Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (2249)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1801.
  Toxicity of synthetic herbicides containing 2,4-D and MCPA moieties towards Pseudomonas putida mt-2 and its response at the level of membrane fatty acid composition / Aleksandra Piotrowska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Hermann J. Heipieper // Chemosphere - 2016, vol. 144, s. 107-112

  Artykuł naukowy 35 4,208
 • 1802.
  The effect of catalyst and heat treatment on the properties of carbon-metal composites / Małgorzata Osińska (WTCH) // Journal of Porous Materials - 2016, vol. 23, iss. 2, s. 365-373

  Artykuł naukowy 25 1,624
 • 1803.
  Posibility of using 1-alkoxymethyl-4-(dimethylamine)pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imides as Electrolytes for Electrochemical Capacitors / Monika Stasiewicz (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Daria Peziak-Kowalska (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH) // International Journal of Electrochemical Science - 2015, vol. 10, no. 12, s. 10513-10523

  Artykuł naukowy 25 1,692
 • 1804.
  Wpływ dodatku biopolimerów na wybrane właściwości zapraw cementowych / Marta Sybis, Emilia Konował (WTCH) // W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / red. Anna Szymczak-Graczyk - Poznań, Poland : ProDRUK, 2016 - s. 521-531

  Rozdział w monografii naukowej
 • 1805.
  Characteristics of spray angle for effervescent-swirl atomizers / Marek Ochowiak (WTCH), Lubomira Broniarz-Press (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), M. Matuszak (WTCH), S. Włodarczak (WTCH) // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification - 2015, vol. 98, s. 52-59

  Artykuł naukowy 30 2,154
 • 1806.
  The effect of Al2O3 and ionic liquids in palladium catalyzed arylation of cyclohexene. Interaction of Hg(0) with immobilized palladium / A. Wirwis, Wojciech Gilewski, Juliusz Pernak (WTCH), A. M. Trzeciak // Journal of Molecular Catalysis A-Chemical - 2016, vol. 411, s. 188-195

  Artykuł naukowy 35 4,211
 • 1807.
  Biologiczne sposoby usuwania zanieczyszczeń z grupy emerging contaminants podczas oczyszczania ścieków / Anna Zając (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 2, s. 263-268

  Artykuł naukowy 15 0,385
 • 1808.
  Porphyrazine with bulky 2-(1-adamantyl)-5-phenylpyrrol-1-yl periphery tuning its spectral and electrochemical properties / Michał Kryjewski, Ewa Tykarska, Tomasz Rębiś (WTCH), Jolanta Długaszewska, Magdalena Ratajczak, Anna Teubert, Jacek Gapiński, Adam Patkowski, Jarosław Piskorz, Grzegorz Milczarek (WTCH), Maria Gadaniec, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek // Polyhedron - 2015, vol. 98, s. 217-223

  Artykuł naukowy 30 2,108
 • 1809.
  Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite/Chitosan Composites / Tomasz Szatkowski (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Karolina Szwarc-Rzepka (WTCH), Dominik Paukszta (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2015, vol. 51, no. 2, s. 575-585

  Artykuł naukowy 25 0,977
 • 1810.
  Carbons for supercapacitors obtained by one-step pressure induced oxidation at low temperature / Encarnacion Raymundo-Pinero, Qiang Gao, Francois Beguin (WTCH) // Carbon - 2013, vol. 61, s. 278-283

  Artykuł naukowy 40 6,160
 • 1811.
  Assessment of the surface chemistry of carbon blacks by TGA-MS, XPS and inverse gas chromatography using statistical chemometric analysis / Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Jessica Donate-Robles, Jose Miguel Martin-Martinez // Applied Surface Science - 2014, vol. 316, s. 315-323

  Artykuł naukowy 35 2,711
 • 1812.
  Parallel pathways of ethoxylated alcohol biodegradation under aerobic conditions / Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Zenon Łukaszewski // Science of the Total Environment - 2016, vol. 557, s. 612-619

