Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Technologii Chemicznej, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (2249)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 201.
  Biodegradation of ritalinic acid by Nocardioides sp. – Novel imidazole-based alkaloid metabolite as a potential marker in sewage epidemiology / Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Daniel Baranowski, Grzegorz Framski, Łukasz Marczak, Monika Čvančarová, Philippe F.X. Corvini, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Journal of Hazardous Materials - 2020, vol. 385, s. 121554

  Artykuł naukowy 200 7,650
 • 202.
  Marine Algae as natural indicator of environmental cleanliness / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // Water Air and Soil Pollution - 2020, vol. 231, no. 97, s. 231:97-1-231:91-8

  Artykuł naukowy 70 1,774
 • 203.
  Synteza układów tlenkowych TiO2-Fe3O4 o zdefiniowanych właściwościach przeciwbakteryjnych metodą hydrotermalną / Marta Kubacka (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Anna Dobrowolska, Katarzyna Czaczyk, Teofil Jesionowski (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 470-472

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 204.
  Wspomagana mikrofalami synteza nanometrycznego TiO2 do zastosowań fotokatalitycznych i fotoelektrochemicznych / Adam Kubiak (WTCH), Ewelina Weidner (WTCH), Aleksandra Bartkowiak, Maciej Zalas, Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 366-368

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 205.
  Nieorganiczne układy tlenkowego typu MxOy∙SiO2 jako nośniki w procesie immobilizacji enzymów / Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 197-199

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 206.
  Synteza aktywnych fotokatalitycznie układów zawierających siarczek kadmu / Jakub Żurawski (WTCH), Adam Kubiak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (PP) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 107-109

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 207.
  Kwasy karboksylowe jako czynniki ługujące metale z e-odpadów / S. Praveenraj, Magdalena Emmons-Burzyńska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 264-266

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 208.
  Czteroetapowy odzysk kobaltu ze zużytych katalizatorów przemysłowych / Zuzanna Wiecka (WTCH), Małgorzata Janiszewska (WTCH), Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 162-163

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 209.
  Wpływ kwasów organicznych na wydzielanie cennych metali ze zużytych katalizatorów samochodowych / Martyna Rzelewska-Piekut (WTCH), Agnieszka Fornalczyk, Ryszard Cierpiszewski, Magdalena Regel-Rosocka (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 124-126

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 210.
  Electrochemical properties of modified negative electrode for Ni-MH cell / Katarzyna Lota, Paweł Swoboda, Ilona Acznik, Agnieszka Sierczyńska, Rafał Mańczak, Łukasz Kolanowski, Grzegorz Lota (WTCH) // Current Applied Physics - 2020, vol. 20, iss. 1, s. 106-113

  Artykuł naukowy 70 2,010
 • 211.
  Ocena toksyczności wybranych związków kompleksowych względem szczepów bakterii / Anna Stawska (WTCH), Patrycja Dudzińska (WTCH), Anna Parus (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 217-218

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 212.
  How to accurately assess surfactant biodegradation-impact of sorption on the validity of results / Dorota Cierniak (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Anna Parus (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH), Andreas P. Loibner, Hermann J. Heipieper, Łukasz Ławniczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Applied Microbiology and Biotechnology - 2020, vol. 104, s. 1-12

  Artykuł naukowy 100 3,670
 • 213.
  Odzysk niklu z akumulatorów niklowo-kadmowych / Małgorzata Osińska (WTCH), Piotr Krawczyk (WTCH), Tomasz Rozmanowski (WTCH), Teresa Łuczak, Maria Bełtowska-Brzezińska // W: 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture, Międzyzdroje, 11-14 June 2019r. / red. Krzysztof Lubkowski, Agata Markowska-Szczupak: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019 - s. 153-156

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 214.
  Wydzielanie kwasu bursztynowego z brzeczki fermentacyjnej / Ireneusz Miesiąc (WTCH), Beata Rukowicz (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) // W: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018 : 3-7 września 2018 : księga abstraktów / red. Ewa Głowińska - Gdańsk, Polska , 2018 - s. 285

