Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (2055)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Ionic liquids derived from Vitamin C as multifunctional active ingredients for sustainable stored-product management / Michał Niemczak (WTCH), Damian Krystian Kaczmarek (WTCH), Tomasz Klejdysz, Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska, Juliusz Pernak (WTCH) // ACS Sustainable Chemistry & Engineering - 2019, vol. 7, s. 1072-1084

  140 6,970
 • 2.
  Electrocatalytic properties of a cerium/nickel coating deposited using a deep eutectic solvent / Kacper Kopczyński (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH) // Electrochemistry Communications - 2019, vol. 107, s. 106538-1-106538-5

  100 4,197
 • 3.
  Silver and gold nanoparticles as chemical probes of the presence of heavy metal ions / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Emilia Konował (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 302, s. 112559-1-112559-7

  100 4,561
 • 4.
  Detekcja i analiza niewielkich stężeń wody (do 2 g/kg) w filtrowanej oliwie z oliwek przy użyciu spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek, Sylwia Włodarczak (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 258-260

  20
 • 5.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

  5
 • 6.
  Adiuwanty w zabiegach agrotechnicznych / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Tomasz Szulc, Ivan Pavlenko // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 211-213

  20
 • 7.
  Surface and antimicrobial properties of liquids composed on the basis of surfactants and plant extracts / Magdalena Andrzejewska, Daria Wieczorek, Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Staszak (WTCH) // Polish Journal of Cosmetology - 2015, vol. 18, iss. 2, s. 145-148

  7
 • 8.
  Effect of amphoteric surfactants on surface and wetting properties of hand dishwashing liquids / Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH) // Polish Journal of Cosmetology - 2019, vol. 22, iss. 4, s. 301-304

  5
 • 9.
  Elektroda modyfikowana wielościennymi nanorurkami węglowymi z zaadsorbowaną warstwą porfirazyny (GC/MWCNT/PZ) - charakterystyka i zastosowanie / Joanna Przepióra (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Tomasz Gośliński, Michał Falkowski // W: Elektroanaliza - sensory i metody pomiarowe / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowsla, Władysław W. Kubiak - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2019 - s. 45-57

  5
 • 10.
  Calcium zeolites as intelligent carriers in controlled release of bisphosphonates / Mariusz Sandomierski (WTCH), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // International Journal of Pharmaceutics - 2020, vol. 578, s. 119117-1-119117-9

  100 4,213
 • 11.
  Usuwanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Fizykochemia granic faz : metody instrumentalne : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska - Lublin, Polska : Petit Skład-Druk-Oprawa, 2019 - s. 59

 • 12.
  Second generation enzyme biosensor based on hybrid material to glucose determination / Artur Jędrzak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-30, 2017 : program and book of abstracts, 2017 - s. 25-26

 • 13.
  Concept for novel biosensors supported by repeat protein scaffolds / Artur Jędrzak (WTCH), Fabio Parmeggiani, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Poster presentation abstracts BrisSynBio Annual Conference ; School of Chemistry, University of Bristol, 11th and 12th September 2017, 2017 - s. 16

 • 14.
  Mieszanie nieustalone - analiza i wybrane zastosowania / Szymon Woziwodzki (WTCH) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2017 - 230 s.

  80
 • 15.
  Straty ciśnienia i wnikanie ciepła poczas przepływu roztworów surfakantów / Jacek Różański (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2015 - 208 s.

 • 16.
  Modelowanie niestacjonarności adsorpcyjnego transportu związków powierzchniowo czynnych w układzie ciecz/ciecz / Maciej Staszak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2014 - 123 s.

 • 17.
  Analiza procesu rozpylania cieczy w rozpylaczach pęcherzykowych i pęcherzykowo-wirowych / Marek Ochowiak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2014 - 140 s.

 • 18.
  Synteza i właściwości soli 3,3'-[α,ω-(dioksaalkan)]-bis(1-alkilomidazoliowych) / Andrzej Skrzypczak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2013 - 137 s.