  Artykuł naukowy 40 4,900
 • 1813.
  Synthesis and multifunctional properties of lignosulfonate-stabilized gold nanoparticles / Emilia Konował (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // Materials Letters - 2015, vol. 159, s. 451-454

  Artykuł naukowy 35 2,437
 • 1814.
  Toxicity evaluation of selected ammonium-based ionic liquid forms with MCPP and dicamba moieties on Pseudomonas putida / Aleksandra Piotrowska, Anna Syguda (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Hermann J. Heipieper // Chemosphere - 2017, vol. 167, s. 114-119

  Artykuł naukowy 35 4,427
 • 1815.
  Electrocatalysis of NADH oxidation using electrochemically activated fluphenazine on carbon nanotube electrode / Agnieszka Sobczak, Tomasz Rębiś (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // Bioelectrochemistry - 2015, vol. 106, Part B, s. 308-315

  35 3,556
 • 1816.
  Unusually stable adduct between methanolyzed amoxicillin or ampicillin and their diketopiperazine derivatives / Katarzyna Kosińska, Rafał Frański, Magdalena Frańska (WTCH) // Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research - 2016, vol. 73, no. 2, s. 297-302

  Artykuł naukowy 15 0,745
 • 1817.
  Equilibrium and mechanism of cobalt(II) extraction from chloride solution by hydrophobic 2-pyridineketoxime / Karolina Wieszczycka (WTCH), Aleksandra Wojciechowska, Marta Krupa // Separation and Purification Technology - 2015, vol. 142, s. 129-136

  Artykuł naukowy 40 3,299
 • 1818.
  Selenium in Gluten-free Products / Iga Rybicka, Magdalena Krawczyk (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Anna Gliszczyńska-Świgło // Plant Foods for Human Nutrition - 2015, vol. 70, no. 2, s. 224-229

  Artykuł naukowy 35 2,276
 • 1819.
  Study of interaction between organic compounds and mono or dicationic oxygenated ionic liquids using gas chromatography / Fabrice Mutelet, Patrick Carre, Andrzej Skrzypczak (WTCH) // Fluid Phase Equilibria - 2015, vol. 387, s. 59-72

  Artykuł naukowy 30 1,846
 • 1820.
  Determination of Parabens in Polish River and Lake Water as a Function of Season / Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Beata Czarczyńska-Goślińska, Tomasz Grześkowiak // Analytical Letters - 2016, vol. 49, iss. 11, s. 1734-1747

  Artykuł naukowy 20 1,150
 • 1821.
  Characterization of ceramic hydroxyapatite surface by inverse liquid chromatography in aquatic systems / Karol Kadlec (WTCH), Katarzyna Adamska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Talanta - 2016, vol. 147, s. 44-49

  Artykuł naukowy 40
 • 1822.
  Influence of alkali metal cations on mixed tetramer formed by guanosine and cytidine - GCGC / Magdalena Frańska (WTCH) // International Journal of Mass Spectrometry - 2015, vol. 387, Special Issue: SI, s. 83-86

  Artykuł naukowy 30 2,183
 • 1823.
  Modified TiO2-SiO2 ceramic filler for a composite gel polymer electrolytes working with LiMn2O4 / Beata Kurc (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Solid State Electrochemistry - 2015, vol. 19, no. 5, s. 1427-1435

  Artykuł naukowy 30 2,327
 • 1824.
  2-Ethylhexanol Derivatives as Nonionic Surfactants: Synthesis and Properties / Wiesław Hreczuch, Karolina Dąbrowska, Arkadiusz Chruściel, Agata Sznajdrowska (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH) // Journal of Surfactants and Detergents - 2016, vol. 19, no. 1, s. 155-164

  Artykuł naukowy 25 1,450
 • 1825.
  Carbon/polypyrrole composites for electrochemical capacitors / Katarzyna Lota, Grzegorz Lota (WTCH), Agnieszka Sierczyńska, Ilona Acznik // Synthetic Metals - 2015, vol. 203, s. 44-48

  Artykuł naukowy 30 2,299
 • 1826.
  Zastosowanie modyfikowanej mezoporowatej krzemionki SBA-15 w procesie adsorpcji 4-chlorofenolu / Michał Moritz (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 6, s. 872-875