  Abstrakt
 • 215.
  Separacja polioli metodą chromatografii preparatywnej / Beata Rukowicz (WTCH), Ireneusz Miesiąc (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) // W: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018 : 3-7 września 2018 : księga abstraktów / red. Ewa Głowińska - Gdańsk, Polska , 2018 - s. 271

  Abstrakt
 • 216.
  Metody ograniczenia emisji szkodliwych związków podczas produkcji wyrobów ściernych ze spoiwem żywicznym / Beata Strzemiecka (WTCH), Artur Jamrozik (WTCH), Mariusz Sandomierski (WTCH), Małgorzata Szewczyńska, Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018 : 3-7 września 2018 : księga abstraktów / red. Ewa Głowińska - Gdańsk, Polska , 2018 - s. 200

  Abstrakt
 • 217.
  Trendy w rozwoju materiałów hybrydowych / Teofil Jesionowski (WTCH) // W: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018 : 3-7 września 2018 : księga abstraktów / red. Ewa Głowińska - Gdańsk, Polska , 2018 - s. 49

  Abstrakt
 • 218.
  Direct separation of acetate and furfural from xylose by nanofiltration of birch pretreated liquor : effect of process conditions and separation mechanism / Jakub Zdarta (WTCH), Anders Thygesen, Martin S. Holm, Anne S. Meyer, Manuel Pinelo // Separation and Purification Technology - 2020, vol. 239, s. 116546-1-116546-11

  Artykuł naukowy 140 5,107
 • 219.
  Koncepcja mieszalnika przepływowego, jako alternatywnej metody otrzymywania emulsji / Waldemar Szaferski (WTCH), Paweł Mikołajczyk, Paulina Nowak // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 105-112

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 220.
  Wpływ zmian ciśnienia na proces mieszania hydraulicznego / Aleksandra Łukasik, Natalia Majcher, Aleksandra Golczak (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr Tomasz Mitkowski (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 93-99

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 221.
  Analiza wytwarzanych roztworów stosowanych w obróbce mechanicznej metali / Aneta Frycz, Arkadiusz Malendowicz, Waldemar Szaferski (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 38-45

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 222.
  Nootropic drugs : methylphenidate, modafinil and piracetam – Population use trends, occurrence in the environment, ecotoxicity and removal methods – a review / Wiktoria Wilms (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Philippe F.X. Corvini, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Chemosphere - 2019, vol. 233, s. 771-785

  Artykuł naukowy 100 5,108
 • 223.
  Separacja produktów biokonwersji z roztworów pofermentacyjnych / Beata Rukowicz (WTCH), Ireneusz Miesiąc (WTCH), Krzysztof Alejski (WTCH) // W: X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne - Poznań, Polska : Cursiva, 2018 - s. 217-218

  Referat
 • 224.
  Microbial Degradation of Hydrocarbons—Basic Principles for Bioremediation: A Review / Łukasz Ławniczak (WTCH), Marta Woźniak-Karczewska (WTCH), Andreas P. Loibner, Hermann J. Heipieper, Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Molecules - 2020, vol. 25, iss. 4, s. 856

  Artykuł naukowy 100 3,060
 • 225.
  Hybrid electrochemical and biological treatment of herbicidal ionic liquids comprising the MCPA anion / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Anna Syguda (WTCH), Łukasz Ławniczak (WTCH), Andrzej Borkowski, Florence Fourcade, Hermann J. Heipieper, Grzegorz Lota (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH) // Ecotoxicology and Environmental Safety - 2019, vol. 181, s. 172-179

  Artykuł naukowy 100 4,527
 • 226.
  Mesostructured cellular foam silica materials for laccase immobilization and tetracycline removal : a comprehensive study / Jakub Zdarta (WTCH), Agnieszka Feliczak-Guzik, Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk (WTCH), Izabela Nowak, Teofil Jesionowski (WTCH) // Microporous and Mesoporous Materials - 2020, vol. 291, s. 109688-1-109688-9