 • 19.
  Analiza powierzchni stopu tytanu Ti-6Al-4V Eli modyfikowanej kwasem oktadecylofosfonowy (ODPA) / Joanna Szczuka (WFT), Tomasz Buchwald (WFT), Mariusz Sandomierski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 430-432

  20
 • 20.
  Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów symulujących tkankę kostną, o potencjalnym zastosowaniu jako nośniki leków antyresorpcyjnych / Tomasz Buchwald (WFT), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 355-357

  20
 • 21.
  Two-step synthesis of well-ordered layered graphite oxide with high oxidation degree / Bartosz Gurzęda (WTCH), Ahmed Subrati, Patryk Florczak, Zuzanna Kabacińska (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Lesław Smardz, Barbara Peplińska, Stefan Jurga, Piotr Krawczyk (WTCH) // Applied Surface Science - 2020, vol. 507, s. 145049-1-145049-8

  140 5,155
 • 22.
  Size-controlled synthesis of Pt particles on TiO2 surface : physicochemical characteristic and photocatalytic activity / Anna Zielińska-Jurek, Zhishun Wei, Marcin Janczarek (WTCH), Izabela Wysocka, Ewa Kowalska // Catalysts - 2019, vol. 9, iss. 11, s. 940-1-940-18

  100 3,444
 • 23.
  Morphology - and crystalline composition-governed activity of titania-based photocatalysts : overview and perspective / Kunlei Wang, Marcin Janczarek (WTCH), Zhishun Wei, Tharishinny Raja-Mogan, Maya Endo-Kimura, Tamer M. Khedr, Bunsho Ohtani, Ewa Kowalska // Catalysts - 2019, vol. 9, iss. 12, s. 1054-1-1054-30

  100 3,444
 • 24.
  Infuence of diazonium and surfactant modifcation of the mesoporous material on its adsorption properties / Mariusz Sandomierski (WTCH), Kornelia Poniedziałek (WTCH), Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Chemical Papers - 2020, vol. 74, iss. 3, s. 929-938

  40
 • 25.
  The structure of isotactic polypropylene in composites filled with lignocellulosic material / Dominik Paukszta (WTCH), Marek Szostak (WBMiZ), Wojciech Hubert Bednarek (WTCH), Ewa Jesionkowska (WTCH) // Journal of Natural Fibers - 2019, vol. 16, no. 4, s. 471-483

  40 1,252
 • 26.
  The influence of Al/Si ratio in Al-MSU-based composites on compressive strength values / Zuzanna Okulus (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: XXI Zeolite Forum Book of Abstracts, 7-11 February 2017, Boszkowo / red. Michał Zieliński: Polish Zeolite Association ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, 2017 - s. 51-52

 • 27.
  Ligandless, deep eutectic solvent-based ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction with solidification of the aqueous phase for preconcentration of lead, cadmium, cobalt and nickel in water samples / Justyna Werner (WTCH) // Journal of Separation Science - 2020, in press, s. 1-9

  70 2,516
 • 28.
  Novel deep eutectic solvent-based ultrasounds-assisted dispersive liquid-liquid microextraction with solidification of the aqueous phase for HPLC-UV determination of aromatic amines in environmental samples / Justyna Werner (WTCH) // Microchemical Journal - 2020, vol. 153, s. 104405-1-104405-7

  70 3,206
 • 29.
  Improving the toughness and thermal resistance of polyoxymethylene/poly(lactic acid) blends : evaluation of structure – properties correlation for reactive processing / Jacek Andrzejewski (WBMiZ), Katarzyna Skórczewska, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Polymer - 2020, vol. 12, iss. 2, s. 307-1-307-24

  100 3,771
 • 30.
  Quantification of the charge consuming phenomena under high‐voltage hold of carbon/carbon supercapacitors by coupling operando and post‐mortem analyses / Patryk Przygocki (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), François Béguin (WTCH) // Angewandte Chemie International Edition - 2019, vol. 58, iss. 50, s. 17969-17977

  200 12,257
 • 31.
  Composite spheres made of bioengineered spider silk and iron oxide nanoparticles for theranostics applications / Kamil Kucharczyk, Jakub Dalibor Rybka, Michael Hilgendorff, Michal Krupinski, Mariusz Ślachciński (WTCH), Andrzej Mackiewicz, Michael Giersig, Hanna Dams-Kozłowska // PLOS ONE - 2019, vol. 14, iss. 7, s. 0219790-1-0219790-20

  100 2,776
 • 32.
  Zeolity jako nośniki leków / Monika Zielińska (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Grzegorz Garbacz, Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 483-484

  20
 • 33.
  BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - 509 s.