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 1827.
  Novel nanostructured hematite-spongin composite developed using an extreme biomimetic approach / Tomasz Szatkowski (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), Daria Pęziak (WTCH), Vasilii V. Bazhenov, Grzegorz Nowaczyk, Juliane Walter, Serguei L. Molodtsov, Hartmut Stöcker, Cameliu Himcinschi, Iaroslav Petrenko, Allison L. Stelling, Stefan Jurga, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich, Marcin Wysokowski (WTCH) // RSC Advances - 2015, vol. 5, no. 96, s. 79031-79040

  Artykuł naukowy 35 3,289
 • 1828.
  Surface activity of simple sulfobetaines / Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH) // Towaroznawcze Problemy Jakości - 2015, no. 3(44), s. 122-131

  Artykuł naukowy 9
 • 1829.
  Szkoła przetrwania w skali mikro / Alicja Szulc (WTCH) // Eko i My: poradnik ekologiczny - 2014, nr 6(215), s. 6-10

  Artykuł naukowy
 • 1830.
  Towards sustainable power sources: chitin-bound carbon electrodes for electrochemical capacitors / Adam Kołodziej (WTCH), Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // Journal of Materials Chemistry A - 2015, vol. 3, no. 45, s. 22923-22930

  Artykuł naukowy 40 8,262
 • 1831.
  The modified activated carbon treated with a low-temperature iodine plasma used as electrode material for electrochemical capacitors / Grzegorz Lota (WTCH), Jacek Tyczkowski, P. Makowski, Joanna Balcerzak, Katarzyna Lota, Ilona Acznik, Daria Peziak-Kowalska (WTCH), Łukasz Kolanowski (WTCH) // Materials Letters - 2016, vol. 175, s. 96-100

  Artykuł naukowy 35 2,572
 • 1832.
  Ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction with nano-TiO2 as adsorbent for the determination of mercury species / Magdalena Krawczyk (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // Talanta - 2016, vol. 161, s. 384-391

  Artykuł naukowy 40
 • 1833.
  Functionalization of organically modified silica with goldnanoparticles in the presence of lignosulfonate / Emilia Konował (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Mykhailo Motylenko, Łukasz Klapiszewski (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Vasilii V. Bazhenov, David Rafaja, Hermann Ehrlich, Grzegorz Milczarek (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Biological Macromolecules - 2016, vol. 85, s. 74-81

  Artykuł naukowy 35 3,671
 • 1834.
  Influence of Expanded Graphite Surface Ozonation on the Adhesion between Carbon Additive and Cement Matrix / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Piotr Krawczyk (WTCH) // Materials Science - Medžiagotyra - 2015, vol. 21, no. 2, s. 298-302

  Artykuł naukowy 15 0,428
 • 1835.
  Development of interface for online coupling of micro-fluidic chip-based photo-micro-reactor/ultrasonic nebulization with microwave induced plasma spectrometry and its application in simultaneous determination of inorganic trace elements in biological materials / Henryk Matusiewicz (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH) // Microchemical Journal - 2015, vol. 119, s. 133-139

  Artykuł naukowy 35 2,893
 • 1836.
  Pyrrolidinium herbicidal ionic liquids / Anna Syguda (WTCH), Katarzyna Marcinkowska, Katarzyna Materna (WTCH) // RSC Advances - 2016, vol. 6, no. 68, s. 63136-63142

  Artykuł naukowy 35 3,108
 • 1837.
  Reuse of nickel recovered from spent Ni–Cd batteries for the preparation of C/Ni and C/Ni/Pd layered electrodes for energy sources / Jan M. Skowroński, Tomasz Rozmanowski (WTCH), Małgorzata Osińska (WTCH) // Process Safety and Environmental Protection - 2015, vol. 93, s. 139-146

  Artykuł naukowy 30 2,078
 • 1838.
  Treatment of wastewaters containing acid, reactive and direct dyes using aminosilane functionalized silica / Monika Wawrzkiewicz, Zbigniew Hubicki, Magdalena Nowacka (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH) // Open Chemistry - 2015, vol. 13, no. 1, s. 82-95