  Artykuł naukowy 100 4,182
 • 227.
  Kinetics and thermodynamics of thermal degradation of different starches and estimation the OH group and H2O content on the surface by TG/DTG-DTA / Marita Pigłowska (WTCH), Beata Kurc (WTCH), Łukasz Rymaniak (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Paweł Fuć (WILiT) // Polymers - 2020, vol. 12, iss. 2, s. 12020357-1-12020357-13

  Artykuł naukowy 100 3,164
 • 228.
  Removal of herbicidal ionic liquids by electrochemical advanced oxidation processes combined with biological treatment / Daria Pęziak-Kowalska (WTCH), Florence Fourcade, Michał Niemczak (WTCH), Abdeltif Amrane, Łukasz Chrzanowski (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH) // Environmental Technology - 2017, vol. 39, iss. 9, s. 1093-1099

  Artykuł naukowy 25 1,666
 • 229.
  Thermodynamic and rheological properties of oleanolic acid monolayers in the presence of proteins / Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Aleksandra Koperska, Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practise : the XIVth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 24-28, 2019 : program and book of abstracts, 2019 - s. 39

  Abstrakt
 • 230.
  Amperometric biosensor based on the magnetite/lignin/polydopamine hybrid material for glucose measurements / Artur Jędrzak (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-29, 2018 : program and book of abstracts, 2018 - s. 24-25

  Abstrakt
 • 231.
  Antibacterial performance of binary oxide systems based on TiO2 and CuO / Adam Kubiak (WTCH), Kamila Wittke (WTCH), Anna Dobrowolska, Katarzyna Czaczyk, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-29, 2018 : program and book of abstracts, 2018 - s. 18

  Abstrakt
 • 232.
  Third-generation ionic liquids with N-alkylated 1,4- diazabicyclo[2.2.2]octane cations and pelargonate anions / Anna Turguła (WTCH), Konrad Stęsik (WTCH), Katarzyna Materna (WTCH), Tomasz Klejdysz, Tadeusz Praczyk, Juliusz Pernak (WTCH) // RSC Advances - 2020, vol. 10, s. 8653-8663

  Artykuł naukowy 100 3,049
 • 233.
  Interaction of oleic acid with milk proteins at the air/water interface / Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-30, 2017 : program and book of abstracts, 2017 - s. 29

  Abstrakt
 • 234.
  Transformation of Indole-3-butyric Acid into ionic liquids as a sustainable strategy leading to highly efficient plant growth stimulators / Damian Krystian Kaczmarek (WTCH), Tomasz Kleiber, Liu Wenping, Michał Niemczak (WTCH), Łukasz Chrzanowski (WTCH), Juliusz Pernak (WTCH) // ACS Sustainable Chemistry & Engineering - 2020, vol. 8, s. 1591-1598

  Artykuł naukowy 140 6,970
 • 235.
  Monowarstwy Langmuira jako narzędzie do oceny oddziaływań międzycząsteczkowych w układach o znaczeniu farmaceutycznym / Aleksandra Bagińska (WTCH), Justyna Błońska (WTCH), Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 245-247

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 236.
  Modyfikacja elektrody glassy carbon nanostrukturami srebra LS-AgNPs/Hg2+ / Anna Kopaczewska, Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH), Emilia Konował (WTCH), Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 392-394

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 237.
  Oddziaływanie kwasu linolowego z białkami mleka na granicy faz woda/powietrze / Julia Olejarska (WTCH), Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 235-237

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 238.
  Zastosowanie biosorbentu do usuwania jonów manganu z wody / Anna Parus (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 401-403

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 239.
  Badania rozpylaczy dwufazowych o przepływie zawirowanym / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (PP), Tomasz Szulc // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 84-87

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 240.
  Interfacial behaviour of egg yolk extracts / Anna Kondratowicz (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Grażyna Lewandowicz // Food Biophysics - 2019, vol. 14, s. 205-213

