała, Katarzyna Czaczyk, Teofil Jesionowski (WTCH) // Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications - 2019, vol. 104, s. 109839-1-109839-13

  140 4,959
 • 94.
  Improvement of mechanical properties of silica/phenolic composites and abrasive tools by modification of filler using diazonium salt with hydroxymethyl groups / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Mateusz Barczewski (WBMiZ), Adam Voelkel (WTCH) // Polymer Testing - 2019, vol. 75, s. 373-379

  100 2,943
 • 95.
  Increased biological removal of 1-chloronaphthalene as a result of exposure : a study of bacterial adaptation strategies / Wojciech Smułek (WTCH), Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak (WTCH), Tomasz Runka (WFT), Ewa Kaczorek (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2019, vol. 185, s. 109707-1-109707-7

  100 4,527
 • 96.
  Influence of accelerated weathering on mechanical and thermomechanical properties of poly(lactic acid) composites with natural waste filler / Mateusz Barczewski (WBMiZ), Jacek Andrzejewski (WBMiZ), Danuta Matykiewicz (WBMiZ), Agnieszka Krygier, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Polimery - 2019, vol. 64, nr 2, s. 119-126

  40 1,121
 • 97.
  Influence of annealing on structure and corrosion resistance of Duplex and Super Duplex stainless steel / Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Tomasz Kachlicki (WBMiZ), Magdalena Matuszak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH), Tomasz Rozmanowski (WTCH), Marcin Janczarek (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-142

  20
 • 98.
  Influence of the alkyl chain length on the physicochemical properties and biological activity in a homologous series of dichlorprop-based herbicidal ionic liquids / Michał Niemczak (WTCH), Tomasz Rzemieniecki (WTCH), Łukasz Sobiech, Grzegorz Skrzypczak, Tadeusz Praczyk, Juliusz Pernak (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2019, vol. 276, s. 431-440

  100 4,561
 • 99.
  Infuence of change of Si/Al ratio on the synthesis of mesoporous aluminosilicates and flexural strength of novolac composites / Beata Strzemiecka (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials - 2019, vol. 29, iss. 5, s. 1439-1446

  70 1,637
 • 100.
  Intensyfikacja wymiany ciepła podczas przepływ roztworów związków powierzchniowo czynnych / Jacek Różański (WTCH) // W: Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 113-114

  20