Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = wszystkie rodzaje, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1942)

 • 301.
  Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego / Monika Siewczyńska (WBiIŚ) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017 - 118 s.

  80
 • 302.
  The influence of the moisture content in historical masonry walls on the load bearing capacity / Monika Siewczyńska (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00100-1-00100-9

  15
 • 303.
  Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // Applied Energy - 2018, vol. 226, s. 849-861

  45 8,426
 • 304.
  Influence of MBBR carriers' geometry on its flow characteristics / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Tomasz Stręk (WBMiZ) // Chemical Engineering and Processing - Process Intensification - 2018, vol. 130, s. 134-139

  30 3,031
 • 305.
  Wpływ siarkowodoru na organizm człowieka / Joanna Bambrowicz (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Przemysław Muszyński (WBiIŚ) // Forum Eksploatatora - 2018, nr 3 (96), s. 26-28

  4
 • 306.
  Metody oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 4, s. 16-19

  7
 • 307.
  Stability of steel structures with clearances and imperfections / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Andrzej Garstecki (WBiIŚ) // W: ECCOMAS Congress 2016 : VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : proceedings, vol. 3 / red. M. Papadrakakis: Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, 2016 - s. 4770-4779

 • 308.
  Modern measurement methods in strength tests of sigma thin-walled steel beams / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Ilona Szewczak // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00112-1-00112-10

  15
 • 309.
  Modern design of light steel facades in normal and fire conditions / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Andrii Voronoi (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00094-1-00094-10

  15
 • 310.
  Comparison of wastewater treatment plants based on the emissions of microbiological contaminants / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Environmental Monitoring and Assessment - 2018, vol. 190, iss. 11, s. 640-1-640-16

  25 1,959
 • 311.
  Reliability of Engineering Methods of Assessment the Critical Buckling Load of Steel Beams / Katarzyna Rzeszut (WBiIŚ), Wiktor Folta (WBiIŚ), Andrzej Garstecki // W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017) : Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics / red. Jerzy Podgórski, Ewa Błazik-Borowa, Tadeusz Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), Jaroslaw Latalski, Jerzy Warmiński: AIP Publishing, 2018 - s. 150003-1-150003-7

  WoS
 • 312.
  On a general numerical scheme for the fractional plastic flow rule / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Marcin Nowak // Mechanics of Materials - 2018, vol. 116, s. 120-129

  40 2,958
 • 313.
  Numerical investigation on ballistic resistance of aluminium multi-layered panels impacted by improvised projectiles / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Archive of Applied Mechanics - 2018, vol. 88, iss. 1-2, s. 51-63

  25 1,578
 • 314.
  An analytical method to estimate the natural bending frequency of the spans of railway through truss bridges with steel-and-concrete composite decks / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F - Journal of Rail and Rapid Transit - 2016, vol. 230, iss. 8, s. 1908-1918

  25 1,537
 • 315.
  Ekologiczne i oszczędne - kruszywa lekkie w budownictwie / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 56-61

 • 316.
  Ocena skutków pęknięć poprzecznic w celu określenia warunków tymczasowej eksploatacji kolejowego przęsła kratownicowego / Lech Apanas (WBiIŚ), Janusz Karlikowski, Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 7-18

  4
 • 317.
  Zastosowanie hybrydowej konstrukcji przęsła jako metoda zwiększania jego szerokości / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: XI Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone / red. Tadeusz Billiński, Jacek Korentz - Zielona Góra, Polska : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 125-126

 • 318.
  Numerical analysis of widened deck slab of Gerber-girder bridge / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // W: CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers / red. T. Burczyński, Mieczysław Kuczma (WBiIŚ), J. Warmiński, J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, T. Lipecki - Lublin, Polska : Lublin University of Technology, 2017 - s. MS11-31-MS11-32

 • 319.
  Zastosowanie pianki poliuretanowej przy rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Jarocinie / Barbara Ksit (WBiIŚ), Łukasz Mizerny // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 58-59

  8
 • 320.
  Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego do standardu NF40 / Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Olejniczak-Zajda // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 37-38

  8
 • 321.
  Dachy balastowe - przykład przystosowania standardowego dachu do wymogów zimnego dachu / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 1 (3), s. 22-25

 • 322.
  Nowa certyfikacja energetyczna budynków jako element budownictwa zrównoważonego / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Barbara Ksit (WBiIŚ), Lidia Grzegorczyk / Poznań, Polska : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018 - 328 s.