  Artykuł naukowy 70 2,411
 • 241.
  Thermodynamic, viscoelastic and electrial properties of lipid membranes in the presence of astaxanthin / Katarzyna Dopierała (WTCH), Katarzyna Karwowska, Aneta D. Petelska, Krystyna Prochaska (WTCH) // Biophysical Chemistry - 2020, vol. 258, s. 106318-1-106318-9

  Artykuł naukowy 70 1,745
 • 242.
  Lipid–protein interactions in Langmuir monolayers under dynamically varied conditions / Martyna Krajewska (WTCH), Katarzyna Dopierała (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH) // Journal of Physical Chemistry B - 2020, vol. 124, iss. 1, s. 302-311

  Artykuł naukowy 140 2,923
 • 243.
  Efekt „core-hole” w odpływie wody ze zbiornika / Leszek Dudek, Cezary Piecka, Marek Ochowiak (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 32-37

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 244.
  Analiza wpływu otworu ślepego oraz wymiarów rozpylacza wirowego na proces rozpylania cieczy / Tomasz Burda, Franciszek Klimczak, Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (PP), Andżelika Krupińska (WTCH) // W: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020 - Poznań, Polska : Politechnika Poznańska, 2020 - s. 6-9

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 245.
  A highly effective approach to cofactor regeneration and subsequent membrane separation of bioconversion products : kinetic parameters andeffect of process conditions / Karolina Bachosz (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Łukasz Marczak, Jacek Błażewicz (WIiT), Teofil Jesionowski (WTCH) // Bioresource Technology Reports - 2020, vol. 9, s. 100365-1-100365-5

  Artykuł naukowy 20
 • 246.
  Właściwości reologiczne i stabilność sflokulowanych emulsji z dodatkiem NA-CMC i glikolu propylenowego / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 496-498

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 247.
  Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem erytrytolu i ksylitolu - wpływ stopnia podstawienia polimeru / Adrianna Kuczora (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Sylwia Różańska (WTCH), Jacek Różański (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 419-421

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 248.
  Wytwarzanie bazy emulsji kosmetycznych w mieszalnikach mechanicznych typu SEM / Piotr T. Mitkowski (WTCH), Waldemar Szaferski (WTCH), Julia Piotrowska, Agnieszka Mielhorska, Michalina Jezierska, Anna Perz, Sylwia Kuświk // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 4, s. 108-109

  Artykuł naukowy 7
 • 249.
  Ocena procesu mieszania zawiesin w niestandardowym mieszalniku z dwoma mieszadłami / Waldemar Szaferski (WTCH), Piotr T. Mitkowski (WTCH), Łukasz Litwinowicz (WTCH), Michał Limanowski (WTCH) // Inżynieria i Aparatura Chemiczna - 2018, nr 6, s. 154-155

  Artykuł naukowy 7
 • 250.
  Correlation between partial inhibition of hydrogen evolution using thiourea and catalytic activity of AB5-type hydrogen storage alloy towards borohydride electrooxidation / Małgorzata Graś (WTCH), Jarosław Wojciechowski (WTCH), Katarzyna Lota, Tomasz Buchwald (WIMiFT), Jacek Ryl, Grzegorz Lota (WTCH) // Journal of Alloys and Compounds - 2020, vol. 823, s. 154553-1-154553-12

  Artykuł naukowy 100 4,175
 • 251.
  The impact of the vanadium oxide addition on the physicochemical performance stability and intercalation of lithium ions of the TiO2-rGO-electrode in lithium ion batteries / Beata Kurc (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Łukasz Rymaniak (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Adam Piasecki (WIMiFT), Paweł Fuć (WILiT) // Materials - 2020, vol. 13, iss. 4, s. 1-17

  Artykuł naukowy 140 2,972
 • 252.
  Identyfikacja i oznaczanie wybranych terpenów w tymianku i rozmarynie techniką LC-MS/MS / Monika Wadelska (PP), Joanna Zembrzuska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 270-276