  Artykuł naukowy 14
 • 1839.
  Modification of carbon-metal composites using high-energy ball milling / Małgorzata Osińska (WTCH) // Microporous and Mesoporous Materials - 2015, vol. 214, s. 95-100

  Artykuł naukowy 35 3,349
 • 1840.
  Zastosowanie krzemionki mezoporowatej i koloidalnej w procesie adsorpcji i uwalniania diflunisalu / Michał Moritz (WTCH), Małgorzata Geszke-Moritz // Przemysł Chemiczny - 2016, T. 95, nr 7, s. 1369-1372

  Artykuł naukowy 15 0,385
 • 1841.
  Application of Inverse Liquid Chromatography for Surface Characterization of Biomaterials / Katarzyna Adamska (WTCH), Karol Kadlec (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Chromatographia - 2016, vol. 79, iss. 7-8, s. 473-480

  Artykuł naukowy 20 1,402
 • 1842.
  Relationship between antioxidant capacity, chlorogenic acids and elemental composition of green coffee / Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Maria Paz de Pena // LWT-food science and technology - 2016, vol. 73, s. 243-250

  Artykuł naukowy 40 2,329
 • 1843.
  Wpływ alkilofenoli i ich oksyetylatów na środowisko wodne / Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Tomasz Grześkowiak, Andrzej Szymański (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2014, T. 93, no. 12, s. 2170-2175

  Artykuł naukowy 15 0,399
 • 1844.
  Structural Characterization of dsDNA Nanocomplexes based on Ammonium Gemini Surfactants / Weronika Andrzejewska, Michalina Skupin, Andrzej Skrzypczak (WTCH), Maciej Kozak // Biophysical Journal - 2016, vol. 110, iss. 3, s. 403A-404A

  Artykuł wstępny 35 3,656
 • 1845.
  Capacitance of Fe3O4/rGO nanocomposites in an aqueous hybrid electrochemical storage device / Krzysztof Wasiński, Mariusz Walkowiak, Paulina Półrolniczak, Grzegorz Lota (WTCH) // Journal of Power Sources - 2015, vol. 293, s. 42-50

  Artykuł naukowy 45 6,333
 • 1846.
  Prediction of Antifungal Activity of Gemini Imidazolium Compounds / Łukasz Pałkowski, Jerzy Błaszczyński (WI), Andrzej Skrzypczak (WTCH), Jan Błaszczak (WTCH), Alicja Nowaczyk, Joanna Wróblewska, Sylwia Kożuszko, Eugenia Gospodarek, Roman Słowiński, Jerzy Krysiński // BioMed Research International - 2015, vol. 2015, s. 392326-1-392326-10

  Artykuł naukowy 25 2,134
 • 1847.
  Removal of nickel(II) and cadmium(II) ions from aqueous solutions using an oxide adsorbent of MgO center dot SiO2 type / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak, Teofil Jesionowski (WTCH) // Desalination and Water Treatment - 2015, vol. 55, no. 5, s. 1271-1284

  Artykuł naukowy 20 1,272
 • 1848.
  Synthesis and characterization of carbon fiber/silica aerogel nanocomposites / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Wojciech Strauchmann (WBiIŚ), Piotr Ziółkowski (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Journal of Non-Crystalline Solids - 2015, vol. 416, s. 1-3

  Artykuł naukowy 30 1,825
 • 1849.
  Rośliny w oczyszczaniu obszarów skażonych metalami ciężkimi / Anna Parus (WTCH) // Aura Ochrona Środowiska - 2015, no. 4, s. 14-15

  Artykuł naukowy 6
 • 1850.
  Influence of oligomeric herbicidal ionic liquids with MCPA and Dicamba anions on the community structure of autochthonic bacteria present in agricultural soil / Łukasz Ławniczak (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Andrzej Borkowski, Paweł Cyplik, Katarzyna Marcinkowska, L Wolko, Tadeusz Praczyk, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // Science of the Total Environment - 2016, vol. 563, s. 247-255

