Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (2071)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 2001.
  Zaprojektuj - wybuduj - utrzymaj - tajniki warstw porowatych z betonu cementowego / Marlena Kucz (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Magazyn Autostrady - 2013, nr 8-9, s. 60-64

  5
 • 2002.
  Określanie zawartości SBS w asfalcie metodą spektrofotometryczną / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Laura Pawlik, Maria Ratajczak (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 7, s. 1232-1236

  15 0,367
 • 2003.
  Budynek wysoki Shanghai World Financial Center (SWFC) - konstrukcja i analiza obliczeniowa / Błażej Gwozdowski, Jacek Wdowicki (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) // Inżynieria i Budownictwo - 2013, nr 10, s. 521-525

  7
 • 2004.
  Efektywność energetyczna okien jako funkcja ich orientacji przestrzennej / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Wojciech Rzeźnik // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2013, vol. 58, nr 2, s. 145-148

  12
 • 2005.
  Badania porównawcze i integracja pomiarów pochyleń z pomiarami tachimetrycznymi / Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Michał Wyczałek (WBiIŚ), Robert Nowak (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 157-168

  4
 • 2006.
  Test precyzyjnego tachimetru zmotoryzowanego pod kątem jego użycia do pomiarów pionowych przemieszczeń konstrukcji mostowych / Marian Wójcik (WBiIŚ), Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Robert Nowak (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 145-156

  4
 • 2007.
  Ocena przydatności popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych / Jarosław Wilanowicz (WBiIŚ), Wojciech Grabowski (WBiIŚ), Marta Andrzejczak (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 131-143

  4
 • 2008.
  Bezpieczeństwo powolnych pojazdów na sygnalizacji świetlnej / Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 81-98

  4
 • 2009.
  Wieloletnia zmarzlina południowej Syberii i Mongolii - formy rzeźby terenu, zjawiska sezonowe i wynikające z nich zagrożenia dla budownictwa / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 71-80

  4
 • 2010.
  Problemy geotechniczne przebudowy istniejącego nasypu drogowego na trasie autostrady A-2 / Natalia Bejga (WBiIŚ), Gabriela Sąsiadek // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 49-61

  4
 • 2011.
  Analiza pracy podkładu kolejowego INBK-7 na podłożu 2-parametrowym metodą elementów skończonych / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 23-47

  4
 • 2012.
  Wybrane zagadnienia analizy zużycia szyn kolejowych / Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2013, nr 15, s. 5-21

  4
 • 2013.
  Wpływ położenia styku montażowego na pracę ramy portalowej / Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2013, nr 4, s. 16-17

  2
 • 2014.
  Analysis of rheological state of SBS modified bitumens based on viscosity measurements / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2013, vol. 59, issue 1, s. 143-153

  15
 • 2015.
  Comparative study between Poland and South Africa "Wind climates, the related damage and implications of adopting the Eurocode for wind action on buildings" / A. Goliger, J. Żurański, M. Giżejowski, Mariusz Gaczek (WBiIŚ), J. Retief, A. Kruger, P. Dunaiski, S. Fiszer, M. Ćwik // Archives of Civil Engineering - 2013, vol. 59, issue 1, s. 51-95

  15
 • 2016.
  Analiza przestrzennych ścianowych konstrukcji usztywniających bydynki wysokie z dodatkowymi sztywnymi belkami / Jacek Wdowicki (WBiIŚ), Elżbieta Wdowicka (WBiIŚ) // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej - 2013, vol. 62, nr 1 (669), s. 215-233

  8
 • 2017.
  Reduction of the number of material parameters by ANN approximation / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Computational Mechanics - 2013, vol. 52, iss. 2, s. 287-300

  45 2,044
 • 2018.
  Analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka - cz. II / Tobiasz Stawny, Marcin Gajzler (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2013, nr 3, s. 40-43

  2
 • 2019.
  Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2013, nr 1-2, s. 19-24

  6
 • 2020.
  Mikrobiologiczne skażenie wody - przyczyny, skutki, konsekwencje / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2013, nr 4, s. 8-14

  5
 • 2021.
  Efektywność dolnych źródeł pomp ciepła. Cz.1 / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Polski Instalator - 2013, nr 5, s. 18-20

 • 2022.
  Biofilmowe oczyszczanie / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 2, s. 50-53

 • 2023.
  Wpływ strategii sterowania na komfort klimatyczny w budynku pasywnym / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Kamil Szkarłat // Instal - 2013, nr 5, s. 18-27

  7
 • 2024.
  Nowa metoda projektowania pompowni kanalizacyjnych / Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ) // Instal - 2013, nr 1, s. 40-43

  7
 • 2025.
  Inteligentna zabawa dla ambitnych? / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 7, s. 48-49