  80
 • 323.
  Beton architektoniczny - zwrot ku surowemu materiałowi / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 32-38

 • 324.
  Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Krzysztof Tabiś // Materiały Budowlane - 2018, nr 3, s. 55-56

  8
 • 325.
  BIM jako narzędzie wykorzystywane w czterech etapach cyklu życia inwestycji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Dawid Antkowiak // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 163-167

  5
 • 326.
  Metody "reanimacji murów" - przegląd nowoczesnych tynków / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 3 (5), s. 30-34

 • 327.
  The use of mathematical modelling to analyse the process of mixing waters from different sources in water supply system / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00025-1-00025-4

  15
 • 328.
  The Possibility of Using UV Absorbance Measurements to Interpret the Results of Organic Matter Removal in the Biofiltration Process / Dorota Holc, Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // Rocznik Ochrona Środowiska - 2018, vol. 20, s. 326-341

  15
 • 329.
  Problem realizacji budynku wśród ścisłej zabudowy miejskiej na przykładzie budowy obiektu parkingowo-biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu / Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Wojciech Wierzbicki (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 113-116

  5
 • 330.
  Naziemna organizacja ruchu czy kładki i przejścia podziemne dla pieszych w miastach? / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Aneta Słowik, Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 245-256

  4
 • 331.
  Analiza przyczyn uszkodzenia zabytkowego mostu im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 227-243

  4
 • 332.
  Mosty z przęsłami przegubowymi – trwałość i warunki użytkowania na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 187-203

  4
 • 333.
  Removal of phosphorus compounds from water experience from technological research / Alina Pruss (WBiIŚ), Paweł Pruss // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00008-1-00008-6

  15
 • 334.
  Quality Improvement of Ground Works Process with the Use of Chosen Lean Management Tools - Case Study / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Bartosz Wysocki (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2017, vol. 95, s. 022032-1-022032-10

  15 WoS
 • 335.
  Fire resistance of the ceiling in the old tenement house / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 195, s. 178-182

  15 WoS
 • 336.
  Sensitivity Analysis of Dynamic Characteristics of Composite Beams with Viscoelastic Layers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 199, s. 366-371

  15 WoS
 • 337.
  Viscoplasticity / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // W: Encyclopedia of Continuum Mechanics / red. Holm Altenbach, Andreas Öchsner - Berlin - Heidelberg, Germany : Springer, 2018

  20
 • 338.
  Brain modelling in the framework of anisotropic hyperelasticity with time fractional damage evolution governed by the Caputo-Almeida fractional derivative / George Z. Voyiadjis, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials - 2019, vol. 89, s. 209-216

  100 3,485
 • 339.
  Building Information Modeling BIM - Level of Digital Construction / Adam Glema (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2017, vol. 63, no. 3, s. 39-51

  15
 • 340.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Advanced Materials Proceedings - 2018, vol. 3, iss. 1, s. 45-49

 • 341.
  Implicit Nonlocality in the Framework of the Viscoplasticity / Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // W: Handbook of Nonlocal Continuum Mechanics for Materials and Structures / red. George Z. Voyiadjis - Cham, Switzerland : Springer, 2017 - s. 1-37

  20
 • 342.
  Field Testing of Concrete External Layer of Curtain in Poznan Large Panel System after 30 Years of Environmental Influences / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Krzysztof Girus // Modern Environmental Science and Engineering - 2018, vol. 4, no. 2, s. 173-181

 • 343.
  Psychologiczne, architektoniczne i konstrukcyjne tendencje projektowania szpitali z oddziałami dziecięcymi / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // W: Budownictwo szpitalne : oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów : monografia - Poznań, Polska : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2018 - s. 109-121

  5
 • 344.
  Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 68-73

  5
 • 345.
  Wybrane czynniki mające wpływ na efektywność iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 139-141

  5
 • 346.
  Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego / Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz (WBiIŚ) / Lublin, Polska : Wydawnictwo Kaprint, 2017 - 166 s.