  20
 • 34.
  Badania nad syntezą i funkcjonalizacją stabilizowanych sulfobetainami nanocząstek tlenku miedzi. / Marta J. Woźniak-Budych, Łucja Przysiecka, Barbara M. Maciejewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH), Marcin Jarek, Teofil Jesionowski (WTCH), Stefan Jurga // W: BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017 - s. 68

 • 35.
  BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2017

  20
 • 36.
  Mechanisms of the performance fading of carbon-based electrochemical capacitors operating in a LiNO3 electrolyte / Justyna Piwek (WTCH), Anetta Płatek (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // Journal of Power Sources - 2019, vol. 438, s. 227029-1-227039-10

  140 7,467
 • 37.
  Study of surface properties of aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the presence of hydrochloric acid and heavy metal ions / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 299, s. 112170-1-112170-16

  100 4,561
 • 38.
  Task-specific ionic liquid impregnated resin for zinc(II) recovery from chloride solutions in press / Karolina Wieszczycka (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 299, s. 112115-1-112115-10

  100 4,561
 • 39.
  Positive electrode material in lead-acid car battery modified by protic ammonium ionic liquid / Kacper Kopczyński (WTCH), Agnieszka Gabryelczyk (WTCH), Marek Baraniak (WTCH), Bartosz Łęgosz (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH), Ewa Jankowska, Waldemar Rzeszutek, Paweł Kędzior, Grzegorz Lota (WTCH) // Journal of Energy Storage - 2019, vol. 26, s. 100996-1-100996-10

  100 3,517
 • 40.
  The effect of fermentation broth composition on removal of carboxylic acids by reactive extraction with Cyanex 923 / Agnieszka Krzyżkowska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 236, s. 116289-1-116289-14

  140 5,107
 • 41.
  Montmorylonit jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Julia Kowańdy (WTCH), Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 433-434

  20
 • 42.
  Zeolit 13X jako napełniacz w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Adrian Koziarski (WTCH), Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 369-370

  20
 • 43.
  Formy wapniowe zeolitów modyfikowanych kwasem metakrylowym jako napełniacze aktywne w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym / Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 507-509

  20
 • 44.
  Aktywacja powierzchni przy użyciu soli diazoniowych - możliwe kierunki zastosowania / Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 32-34

  20
 • 45.
  Hydrolysis of penicillin G and carbenicillin in pure water - as studied by HPLC/ESI-MS / Marta Kołek, Rafał Frański, Magdalena Frańska (WTCH) // Mass Spectrometry Letters - 2019, vol. 10, no. 4, s. 108-111

  20
 • 46.
  Faradaic processes on quinone-grafted carbons in protic ionic liquid electrolyte / Barbara Górska (WTCH), Paula Ratajczak (WTCH), François Béguin (WTCH) // Electrochimica Acta - 2019, vol. 328, s. 135090-1-135090-10

  100 5,383
 • 47.
  Binary mixtures of ionic liquids based on EMIm cation and fluorinated anions: physico-chemical characterization in view of their application as low-temperature electrolytes / Emmanuel Pameté Yambou (WTCH), Barbara Górska (WTCH), François Béguin (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 298, s. 111959-1-111959-10

  100 4,561
 • 48.
  Mechanically robust and thermally stable abrasive tools from phenolic resins reinforced with diazonium‐modified zeolites / Mariusz Sandomierski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Wojciech Koczorowski (WFT), Mateusz Barczewski (WBMiZ), Małgorzata Kasperkowiak, Monika Pokora, Bartłomiej Borek, Mohamed M. Chehimi, Adam Voelkel (WTCH) // Polymer Composites - 2019, vol. 40, iss. 8, s. 3209-3219

  70 2,268
 • 49.
  Zeolity jako nośniki leków / Mariusz Sandomierski (WTCH), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 440-443

  20
 • 50.
  Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie eksperymentalnych napełniaczy do kompozytów dentystycznych / Zuzanna Buchwald (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 300-303

  20
 • 51.
  Accelerated weathering of polylactide-based composites filled with linseed cake : the influence of time and oil content within the filler / Olga Mysiukiewicz (WBMiZ), Mateusz Barczewski (WBMiZ), Katarzyna Skórczewska, Joanna Szulc, Arkadiusz Kloziński (WTCH) // Polymers - 2019, vol. 11, iss. 9, s. 1495-1-1495-21