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 253.
  Two-step synthesis of well-ordered layered graphite oxide with high oxidation degree / Bartosz Gurzęda (WTCH), Ahmed Subrati, Patryk Florczak, Zuzanna Kabacińska (WTCH), Tomasz Buchwald (WIMiFT), Lesław Smardz, Barbara Peplińska, Stefan Jurga, Piotr Krawczyk (WTCH) // Applied Surface Science - 2020, vol. 507, s. 145049-1-145049-8

  Artykuł naukowy 140 5,155
 • 254.
  The possibility of the polyurethane layer attachment to the unmodified and diazonium-modified titanium alloy applied as potential biomaterial / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WIMiFT), Adam Voelkel (WTCH) // Surface and Coatings Technology - 2020, vol. 385, s. 125389-1-125389-6

  Artykuł naukowy 100 3,192
 • 255.
  Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych / Aleksandra Wojciechowska (WTCH), Karolina Wieszczycka (WTCH), Irmina Wojciechowska (WTCH) // W: Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska , 2017 - s. 123

  Poster
 • 256.
  Layer-by-Layer Printing of Photopolymers in 3D: How Weak is the Interface? / Hubert Gojżewski (WIMiFT), Z. Guo, W. Grzelachowska (WTCH), M.G. Ridwan, M. A. Hempenius, D. W. Grijpma, G. Julius Vancso // ACS Applied Materials & Interfaces - 2020, vol. 12, iss. 7, s. 8908-8914

  Artykuł naukowy 200 8,456
 • 257.
  Carbon black modified with 4‐hydroxymethylbenzenediazonium salt as filler for phenol‐formaldehyde resins and abrasive tools / Mariusz Sandomierski (WTCH), Tomasz Buchwald (WIMiFT), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // Journal of Applied Polymer Science - 2020, vol. 137, iss. 3, s. 48160-1-48160-8

  Artykuł naukowy 70 2,188
 • 258.
  Nowatorskie układy immobilizowanej lakazy jako efektywne systemy do biodegradacji bisfenoli / Katarzyna Antecka (WTCH), Jakub Zdarta (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Postępy Mikrobiologii - 2017, t. 56, supl. 2, s. 28

  Artykuł naukowy 15 0,354
 • 259.
  Thin film of CdTeSe/ZnS quantum dots on water subphase: Thermodynamics and morphology studies / Bartosz Bursa (WFT), Karol Rytel (WFT), M. Skrzypiec (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Danuta Wróbel (WFT) // Dyes and Pigments - 2018, vol. 155, s. 36-41

  Artykuł naukowy 40 4,018
 • 260.
  Self-emulsifying drug delivery systems with atorvastatin adsorbed on solid carriers : formulation and in vitro drug release studies / Agnieszka Snela, Barbara Jadach, Anna Froelich, Marcin Skotnicki, Kasylda Milczewska (WTCH), Monika Rojewska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Krystyna Prochaska (WTCH), Janina Lulek // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects - 2019, vol. 577, s. 281-290

  Artykuł naukowy 70 3,131
 • 261.
  Extreme biomimetics : a carbonized 3D spongin scaffold as a novel support for nanostructured manganese oxide(IV) and its electrochemical applications / Tomasz Szatkowski (WTCH), Kacper Kopczyński (WTCH), Mykhailo Motylenko, Horst Borrmann, Beata Mania (WTCH), Małgorzata Graś (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH), Vasilii V. Bazhenov, David Rafaja, Friedrich Roth, Juliane Weise, Enrico Langer, Marcin Wysokowski (WTCH), Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Iaroslav Petrenko, Serguei L. Molodtsov, Jana Hubalkova, Christos G. Aneziris, Yvonne Joseph, Allison L. Stelling, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski (WTCH) // Nano Research - 2018, vol. 11, iss. 8, s. 4199-4214

  Artykuł naukowy 45 8,515
 • 262.
  Immobilization of cellulase on a functional inorganic–organic hybrid support : stability and kinetic study / Jakub Zdarta (WTCH), Artur Jędrzak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Immobilized biocatalysts / red. Peter Grunwald - Basel, Switzerland Beijing, China Wuhan, China Barcelona, Spain Belgrade, Serbia : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2018 - s. 416-432