  20
 • 347.
  Możliwości zastosowania termografii w podczerwieni do diagnostyki obiektów mostowych / Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ), Leszek Różański (WBMiZ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 387-410

  4
 • 348.
  Oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych oraz oddziaływania wiatrem i oddziaływania termiczne w mostach wg PN-EN / Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 321-344

  4
 • 349.
  Budowa linii dużych prędkości w Chinach - obiekty mostowe o małej rozpiętości przęsła / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 311-319

  4
 • 350.
  Przebudowa obiektów mostowych na Trasie Katowickiej w Poznaniu / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 161-173

  4
 • 351.
  Analiza przyczyn nierównomiernego osiadania podpór estakady w ciągu drogi dwujezdniowej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 101-115

  4
 • 352.
  Zwiększenie poziomej sztywności w celu wyeliminowania konieczności montażu przyrządów wyrównawczych / Maciej Frej, Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 75-88

  4
 • 353.
  Porównanie wybranych cech kruszyw łamanych i recyklingowych stosowanych w budownictwie wg norm zharmonizowanych / Szymon Węgliński, Michał Babiak (WBiIŚ), Adrianna Ratajczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 369-385

  4
 • 354.
  Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 2 (58), s. 25-29

  5
 • 355.
  Jakość wody w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej w zastosowaniu do oddziałów pediatrycznych / Alina Pruss (WBiIŚ) // W: Budownictwo szpitalne : oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów : monografia - Poznań, Polska : Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 2018 - s. 59-78

  5
 • 356.
  Wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości betonu cementowego używanego w konstrukcjach inżynierskich / Michał Babiak (WBiIŚ), Szymon Węgliński, Łukasz Wiśniewski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 19-32

  4
 • 357.
  Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2018, nr 7, s. 44-46

  8
 • 358.
  Sposoby rozpoznawania przyczyn braku pełnych efektów zastosowania warstwy ochronnej / Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 21-25

  8
 • 359.
  Wpływ sposobu ograniczenia ruchu pociągów na czas realizacji robót podtorzowych / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Kamil Protosawicki, Wojciech Straszewski (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 27-31

  8
 • 360.
  Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej / Piotr Kołaski, Agnieszka Wysocka, Alina Pruss (WBiIŚ), Iwona Lasocka-Gomuła, Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zefiryn Cybulski // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 8-15

  5
 • 361.
  Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC / Maria Celińska-Mysław, Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 11, s. 24-29

  5
 • 362.
  Przebudowa zwodzonych kładek pieszo-rowerowych - wybrane zagadnienia / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak, Wojciech Wawrzyniak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 123-136

  4
 • 363.
  Awaria kabla sprężającego estakady drogowej. Przyczyny i skutki / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 109-121

  4
 • 364.
  Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 93-108

  4
 • 365.
  Wiadukty nad Autostradą Wolności w węźle Poznań-Krzesiny przed dobudową trzeciego pasa ruchu autostrady / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 83-91

  4
 • 366.
  Changes of physicochemical and microbiologicalparameters of infiltration water at Debina intake in Poznan, unique conditions – a flood / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 30, s. 01004-1-01004-11

  15
 • 367.
  On designing the Nowacki’s device enabling the analysis of deformation and temperature in the shear zone / Bartosz Łuczak (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Vibrations in Physical Systems - 2018, vol. 29, s. 2018034-1-2018034-14

  5
 • 368.
  Numerical study of dynamic properties of fractional viscoplasticity model / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Marcin Nowak, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Symmetry - 2018, vol. 10, no. 7, s. 282-1-282-17