  Artykuł naukowy 40 4,900
 • 1851.
  Solid lipid nanoparticles as attractive drug vehicles: composition, properties and therapeutic strategies / Michał Moritz (WTCH), Małgorzata Geszke-Moritz // Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications - 2016, vol. 68, s. 982-994

  Artykuł naukowy 30 4,164
 • 1852.
  Titanium dioxide/graphene oxide composite and its application as an anode material in non-flammable electrolyte based on ionic liquid and sulfolane / Beata Kurc (WTCH), Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Paweł Jakóbczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Solid State Electrochemistry - 2016, vol. 20, iss. 7, s. 1971-1981

  Artykuł naukowy 30 2,316
 • 1853.
  Production of emulsion in tank mixer with sieve bottom / Piotr Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH) // Chemical Engineering Research and Design - 2016, vol. 109, s. 618-627

  Artykuł naukowy 30 2,538
 • 1854.
  Ocena wpływu niejonowego surfaktantu Lutensol GD 70 na biodegradację węglowodorów oleju napędowego przez wybrane szczepy bakteryjne / Wojciech Smułek (WTCH), Ewa Kaczorek (WTCH) // Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie - 2015, T. 15, Z. 1, s. 91-100

  Artykuł naukowy 10
 • 1855.
  Mesoporous materials as multifunctional tools in biosciences: Principles and applications / Michał Moritz (WTCH), Małgorzata Geszke-Moritz // Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications - 2015, vol. 49, s. 114-151

  Artykuł naukowy 30 3,420
 • 1856.
  Determination of antioxidant activity, rutin, quercetin, phenolic acids and trace elements in tea infusions: Influence of citric acid addition on extraction of metals / Magdalena Jeszka-Skowron (WTCH), Magdalena Krawczyk (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // Journal of Food Composition and Analysis - 2015, vol. 40, s. 70-77

  Artykuł naukowy 35 2,780
 • 1857.
  Fotopolimeryzacja tiol-en dienów allilowych w imidazoliowych cieczach jonowych / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Anna Zgrzeba (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // Przemysł Chemiczny - 2013, 92, nr 9, s. 1630-1632

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 1858.
  Influence of Plasma Treatment on Hydrogen Electrosorption Capacity by Carbon Electrodes / Grzegorz Lota (WTCH), Katarzyna Lota, Ryszard Kapica, Jacek Tyczkowski, Krzysztof Fic (WTCH), Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // International Journal of Electrochemical Science - 2015, vol. 10, no. 6, s. 4860-4872

  Artykuł naukowy 25 1,692
 • 1859.
  A comprehensive study of Cd(II) ions removal utilizing high-surface-area binary Mg-Si hybrid oxide adsorbent / Filip Ciesielczyk (WTCH), Przemysław Bartczak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Environmental Science and Technology - 2015, vol. 12, no. 11, s. 3613-3626

  Artykuł naukowy 30 2,344
 • 1860.
  O czym rozmawiają bakterie? / Alicja Szulc (WTCH), Mateusz Sydow (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Eko i My: poradnik ekologiczny - 2014, nr 3(212), s. 12-15

  Artykuł naukowy
 • 1861.
  Interaction of polyhedral oligomeric silsesquioxane containingepoxycyclohexyl groups with cholesterol at the air/water interface / Katarzyna Dopierała (WTCH), Hieronim Maciejewski, Krystyna Prochaska (WTCH) // Colloids and Surfaces B-Biointerfaces - 2016, vol. 140, s. 135-141

  Artykuł naukowy 35 3,887
 • 1862.
  Evaluation of Five Phase Digitally Controlled Rotating Field Plasma Source for Photochemical Mercury Vapor Generation Optical Emission Spectrometry / Henryk Matusiewicz (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH), Paweł Pawłowski (WI), Marek Portalski (WI) // Analytical Sciences - 2015, vol. 31, no. 10, s. 987-995