 • 2026.
  Detergenty pod lupą / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska. Gospodarka Komunalna - 2013, nr 1, s. 57-59

 • 2027.
  Promienitwórcze skażenia wód / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 6, s. 28-29

 • 2028.
  Łatanie ustawy wodociągowej / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 1, s. 52-53

 • 2029.
  Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na enerię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Cz. 2. Wyniki symulacji / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2013, nr 3, s. 122-125

  10
 • 2030.
  Sensitivity analysis of sandwich beams and plates accounting for variable support conditions / Robert Studziński (WBiIŚ), Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2013, vol. 61, no. 1, s. 201-210

  25 1,000
 • 2031.
  Smoothed particle hydrodynamics versus finite element method for blast impact / Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2013, vol. 61, no. 1, s. 144-149

  25 1,000
 • 2032.
  Możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 6, s. 22-25

  8
 • 2033.
  Thermal stresses in metallic materials due to extreme loading conditions / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Journal of Engineering Materials and Technology - 2013, vol. 135, no. 2, s. 021009-18

  25 0,895
 • 2034.
  Green Walls, czyli zielone ściany jako ekologiczne przegrody budowlane - cz. I / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // Inżynier Budownictwa - 2013, nr 6, s. 120-122

 • 2035.
  O wodzie na cele przeciwpożarowe / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 5, s. 64-65

 • 2036.
  Pozyskiwanie nowych powierzchni użytkowych przy okazji renowacji zabytkowych budynków w Poznaniu / Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2013, nr 3, s. 136-140

  5
 • 2037.
  Bezpieczne skarpy i zbocza / Mieczysław M. Kania (WBiIŚ) // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele - 2013, nr 1, s. 28-33

  4
 • 2038.
  Stany graniczne użytkowalności mostów zespolonych typu stal-beton zgodnie z PN-EN 1994-2 / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 4, s. 46-50

  8
 • 2039.
  Analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka - cz. I / Tobiasz Stawny, Marcin Gajzler (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2013, nr 2, s. 46-49

  2
 • 2040.
  Analiza trwałości drogowego obiektu mostowego w związku ze wzrostem intensywności ruchu / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Mosty - 2013, nr 2, s. 40-45

  3
 • 2041.
  Właściwości akustyczne budowli / Barbara Ksit (WBiIŚ), Michał Majcherek // Inżynier Budownictwa - 2013, nr 4, s. 109-110

 • 2042.
  Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 / Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Ochrona przed Korozją - 2013, nr 1, s. 13-18

  12
 • 2043.
  Materiały murowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym / Paweł Szymański (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2013, nr 1, s. 42-44

  8
 • 2044.
  Przydomówki - bezobsługowo, tanio, ekologicznie? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2013, nr 1, s. 30-33

 • 2045.
  Symulacyjna analiza parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię wybranych rozwiązań wentylacji mieszkania. Cz. 1. Założenia modelu / Karol Bandurski (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2013, nr 2, s. 70-74

  10
 • 2046.
  Przez pryzmat polityki / Henryk Bylka (WBiIŚ) // Przegląd Komunalny - 2013, nr 3, s. 62-63

 • 2047.
  Energetyka jądrowa w warunkach polskich / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // Energia Elektryczna - 2013, nr 1, s. 9-10

 • 2048.
  Wykorzystanie metod aktywnej termografii w podczerwieni do wykrywania defektów materiałowych / Leszek Różański (WBMiZ), Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // Inżynieria Maszyn - 2013, R. 18, z. 3, s. 60-65

  6
 • 2049.
  Modelowanie systemów dystrybucji wody / Andrzej Urbaniak (WI), Alicja Bałut (WBiIŚ) // W: Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami / red. Marian Kwietniewski, Jolanta Podedworna, Marek Sozański - Warszawa, Polska : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2014 - s. 57-72

 • 2050.
  Sterowanie procesem ujmowania wody z ujęcia sztucznej infiltracji / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 1021-1029

 • 2051.
  Kryterium ochrony systemu dystrybucji wody w projektowaniu monitoringu sieci / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 981-994

 • 2052.
  Energy cost reducing in a water pumping station - modelling and simulation / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Tomasz Kaźmierski (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // W: European Simulation and Modelling Conference 2013 (ESM'2013), Lancaster, U. K. , October 23-25, 2013 / red. Stephan Onggo, Antonin Kavicka: EUROSIS, 2013 - s. 169-171

  15
 • 2053.
  Model sieci jako narzędzie ochrony systemu zaopatrzenia w wodę / Alicja Bałut (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2013, nr 9, s. 359-363