  30 2,143
 • 369.
  Aspekty energetyczne współczesnego środowiska zabudowanego / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Bartosz Radomski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 102-104

  5
 • 370.
  Sorption properties of ferruginous sludge from Water Treatment Plant / Magdalena Wołowiec, Tomasz Bajda, Grzegorz Rzepa, Łukasz Drewniak, Klaudia Dębiec, Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ) // W: Herl'any 2017 International Conference of Young Geologists, March 29th - April 3rd 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts - Kraków, Polska : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, 2018 - s. 68-69

 • 371.
  Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Anna Rudawska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2018, vol. 63, no. 9, s. 619-625

  15 1,121
 • 372.
  Problemy w oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 7, s. 18-23

  7
 • 373.
  Assessment of thermo-modernization in a multifamily building / Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ), Aleksandra Błotnicka-Smyk // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00004-1-0000-10

  15
 • 374.
  Analytical meanders of selected systems for thermo-renovation of historical buildings / Barbara Ksit (WBiIŚ), Mariusz Gaczek (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00062-1-00062-10

  15
 • 375.
  Jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Haliny Koczyk / Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 8, s. 339

  10
 • 376.
  Gaseous emissions during agricultural biomass combustion in a 50 KW moving step grate boiler / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ) // Chemical and Process Engineering - 2018, vol. 39, no. 2, s. 197-208

  15 0,759
 • 377.
  Wizyta w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2015, nr 3 (41), s. 12

  5
 • 378.
  Wykorzystanie programu TRANSYS do analizy termicznej instalacji ciepłej wody z kolektorami słonecznymi termicznymi / Maria Małek (WBiIŚ) // W: Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / red. Małgorzata Basińska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Systherm D. Gazińska s.j., 2018 - s. 145-156

  5
 • 379.
  Dom jako narzędzie osiągania komfortu. Wykorzystanie metody skupionych pojemności cieplnych do dynamicznej analizy strategii zarządzania energią w budynkach / Karol Bandurski (WBiIŚ) // W: Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / red. Małgorzata Basińska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Systherm D. Gazińska s.j., 2018 - s. 129-143

  5
 • 380.
  Metodyka określania efektywności energetycznej budynków / Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // W: Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / red. Małgorzata Basińska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Systherm D. Gazińska s.j., 2018 - s. 89-101

  5
 • 381.
  Budynki efektywne energetycznie jako przyszłość budownictwa / Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // W: Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / red. Małgorzata Basińska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Systherm D. Gazińska s.j., 2018 - s. 67-87

  5
 • 382.
  Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / red. Małgorzata Basińska (WBiIŚ) - Poznań, Polska : Systherm D. Gazińska s.j., 2018 - 156 s.

  20
 • 383.
  Comparison of sorption properties of water treatment residuals / Magdalena Wołowiec, Tomasz Bajda, Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ), Alina Pruss (WBiIŚ), Grzegorz Rzepa // W: 11th Geosymposium of Young Researchers Silesia 2018, 12-14 September 2018, Istebna, Poland : book of abstracts / red. Agnieszka Bracławska - Katowice, Polska , 2018 - s. 59

 • 384.
  Response spectrum method for building structures with viscoelastic dampers described by fractional derivatives / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // Engineering Structures - 2018, vol. 171, s. 1017-1026

  40 3,084
 • 385.
  Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych. Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2 / Anna Ludwiczak, Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2018, nr 3, s. 24-29

  6
 • 386.
  Nośność na zginanie belek zespolonych metalowo-betonowych w warunkach pożaru standardowego / Łukasz Polus (WBiIŚ), Marcin Chybiński (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 128-132

  5
 • 387.
  Selected topics in non-Archimedean Banach spaces / Albert Kubzdela (WBiIŚ) / Toruń, Polska : Juliusz Schauder Centre for Nonlinear Studies. Nicolaus Copernicus University, 2018 - 170 s.