  Artykuł naukowy 20 1,174
 • 1863.
  Solvothermal synthesis of hydrophobic chitin–polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nanocomposites / Marcin Wysokowski (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Juliane Walter, Iaroslav Petrenko, Allison L. Stelling, Vasilii V. Bazhenov, Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tomasz Szatkowski (WTCH), Olga Lewandowska (WTCH), Dawid Stawski, Serguei L. Molodtsov, Hieronim Maciejewski, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // International Journal of Biological Macromolecules - 2015, vol. 78, s. 224-229

  Artykuł naukowy 35 3,138
 • 1864.
  Chitin-Lignin Material as a Novel Matrix for Enzyme Immobilization / Jakub Zdarta (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Małgorzata Norman (WTCH), Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Dariusz Moszyński, Hermann Ehrlich, Hieronim Maciejewski, Allison L. Stelling, Teofil Jesionowski (WTCH) // Marine Drugs - 2015, vol. 13, no. 4, s. 2424-2446

  Artykuł naukowy 40 3,345
 • 1865.
  The thermal deactivation of all-trans and 15-cis beta-carotene-excited states in the ionic liquids without and with methylenoxy group / Krzysztof Pawlak, Janusz Szurkowski, Andrzej Skrzypczak (WTCH), Grażyna Białek-Bylka (WFT) // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry - 2015, vol. 120, no. 1, s. 627-632

  Artykuł naukowy 25 1,781
 • 1866.
  Characterization of Langmuir monolayer, Langmuir–Blodgett and Langmuir–Schaefer films formed by POSS compounds / Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Hieronim Maciejewski, Andrzej Biadasz (WFT), Alina Dudkowiak (WFT), Anna Wamke (WTCH) // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects - 2015, vol. 464, s. 110-120

  Artykuł naukowy 30 2,760 15
 • 1867.
  Surface energy of bovine dentin and enamel by means of inverse gas chromatography / Zuzanna Okulus (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Beata Czarnecka, Tomasz Buchwald (WFT), Adam Voelkel (WTCH) // Materials Science and Engineering C - Materials for Biological Applications - 2015, vol. 49, s. 382-389

  Artykuł naukowy 30 3,420
 • 1868.
  Effect of the structure of polymer inclusion membranes on zn(II) transport from chloride aqueous solutions / Monika Baczyńska, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH), Marek Nowicki (WFT), Maciej Wiśniewski (WTCH) // Journal of Applied Polymer Science - 2015, vol. 132, no. 30, s. 42319-1-42319-11

  Artykuł naukowy 25 1,866
 • 1869.
  Badania możliwości wykorzystania odpadowych materiałów elektrodowych do produkcji dodatnich płyt akumulatora kwasowo-ołowiowego / Ewa Jankowska, Marek Baraniak (WTCH), Włodzimierz Majchrzycki, Łukasz Majchrzycki (WFT) // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 7, s. 1167-1170

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 1870.
  Morphology and molecular organisation of liquid-crystalline perylene-3,4,9,10-tetra-(n-hexylester) deposited on a solid substrate / Adrian Adamski (WFT), Andrzej Biadasz (WFT), Krzysztof Domieracki, Marek Andrzej Kojdecki, Dominik Paukszta (WTCH), Dominika Uryzaj (WFT), Eryk Wolarz (WFT) // Liquid Crystals - 2015, vol. 42, no. 4, s. 456-462

  Artykuł naukowy 30 2,244
 • 1871.
  The impact of solvents on the singlet and triplet states of selected fluorine corroles - absorption, fluorescence, and optoacoustic studies / Bartosz Bursa (WFT), Danuta Wróbel (WFT), Bolesław Barszcz, Michał Kotkowiak (WFT), Olena Vakuliuk, Daniel T. Gryko, Łukasz Kolanowski (WTCH), Marek Baraniak (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH) // Physical Chemistry Chemical Physics - 2016, vol. 18, no. 10, s. 7216-7228