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 263.
  A general overview of support materials for enzyme immobilization : characteristics, properties, practical utility / Jakub Zdarta (WTCH), Anne S. Meyer, Teofil Jesionowski (WTCH), Manuel Pinelo // W: Immobilized biocatalysts / red. Peter Grunwald - Basel, Switzerland Beijing, China Wuhan, China Barcelona, Spain Belgrade, Serbia : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2018 - s. 34-60

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 264.
  Recent developments in modification of lignin using ionic liquids for the fabrication of advanced materials – a review / Tadeusz J. Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2020, vol. 301, s. 112417-1-112417-30

  Artykuł naukowy 100 4,561
 • 265.
  Degradacja ibuprofenu w warunkach testu statycznego z osadem czynnym w zależności od temperatury prowadzenia procesu / Magdalena Wawrzyniak (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Anna Zając (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych / red. Oskar Uchański - Wrocław, Polska : Oskar Uchański, 2017 - s. 236-241

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 266.
  Additives for abrasive materials / Artur Jamrozik (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Beata Strzemiecka (WTCH), Adam Voelkel (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Abrasive technology : characteristics and applications / red. Anna Rudawska, 2018 - s. 107-125

  Rozdział w monografii naukowej
 • 267.
  Effect of Gd3+-, Pr3+ - or Sm3+ - substituted cobalt - zinc ferrite on photodegradation of methyl orange and cytotoxicity tests / Seyed Mahdi Peymani-Motlagh, Nadia Moeinian, Mojtaba Rostami, Mahdi Fasihi-Ramandi, Ali Sobhani-Nasab, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mohammad Eghbali-Arani, Mohammad Reza Ganjali, Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich, Mohammad Ali Karimi, Narges Ajami // Journal of Rare Earths - 2019, vol. 37, s. 1288-1295

  Artykuł naukowy 70 2,846
 • 268.
  Usuwanie związków powierzchniowo czynnych z wód powierzchniowych w procesie sztucznej infiltracji / Klaudia Huszla (WTCH), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Aleksandra Makała (WBiIŚ), Dorota Cierniak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, Kampus Politechniki Warszawskiej : Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski - Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019 - s. 608

  Abstrakt
 • 269.
  Fotokatalityczny rozkład anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych / Klaudia Huszla (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Marcin Wysokowski (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, Kampus Politechniki Warszawskiej : Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski - Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019 - s. 588

  Abstrakt
 • 270.
  Estry alifatyczne i mieszaniny estrowo-alkoholowe jako rozpuszczalniki osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli z tetrajodobizmutanem(III) baru / Dorota Cierniak (WTCH), Robert Frankowski (WTCH), Klaudia Huszla (WTCH), Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (WTCH), Andrzej Szymański (WTCH) // W: 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6 września 2019, Kampus Politechniki Warszawskiej : Książka abstraktów / red. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski - Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019 - s. 264

  Abstrakt
 • 271.
  Investigation of amino-grafted TiO2/reduced graphene oxide hybrids as a novel photocatalyst used for decomposition of selected organic dyes / Katarzyna Siwińska-Stefańska (WTCH), Monika Fluder (WTCH), Włodzimierz Tylus, Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Environmental Management - 2018, vol. 212, s. 395-404

  Artykuł naukowy 35 4,865
 • 272.
  Biosilica as a source for inspiration in biological materials science / Marcin Wysokowski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH), Hermann Ehrlich // American Mineralogist - 2018, vol. 103, nr 5, s. 665-691

  Artykuł naukowy 35 2,631
 • 273.
  A comparison of protic and aprotic ionic liquids as effective activating agents of kraft lignin. Developing functional MnO2/lignin hybrid materials / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Beata Kurc (WTCH), Andrzej Skrzypczak (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Journal of Molecular Liquids - 2018, vol. 261, s. 456-467

  Artykuł naukowy 30 4,561
 • 274.
  Efektywność usuwania anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w wybranych oczyszczalniach ścieków na terenie Wielkopolski / Klaudia Huszla (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 250-252