  100 3,164
 • 52.
  Ocena wpływu technik suszenia na własności przeciwutleniające kwiatostanu lipy Tilia Cordata / Marta Jachna (WTCH), Agata Kwiecińska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Andrzej Rybicki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 274-276

  20
 • 53.
  Ocena ryzyka środowiskowego wywołanego obecnością farmaceutyków / Anna Parus (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 214-216

  20
 • 54.
  Zawartość resweratrolu w winach dostępnych na polskim rynku / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Magdalena Franczak, Jerzy Domański, Andrzej Szymański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 160-161

  20
 • 55.
  Ocena zawartości cukrów prostych oraz sacharozy i maltozy w miodach / Joanna Zembrzuska (WTCH), Joanna Maziarczyk // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 91-92

  20
 • 56.
  Porównanie wydzielania i wzbogacania bisfenolu A z roztworów wodnych techniką SPE z wykorzystaniem naturalnych i polimerowych materiałów sorpcyjnych / Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Wawrzyniak, Joanna Zembrzuska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 55-56

  20
 • 57.
  Wpływ sztucznej infiltracji na usuwanie antybiotyków w procesie uzdatniania wody powierzchniowej / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Aleksandra Krzyżaniak (WTCH), Aleksandra Makała (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 51

 • 58.
  Określenie zależności zawartości kwasów fenolowych w kwiatach lipy TILIA CORDATA od techniki suszenia / Agata Kwiecińska (WTCH), Marta Jachna (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Dominik Mierzwa (WTCH), Grzegorz Musielak (WTCH), Andrzej Rybicki (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 43-44

  20
 • 59.
  Laboratory investigations of diclofenac migration in saturated porous media – a case study / Monika Okońska, Marek Marciniak, Joanna Zembrzuska (WTCH), Mariusz Kaczmarek // Geologos - 2019, vol. 25, iss. 3, s. 213-223

  40
 • 60.
  Synthesis and characterization of modified chitosan membranes for applications in electrochemical capacitor / Krzysztof Nowacki (WTCH), Maciej Galiński (WTCH), Izabela Stępniak (WTCH) // Electrochimica Acta - 2019, vol. 320, s. 134632-1-134632-13

  100 5,383
 • 61.
  Herbicidal ionic liquids containing the acetylcholine cation / Daria Czuryszkiewicz (WTCH), Adam Maćkowiak (WTCH), Katarzyna Marcinkowska, Andrzej Borkowski, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // ChemPlusChem - 2019, vol. 84, iss. 3, s. 268-276

  100 3,441
 • 62.
  Redox activity of selenocyanate anion in electrochemical capacitor application / Paulina Bujewska (WTCH), Barbara Górska (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH) // Synthetic Metals - 2019, vol. 253, s. 62-72

  70 2,870
 • 63.
  Diagnostyka próchnicy zębów metodą spektroskopii Ramana / Tomasz Buchwald (WFT), Zuzanna Buchwald (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 296-299

  20
 • 64.
  Ageing mechanisms in electrochemical capacitors with aqueous redox-active electrolytes / Anetta Płatek (WTCH), Justyna Piwek (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // Electrochimica Acta - 2019, vol. 311, s. 211-220

  100 5,383
 • 65.
  Characterization of mesoporous aluminosilicate materials by means of inverse liquid chromatography / Katarzyna Adamska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH) // Journal of Chromatography A - 2020, vol. 1610, s. 460544-1-460544-8

  100 3,858
 • 66.
  Vanadium-oxygen cell for positive electrolyte discharge in dual-circuit vanadium redox flow battery / Justyna Piwek (WTCH), Christopher R. Dennison, Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Hubert Girault, Alberto Battistel // Journal of Power Sources - 2019, 439, s. 227075-1-227075-8

  140 7,467
 • 67.
  Revisited insights into charge storage mechanisms in electrochemical capacitors with Li2SO4-based electrolyte / Krzysztof Fic (WTCH), Anetta Płatek (WTCH), Justyna Piwek (WTCH), Jakub Menzel (WTCH), Adam Ślesiński (WTCH), Paulina Bujewska (WTCH), Przemysław Galek (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // Energy Storage Materials - 2019, vol. 22, s. 1-14