  Artykuł naukowy 40 4,123
 • 1872.
  An environmental life cycle assessment of forklift operation: a well-to-wheel analysis / Paweł Fuć (WMRiT), Przemysław Kurczewski (WMRiT), Anna Lewandowska, Ewa Nowak (WTCH), Jarosław Selech (WMRiT), Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // The International Journal of Life Cycle Assessment - 2016, Vol. 21, Iss. 10, s. 1438-1451

  Artykuł naukowy 40 3,173
 • 1873.
  Wytwarzanie i charakterystyka materiałów termoizolacyjnych na bazie poliuretanu i aerożeli / Teofil Jesionowski (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Damian Ambrożewicz, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Paulina Jakubowska (WTCH), Kasper Górny (WMRiT), Wiesław Zwierzycki (WMRiT), Krzysztof Bieńczak (WMRiT), Jan Szczepaniak // Przemysł Chemiczny - 2015, T. 94, nr 1, s. 85-92

  Artykuł naukowy 15 0,367
 • 1874.
  Powłoki lakiernicze na bazie polimetakrylanów otrzymywane metodą fotopolimeryzacji / Mariola Sądej (WTCH), Łukasz Gierz (WMRiT), Dawid Prządka (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // W: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, 16-19.06.2015, Polanica Zdrój - Polanica-Zdrój, Polska , 2015

  Referat
 • 1875.
  Synthetic CuO SiO2 oxide system as a functional filler of pet / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Karol Bula, Łukasz Chrzanowski (WTCH), K. Myszka, K. Czaczyk, Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: EUROFILLERS 2013, Bratislava, Slovakia , 25-29 August, 2013: Polymer Institute SAS, 2013 - s. 279-280

  Abstrakt
 • 1876.
  Zastosowanie metody DP ASV do oznaczania Tl(I) w Mycelium Boletus Badiu / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Bożena Muszyńska, Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Konrad Dobosz, Włodzimierz Opoka // W: XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 5-6 czerwca 2014: Komitet Chemii Analitycznej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, 2014 - s. 42

  Abstrakt
 • 1877.
  Oznaczanie talu w mioceńskich wodach techniką woltamperometrii stripingowej anodowej w układzie przepływowym / Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Marcin Siepak, Zenon Łukaszewski, Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH) // W: XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 5-6 czerwca 2014: Komitet Chemii Analitycznej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, 2014 - s. 27

  Abstrakt
 • 1878.
  Zakłócenia w oznaczaniu talu metodą woltamperometryczną (DPASV) z zastosowaniem analizy w przepływie (FIA) spowodowane obecnością jonów ołowiu i kadmu w próbkach środowiskowych / Bożena Karbowska (WTCH), Tomasz Wojtkowiak, Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 140-141

  Abstrakt
 • 1879.
  Adsorpcja talu z roztworu wodnego przy udziale łupin Juglans Regia, Sapindus Mukorossi i koloidalnego złota / Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 81

  Abstrakt
 • 1880.
  Biodegradacja amoniowych I fosfoniowych cieczy jonowych w glebie / Mateusz Sydow, Bożena Karbowska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Łukasz Ławniczak, Alicja Szulc, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014

  Abstrakt
 • 1881.
  Anodic stripping voltametry as a method for the determination of thallium in the energy drinks / Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Zenon Łukaszewski // W: Bio Tech Conference, Gdańsk, 5-6.06.2014, 2014

  Abstrakt
 • 1882.
  Wpływ surfaktantów na oznaczanie talu metodą DPASV / Tomasz Wojtkowiak, Bożena Karbowska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Zenon Łukaszewski // W: Nauka i Przemysł : lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa / red. Kołodyńska Dorota, 2014 - s. 29-31

  Referat
 • 1883.
  Wykorzystanie techniki elektromigracyjnej do oznaczania talu w próbkach środowiskowych / Joanna Zembrzuska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 80

  Abstrakt
 • 1884.
  Wykorzystanie woltamperometrii do oceny skażenia talem osadów ściekowych / Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Włodzimierz Zembrzuski (WTCH) // W: Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / red. Władysław Kubiak, Bogusław Baś - Kraków, Poland : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014 - s. 172-177