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 275.
  Oznaczanie niejonowych związków powierzchniowo czynnych z zastosowaniem kapilary PTFE / Kinga Szeflińska (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Klaudia Huszla (WTCH), Bogdan Wyrwas (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 115-117

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 276.
  Zawartość anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w rzece Warcie w latach 1989-2019 / Bogdan Wyrwas (WTCH), Dorota Cierniak (WTCH), Klaudia Huszla (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 65-67

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 277.
  Superhydrophobic MWCNTs/PDMS-nanocomposite materials : preparation and characterization / Iryna Sulym, Adam Kubiak (WTCH), Katarzyna Jankowska (WTCH), Dariusz Sternik, Konrad Terpilowski, Yuriy Sementsov, Mykola Borysenko, Anna Derylo-Marczewska, Teofil Jesionowski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2019, vol. 55, no. 6, s. 1394-1400

  Artykuł naukowy 70 1,062
 • 278.
  Isolation of chitin from Aplysina aerophoba using a microwave approach / Christine Klinger, Sonia Żółtowska-Aksamitowska (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives - 2019, t. 24, s. 61-74

  Artykuł naukowy 20
 • 279.
  Wytwarzanie emulsji o/w na bazie oleju roślinnego / Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Łukasz Macioszek // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 321-323

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 280.
  Adiuwanty w zabiegach agrotechnicznych / Andżelika Krupińska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH), Tomasz Szulc, Ivan Pavlenko // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 211-213

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 281.
  Detekcja i analiza niewielkich stężeń wody (do 2 g/kg) w filtrowanej oliwie z oliwek przy użyciu spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek, Sylwia Włodarczak (WTCH), Patrycja Wagner (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Małgorzata Markowska (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 258-260

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 282.
  Oczyszczanie wód z zanieczyszczeń o małej gęstości / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Sylwia Włodarczak (WTCH), Andżelika Krupińska (WTCH), Oleksandr Liaposhchenko // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 267-270

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20
 • 283.
  Modification of poly-HEMA with nonreactive POSS derivatives by in situ photopolymerization / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Dawid Prządka (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry - 2019, vol. 138, iss. 2, s. 1033-1047

  Artykuł naukowy 70 2,471
 • 284.
  POSS functionalized with mixed fluoroalkyl and methacryloxy substituents as modifiers for UV-curable coatings / Agnieszka Marcinkowska (WTCH), Dawid Prządka (WTCH), Ewa Andrzejewska (WTCH) // Journal of Coatings Technology and Research - 2019, vol. 16, iss. 1, s. 167-178

  Artykuł naukowy 70 1,584
 • 285.
  Ionic liquids derived from Vitamin C as multifunctional active ingredients for sustainable stored-product management / Michał Niemczak (WTCH), Damian Krystian Kaczmarek (WTCH), Tomasz Klejdysz, Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Marchwińska, Juliusz Pernak (WTCH) // ACS Sustainable Chemistry & Engineering - 2019, vol. 7, s. 1072-1084

  Artykuł naukowy 140 6,970
 • 286.
  Electrocatalytic properties of a cerium/nickel coating deposited using a deep eutectic solvent / Kacper Kopczyński (WTCH), Grzegorz Lota (WTCH) // Electrochemistry Communications - 2019, vol. 107, s. 106538-1-106538-5

  Artykuł naukowy 100 4,197
 • 287.
  Badania i modelowanie zmodyfikowanych separatorów wirowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Sylwia Włodarczak (WTCH), Szymon Woziwodzki (WTCH), Magdalena Matuszak (WTCH) // W: XIV Seminarium Naukowe "Optymalizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem eksploatacji" : recenzowane materiały konferencyjne - Grodzisk Wielkopolski, Polska : HABA PL, 2019 - s. 23-24

  Rozdział w monografii naukowej / referat 5
 • 288.
  Surface and antimicrobial properties of liquids composed on the basis of surfactants and plant extracts / Magdalena Andrzejewska, Daria Wieczorek, Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Staszak (WTCH) // Polish Journal of Cosmetology - 2015, vol. 18, iss. 2, s. 145-148