  11
 • 2054.
  Warta w okolicach Poznania - zmiana stężenia oksyetylenowanych alkoholi w kluczowych punktach biegu rzeki / Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Zenon Łukaszewski // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 397-407

 • 2055.
  Przemysł farmaceutyczny - znaczące źródło leków w Polsce? / Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Irena Budnik, Anna Zając // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Mariusz Nowak - Poznań - Toruń, Polska : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014 - s. 379-395

 • 2056.
  Stopień biodegradacji niesteroidowych leków zapalnych w procesach oczyszczania ścieków w dużych aglomeracjach miejskich / Anna Zając, Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2014, nr 12, s. 2265-2269

  15 0,399
 • 2057.
  Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Arkadiusz Kloziński (WTCH), Stanisław Zajchowski, Paulina Jakubowska (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 10, s. 739-746

  15 0,633
 • 2058.
  Microwave-assisted extraction combined with HPLC-MS/MS for diagnosis of fungal contamination in building materials / Daria Horbik, Aldona Łowińska-Kluge (WBiIŚ), Zbigniew Górski (WTCH), Ewa Stanisz (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH) // Journal of the Brazilian Chemical Society - 2013, vol. 24, no. 9, s. 1478-1486

  25 1,253
 • 2059.
  The use of wood-polymer composites in a Moving Bed Biofilm Reactor Technology / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Arkadiusz Kloziński (WTCH), Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2014, nr 5, s. 423-426

  15 0,633
 • 2060.
  Zmiany stężenia substancji powierzchniowo czynnych w systemie kanalizacyjnym / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH) // Ekonomia i Środowisko - 2013, nr 4 (47), s. 118-126

  12
 • 2061.
  Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge / Bogdan Wyrwas (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Andrzej Szymański (WTCH), Magdalena Frańska (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Paweł Cyplik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2013, vol. 128, s. 292-299

  35 3,188
 • 2062.
  Biodegradation of oxyethylated fatty alcohols by bacteria Microbacterium strain E19 / Dorota Nowicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Aleksandra Holderna-Odachowska, Irena Budnik, Ewa Kaczorek (WTCH), Zenon Łukaszewski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2013, vol. 91, s. 32-38

  30 2,482
 • 2063.
  Teraźniejszość i przyszłość produktów leczniczych w społeczeństwie i środowisku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Zając, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Joanna Zembrzuska (WTCH), Irena Budnik // Przemysł Chemiczny - 2013, nr 5, s. 596-600

  15 0,367
 • 2064.
  Aspekty prawne procesu budowlanego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Borys Siewczyński (WA) // W: Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa / red. Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ) - Wrocław, Poland : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014 - s. 393-406

 • 2065.
  Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Mariusz Rejment // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 357-364

  6
 • 2066.
  Range of aplication and limitations of the Earned Value Method in construction project estimation / Tomasz Baumann, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ), Oleg Kapliński (WA), Mariusz Rejment // Technical Transactions - 2014, Vol. 111, iss 2-B (6), s. 65-72

  13
 • 2067.
  Exponential distribution of rainless periods observed in the town of Poznan / Adam Marlewski (WE), Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Marek Sowiński (WBiIŚ) // W: Materialy respublikanskoj naučno-praktičeskoj konferencii " Statistika i eë primeneniâ, Taškent, 17-18. 10. 2013 - Taszkent, Uzbekistan , 2013 - s. 113-119

 • 2068.
  Active vibration reduction system optimal control using linear matrix inequalities with no directional change in controls / Dariusz Horla (WE), Roman Lewandowski (WBiIŚ), Adam Schmidt (WE), Marek Kraft (WE), Wojciech Giernacki (WE) // Asian Journal of Control - 2013, vol. 15, no. 6, s. 1571-1578

  25
 • 2069.
  Technika chłodnicza dla praktyków : przechowalnictwo żywności : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Gazińskiego / Bolesław Gaziński, Karol Borzuta, Michał Chmielowski, Sergiy Filin, Dorota Frohmberg, Jacek Kijowski, Jacek Kondratowicz, Lucjan Krala, Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ), Maria Plocek, Tomasz Rochatka (WMRiT), Teresa Szymura, Andrzej Zawadzki / Poznań, Poland : Systherm D. Gazińska, 2013 - 436 s.

 • 2070.
  A two-scale approach for trabecular bone microstructure modeling based on computational homogenization procedure / Marcin Wierszycki (WBiIŚ), Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Michał Nowak (WMRiT) // Computational Mechanics - 2014, vol. 54, no. 2, s. 287-298

  45 2,525
 • 2071.
  Foresight przedsiębiorstw. T. 3, Wytyczanie kierunków rozwojowych / Ewa Badzińska (WIZ), Monika Siewczyńska (WBiIŚ) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013 - 138 s.