  Rozdział w monografii naukowej
 • 1885.
  Lignosulfonate-mediated synthesis of silica/nanosilver composites / Grzegorz Milczarek (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Marcin Wysokowski, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Baltsilica 2014, Poznań, 01-03.06.2014, 2014 - s. 1

  Abstrakt
 • 1886.
  Nanostruktury metali szlachetnych w połączeniu z nieorganicznym nośnikiem tlenkowym stabilizowane lignosulfonianem sodu / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Łukasz Kalpiszewski, Teofil Jesionowski (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 78

  Abstrakt
 • 1887.
  Synteza i właściwości nanostruktur złota stabilizowanych lignosulfonianami / Emilia Konował (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 82

  Abstrakt
 • 1888.
  Nanostruktury srebra w połączeniu z nieorganicznym nośnikiem tlenkowym stabilizowane lignosulfonianem sodu / Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH), Grzegorz Milczarek (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 77

  Abstrakt
 • 1889.
  Zastosowanie techniki TSIL-USA-DLLME w połączeniu z CV AAS do oznaczania Hg2+ i CH3Hg+ / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 1

  Referat
 • 1890.
  Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie specjacyjnej / Henryk Matusiewicz (WTCH), Magdalena Krawczyk (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 1

  Abstrakt
 • 1891.
  Zastosowanie cieczy jonowych w mikroekstrakcji przed analizą śladową i specjacyjną / Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Justyna Werner (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014, 2014 - s. 1

  Abstrakt
 • 1892.
  Sorbenty stosowane w mikroekstrakcji do fazy stałej do wzbogacania jonów metali i związków metaloorganicznych / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 88

  Abstrakt
 • 1893.
  Zastosowanie technik mikroekstrakcji opartych na cieczach jonowych do wzbogacania wybranych form rtęci / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Poznań, 5 grudnia 2014, 2014 - s. 89

  Abstrakt
 • 1894.
  Zastosowanie techniki TSIL PTFE SPME w połączeniu z generowaniem chemicznym oraz foto-generowaniem zimnych par do oznaczania śladowych ilości rtęci / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 8-9 maja, 2014, 2014 - s. 126

  Abstrakt
 • 1895.
  Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie specjacyjnej / Henryk Matusiewicz (WTCH), Magdalena Krawczyk (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Mariusz Ślachciński (WTCH) // W: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 8-9 maja, 2014, 2014 - s. 21

  Abstrakt
 • 1896.
  Dispersive liquid-liquid microextraction with in situ ionic liquid formation for copper determination / Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // W: XVII Euroanlysis : book of abstracts, Warszawa 25-29 August, 2013, 2013 - s. 583

  Abstrakt
 • 1897.
  Oznaczanie wybranych form rtęci metodą TSIL USA DLLME w połączeniu z CV AAS / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia, 2013, 2013 - s. 83

  Abstrakt
 • 1898.
  Zastosowanie cieczy jonowych w technikach mikroekstrakcyjnych podczas oznaczania rtęci metodą CV AAS / Justyna Werner (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Henryk Matusiewicz (WTCH) // W: VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. "Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji", Poznań 2013, Poznań, 1-3 lipca, 2013, 2014 - s. 114

  Abstrakt
 • 1899.
  Synteza alternatywnej architektury RLC do celów częściowej rekonfiguracji / M. Adamski, M. Doligalski, Marek Ochowiak (WTCH), A. Gościniak // W: Materiały XI Konferencji Naukowej Informatyka - Sztuka czy Rzemiosło oraz Warsztaty Szkoleniowe KNWS'14, Zielona Góra, 2014: Uniwersytet Zielonogórski, 2014 - s. 24-26

  Referat
 • 1900.
  Zastosowanie krzemionkowych materiałów mezoporowatych w procesie adsorpcji organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń środowiska / Michał Moritz (WTCH), Małgorzata Geszke-Moritz // W: IX Poznańska Konferencja Naukowa Chemia - Nowe Wyzwania dla Nauki i Przemysłu : materiały konferencyjne, Poznań, 5 grudnia 2014 - Poznań, Poland : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014 - s. 191

  Abstrakt