  200
 • 68.
  Interfacial aspects induced by saturated aqueous electrolytes in electrochemical capacitor applications / Przemysław Galek (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH) // Electrochimica Acta - 2020, vol. 334, s. 135572-1-135572-12

  100 5,383
 • 69.
  The influence of carbon material modification on the pseudocapacitive effect / Łukasz Kolanowski (WTCH), Małgorzata Graś (WTCH), Jarosław Wojciechowski (WTCH), Marek Baraniak (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH) // Materials Today : Proceedings - 2019, vol. 6, part 2, s. 36-41

  5
 • 70.
  Synthesis, characterization, and possible application as sorbents of new low-cost aluminosilicate materials with different Si/Al ratios / Kornelia Poniedziałek (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // International Journal of Materials Research - 2019, vol. 110, iss. 6, s. 551-562

  40 0,851
 • 71.
  Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny skuteczności modyfikacji stopu tytanowego / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości / red. Zbigniew Hubicki - Lublin, Polska : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019 - s. 436-439

  20
 • 72.
  Assessment of the total volume membrane charge density through mathematical modeling for separation of succinic acid aqueous solutions on ceramic nanofiltration membrane / Agata Marecka-Migacz (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH), Jerzy Antczak (WTCH), Jacek Różański (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Processes - 2019, vol. 7, iss. 9, s. 7090559-1-7090559-19

  70 1,963
 • 73.
  Nitrofurantoin - microbial degradation and interactions with environmental bacterial strains / Amanda Pacholak (WTCH), Wojciech Smułek (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // International Journal of Environmental Research and Public Health - 2019, vol. 16, iss. 9

  70 2,468
 • 74.
  Electrode modified by reduced graphene oxide for monitoring of total Thallium in grain products / Bożena Karbowska (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // International Journal of Environmental Research and Public Health - 2018, vol. 15, iss. 4, s. 1-8

  30 2,468
 • 75.
  The toxic effect of herbicidal ionic liquids on biogas-producing microbial community / Jakub Czarny, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Andrzej Lewicki, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Wolko, Natalia Galant, Anna Syguda (WTCH), Paweł Cyplik // International Journal of Environmental Research and Public Health - 2019, vol. 16, iss. 6, s. 16060916-1-16060916-15

  70 2,468
 • 76.
  Usuwanie związków wykazujących działanie endokrynne z roztworów wodnych przy użyciu naturalnych sorbentów / Robert Frankowski (WTCH), Zofia Hochór, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 149-151

  20
 • 77.
  Remediacja zanieczyszczeń chemicznych i farmaceutycznych wody za pomocą fotokatalizy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych tlenku tytanu(IV) i porfirynoidów / Rafał Krakowiak, Dariusz T. Młynarczyk, Anna Bordzio, Joanna Musiał, Wioletta Bendzińska-Berus, Robert Frankowski (WTCH), Ewa Tykarska, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Beata Stanisz, Tomasz Gośliński // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 147-148

  20
 • 78.
  The possibility of the polyurethane layer attachment to the unmodified and diazonium-modified titanium alloy applied as potential biomaterial / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // Surface and Coatings Technology - 2020, vol. 385, s. 125389-1-125389-6

  100 3,192
 • 79.
  Czy analgetyki wpływają na bakterie probiotyczne? / Amanda Pacholak (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 209-210

  20
 • 80.
  Oznaczanie zawartości kapsaicyny i dihydrokapsaicyny w suplementach diety / Justyna Werner (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Dominika Tubacka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 96-98

  20
 • 81.
  Fotodegradacja wybranych bisfenoli / Robert Frankowski (WTCH), Julia Płatkiewicz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 93-95

  20
 • 82.
  Porównanie zawartości związków fenolowych, kwasów organicznych oraz alkaloidów w częściach naziemnych i podziemnych pokrzywy / Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 261-263

  20
 • 83.
  Improvement of mechanical properties of silica/phenolic composites and abrasive tools by modification of filler using diazonium salt with hydroxymethyl groups / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WFT), Mateusz Barczewski (WBMiZ), Adam Voelkel (WTCH) // Polymer Testing - 2019, vol. 75, s. 373-379