  Artykuł naukowy 7
 • 289.
  Effect of amphoteric surfactants on surface and wetting properties of hand dishwashing liquids / Dobrawa Kwaśniewska, Daria Wieczorek, Katarzyna Staszak (WTCH) // Polish Journal of Cosmetology - 2019, vol. 22, iss. 4, s. 301-304

  Artykuł naukowy 5
 • 290.
  Elektroda modyfikowana wielościennymi nanorurkami węglowymi z zaadsorbowaną warstwą porfirazyny (GC/MWCNT/PZ) - charakterystyka i zastosowanie / Joanna Przepióra (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Bożena Karbowska (WTCH), Joanna Zembrzuska (WTCH), Tomasz Gośliński, Michał Falkowski // W: Elektroanaliza - sensory i metody pomiarowe / red. Bogusław Baś, Małgorzata Jakubowsla, Władysław W. Kubiak - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2019 - s. 45-57

  Rozdział w monografii naukowej 5
 • 291.
  Calcium zeolites as intelligent carriers in controlled release of bisphosphonates / Mariusz Sandomierski (WTCH), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // International Journal of Pharmaceutics - 2020, vol. 578, s. 119117-1-119117-9

  Artykuł naukowy 100 4,213
 • 292.
  Usuwanie jonów miedzi(II) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej / Anna Wołowicz, Katarzyna Staszak (WTCH), Zbigniew Hubicki // W: Fizykochemia granic faz : metody instrumentalne : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska - Lublin, Polska : Petit Skład-Druk-Oprawa, 2019 - s. 59

  Poster
 • 293.
  Second generation enzyme biosensor based on hybrid material to glucose determination / Artur Jędrzak (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Tomasz Rębiś (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Interfacial Phenomena in Theory and Practice : the XIIth Summer School for Postgraduate Students and Young Researchers, Sudomie, June 25-30, 2017 : program and book of abstracts, 2017 - s. 25-26

  Abstrakt
 • 294.
  Concept for novel biosensors supported by repeat protein scaffolds / Artur Jędrzak (WTCH), Fabio Parmeggiani, Teofil Jesionowski (WTCH) // W: Poster presentation abstracts BrisSynBio Annual Conference ; School of Chemistry, University of Bristol, 11th and 12th September 2017, 2017 - s. 16

  Poster
 • 295.
  Mieszanie nieustalone - analiza i wybrane zastosowania / Szymon Woziwodzki (WTCH) / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2017 - 230 s.

  Monografia naukowa 80
 • 296.
  Straty ciśnienia i wnikanie ciepła poczas przepływu roztworów surfakantów / Jacek Różański (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2015 - 208 s.

  Monografia naukowa
 • 297.
  Modelowanie niestacjonarności adsorpcyjnego transportu związków powierzchniowo czynnych w układzie ciecz/ciecz / Maciej Staszak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2014 - 123 s.

  Monografia naukowa
 • 298.
  Analiza procesu rozpylania cieczy w rozpylaczach pęcherzykowych i pęcherzykowo-wirowych / Marek Ochowiak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2014 - 140 s.

  Monografia naukowa
 • 299.
  Synteza i właściwości soli 3,3'-[α,ω-(dioksaalkan)]-bis(1-alkilomidazoliowych) / Andrzej Skrzypczak (WTCH) / Poznań, Poland : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy / Politechnika Poznańska, 2013 - 137 s.

  Monografia naukowa
 • 300.
  Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów symulujących tkankę kostną, o potencjalnym zastosowaniu jako nośniki leków antyresorpcyjnych / Tomasz Buchwald (WFT), Monika Zielińska (WTCH), Adam Voelkel (WTCH) // W: BioOrg 2019 - III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów 07.12.2019 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Smułek (WTCH): Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej, 2019 - s. 355-357

  Rozdział w monografii naukowej / referat 20