  80
 • 388.
  Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Szymon Łochyński // Rynek Instalacyjny - 2017, nr 10, s. 54-60

  6
 • 389.
  Zwiększanie odporności ogniowej słupów z rur stalowych przez wypełnienie betonem / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 5, s. 28-33

  5
 • 390.
  Ocena wpływu zawartości elastomeru SBS na wartości parametrów charakteryzujących odporność na odkształcenia trwałe asfaltów modyfikowanych / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marta Mielczarek (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Damian Wiśniewski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/II, s. 307-314

  9
 • 391.
  Analiza lepkości zerowego ścinania (ZSV) asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marta Andrzejczak (WBiIŚ) // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 251-258

  6
 • 392.
  Systemy HVAC w kontekście nowych wymagań / Mieczysław Porowski (WBiIŚ), Radosław Górzeński (WBiIŚ), Michał Szymański (WBiIŚ) // Builder - 2018, nr 3, s. 98-108

  5
 • 393.
  Configuration of a Pilot Station in a Technological Investigation of Groundwater Treatment / Paweł Pruss, Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, 16-18 April 018, Polanica-Zdrój, Poland : book of abstracts / red. Katarzyna Wartalska, Martyna Grzegorzek, Bartosz Kaźmierczak - Wrocław, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018 - s. 79

 • 394.
  Cyanotoxins and their producers in the lakes of Central and Eastern Europe / Elżbieta Wilk-Woźniak, Judita Koreivienė, Evanthia Mantzouki, Wojciech Krztoń, Edward Walusiak, Damian Chmura, Jūratė Karosienė, Jūratė Kasperovičienė, Ksenija Savadova, Irma Vitonytė, Justyna Kobos, Magdalena Toporowska, Agnieszka Bańkowska-Sobczak, Agnieszka Budzyńska, Piotr Domek, Julita Dunalska, Magdalena Frąk, Ilona Gagała, Ryszard Gołdyn, Magdalena Grabowska, Natalia Jakubowska-Krepska, Iwona Jasser, Maciej Karpowicz, Mikołaj Kokociński, Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Marek Kruk, Anna Kozak, Kinga Kwasiżur, Joanna Mankiewicz-Boczek, Beata Mądrecka (WBiIŚ), Hanna Mazur-Marzec, Beata Messyasz, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Lidia Nawrocka, Michał Niedźwiecki, Agnieszka Ochocka, Barbara Pawlik-Skowrońska, Agnieszka Pasztaleniec, Aleksandra Pełechata, Mariusz Pełechaty, Wojciech Pęczuła, Joanna Rosińska, Justyna Sieńska, Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Daniel Szymański, Michał Wasilewicz // W: Green future: algae - applications and perspective : the 37th International Conference of the Polish Phycological Society : abstract & programme book / red. Agata Z. Wojtal, Agnieszka Pociecha, Jolanta Piątek - Kraków, Polska : Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, 2018 - s. 41

 • 395.
  A determination of the synthetic hyetograph parameters for flow capacity assessment concerning stormwater systems / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Marcin Skotnicki (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 45, s. 00053-1-00053-8

  15
 • 396.
  Ceiling mounted radiant panels – calculations of heat output in heating and cooling application / Lawrence Drojetzki (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00035-1-00035-8

  15
 • 397.
  Investigation of temperature drop in domestic hot water circuit / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00158-1-00158-7

  15
 • 398.
  The Variability of the Concentration of Bioaerosols Above the Chambers of Biological Wastewater Treatment / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Małgorzata Widomska // Ecological Chemistry and Engineering S - 2018, vol. 25, no. 2, s. 267-278

  15 1,467
 • 399.
  Conversion of organic waste into volatile fatty acids – The influence of process operating parameters / Ewelina Jankowska (WBiIŚ), Anna Duber (WBiIŚ), Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ), Mikołaj Stodolny, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Chemical Engineering Journal - 2018, vol. 345, s. 395-403

  45 8,355
 • 400.
  Enhanced production of microbial lipids from waste office paper by the oleaginous yeast Cryptococcus curvatus / Neelamegam Annamalai, Nallusamy Sivakumar, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Fuel - 2018, vol. 217, s. 420-426

  40 5,128