  100 2,943
 • 84.
  Plant growth promoting N-alkyltropinium bromides enhance seed germination, biomass accumulation and photosynthesis parameters of maize (Zea mays) / Anna Parus (WTCH), Grzegorz Framski, Wojciech Rypniewski, Katarzyna Panasiewicz, Piotr Szulc, Kamila Myszka, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // New Journal of Chemistry - 2019, vol. 43, s. 5805-5812

  70 3,069
 • 85.
  Calcium forms of zeolites A and X as fillers in dental restorative materials with remineralizing potential / Mariusz Sandomierski (WTCH), Zuzanna Buchwald (WTCH), Wojciech Koczorowski (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // Microporous and Mesoporous Materials - 2019, vol. 294, s. 109899-1-109899-11

  100 4,182
 • 86.
  Selenocyanate-based ionic liquid as redox-active electrolyte for hybrid electrochemical capacitors / Krzysztof Fic (WTCH), Barbara Górska (WTCH), Paulina Bujewska (WTCH), François Béguin (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // Electrochimica Acta - 2019, vol. 314, s. 1-8

  100 5,383
 • 87.
  Selective extraction of copper from Cu-Zn sulfate media by new generation extractants / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // Separation and Purification Technology - 2019, vol. 222, s. 22-29

  140 5,107
 • 88.
  Infuence of change of Si/Al ratio on the synthesis of mesoporous aluminosilicates and flexural strength of novolac composites / Beata Strzemiecka (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials - 2019, vol. 29, iss. 5, s. 1439-1446

  70 1,637
 • 89.
  High-energy hybrid electrochemical capacitor operating down to −40 °C with aqueous redox electrolyte based on choline salts / Patryk Przygocki (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), Barbara Górska (WTCH), François Béguin (WTCH) // Journal of Power Sources - 2019, vol. 427, s. 283-292

  140 7,467
 • 90.
  Rheological properties of polyolefin composites highly filled with calcium carbonate / Maria Rossella Nobile, Annalisa Fierro, Paulina Jakubowska (WTCH), Tomasz Sterzyński (WBMiZ) // W: VIII International Conference on "Times of Polymers and Composites" : From Aerospace to Nanotechnology / red. Alberto D’Amore, Domenico Acierno, Luigi Grassia: AIP Publishing, 2016

  15
 • 91.
  Hydrometallurgical recovery of cobalt(II) from spent industrial catalysts / Zuzanna Wiecka (WTCH), Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Ryszard Cierpiszewski, Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // Catalysts - 2020, vol. 10, iss. 1, s. 61-1-61-13

  100 3,444
 • 92.
  Wpływ składu odpadowych roztworów wodnych na ekstrakcję jonów metali / Małgorzata Janiszewska (WTCH), Zuzanna Wiecka (WTCH), Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 119-121

  20
 • 93.
  Nowe ekstrahenty z grupy pochodnych pirydyny jako nośniki platynowców w układzie membranowym / Karolina Wieszczycka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH), M. Teresa A. Reis, M. Rosinda C. Ismael // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 102-103

  20
 • 94.
  Zintegrowany proces odzysku metali z roztworów odpadowych / Aleksandra Kadłubowicz (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Katarzyna Staszak (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 49-50

  20
 • 95.
  Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstracji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu / Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 230-235

  5
 • 96.
  Ekstrakcja jonów miedzi(II) N’-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidami / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Anna Miłkowska, Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: PUZZEL 2017, Postępy Nauk Technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 158-164

  5
 • 97.
  Novel sorbents functionalised by pyridinum moieties for metals removal / Kinga Filipowiak (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 118

 • 98.
  Development of novel-amidoxime-functionalised sorbents for metals extraction from aqueous solution / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Adrian Przybylak, Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 66

 • 99.
  Alkilowe pochodne amidoksymów - wpływ budowy związków na właściwości ekstrakcyjne / Przemysław Aksamitowski (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH), Kinga Filipowiak (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 141-143

  20
 • 100.
  Cu(II) and Cu(I) extraction from acidic chloride media using pyridinecarboximidamide as extractants / Irmina Wojciechowska (WTCH), Przemysław Aksamitowski (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH) // W: Proceedings of the Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes / red. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 42-45

  20